Anda di halaman 1dari 1

Lampiran G

Surat Pekeliling Kewangan Bil 5 tahun 2002
Bertarikh : 17 Oktober 2002

PEMBERIAN BANTUAN PERKAPITA UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH

Jenis
Bantuan
100 murid
dan ke
bawah
101 – 500
Murid
501-1000 murid 1000 dan ke
atas
PSS Sekolah
Rendah
RM 1 500.00 RM 1 500 +
RM14.00 seorang
murid melebihi
100 orang
RM 7 086 +
RM13.00 seorang
murid melebihi
500 orang
RM 13 573 +
RM12.00
seorang murid
melebihi 1000
orang
PSS Sekolah
Menengah
RM 1 500.00 RM 1 500 +
RM14.00 seorang
murid melebihi
100 orang
RM 7 086 +
RM13.00 seorang
murid melebihi
500 orang
RM 13 573 +
RM12.00
seorang murid
melebihi 1000
orang


Maksud Perbelanjaan

Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti
berikut :

I) Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran
dan pembelajaran
II) Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape dan lain- lain
yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran
III) Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan
pengajaran dan pembelajaran.
IV) Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhankepada proses
pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cutipersekolahan atau hari
persekolahan.
V) Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan.
VI) Program Pendidikan Khas Integrasi Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program
pendidikan khas integrasi.