Anda di halaman 1dari 8

Bahan bantu multisensori

• Bbm multisensori berkesan untuk
merangsang perkembangan minda kanak-
kanak bekeperluan khas menerusi
lima rangsangan asas iaitu penglihatan,
pendengaran, sentuhan, bau dan rasa serta
rangsangan sendi.
Sejarah
• Merupakan salah satu terapi stimulasi deria
• Mula diterangkan di UK oleh Hulsegge & Verheul (1987).
• Terapi ini juga dikenali sebagai snoezelen . Snoezelen merupakan
perkataan Belanda yang bermaksud meneroka dan berehat.
• Pada masa yang sama, pesakit yang menghadapi kecacatan yang
teruk dan pelbagai sering berhadapan dengan psikologikal dan
ransangan sensori yang terhad terutama dalam membuat pilihan
dan kawalan yang terhad dalam kehidupan.
• Pesakit boleh memilih, mengawal dan meneroka ransangan yang
terdapat di persekitaran mereka.
• Terapi ini telah berkembang ke seluruh dunia dalam pelbagai bidang
terutama bidang perubatan dan kebanyakan unit terapi
multisensory telah mempunyai pelbagai peralatan yang diperlukan.

TUJUAN BBM MULTISENSORI

Pergerakan
motor
kasar
Pergerakan
motor
halus
Masalah
pembela-
jaran
Kebolehan
kendiri
Kebolehan
bermain
Kognitif
dan
konsep
asas
Psikososial
Kemahiran
hidup dan
vokasional
Pergerakan motor kasar
Untuk mempertingkatkan kebolehan
anggota badan yang:
• lemah
• tidak boleh melompat, berlari,
merangkak, mengesot dan duduk
secara betul.
Pergerakan motor halus


Untuk mengatasi masalah tidak boleh:
• menggunakan alat permainan
• menggunakan tangan dalam
sebarang aktiviti
• memegang pensel untuk melukis
dan mewarna
• bermain dengan permainan yang
terlalu banyak.

Masalah pembelajaran

Cara untuk memperbaiki:
• lemah tumpuan
• Gelisah
• lambat dan lembab
• tidak teratur dan tidak kemas
• tumpuan amat sedikit
• Hiperaktif
• tidak boleh mengikut arahan

KEBOLEHAN KENDIRI

Cara untuk mengatasi kurang berdikari
dari segi:
menyuap makanan
memakai baju
pergi ke tandas
menjaga kebersihan diri

Kognitif Dan Konsep Asas Membantu kanak-kanak mengenal konsep
asas:
warna
bentuk
benda
tempat
rasa
nombor
huruf
keadaan (dll)

Membantu kanak-kanak menghadapi
masalah:
pemikiran yang lemah
tidak menerima, memahami dan
mengikut arahan

Kebolehan Bermain

Cara berhadapan dengan masalah:
• tidak pandai memanipulasi alat
permainan
• tidak faham cara bermain
• mengenal alat permainan
• kebolehan bermain terhad
Psikososial

Mengatasi masalah sosial dan berinteraksi
sesama sendiri seperti di dalam rumah, di
sekolah dan komuniti.

Kemahiran Hidup Dan Vokasional

Membantu kanak-kanak menambah
keyakinan, keberanian dan kemahiran
hidup berdikari serta kebolehan seperti
berkebun, membeli barangan harian dan
menaiki kenderaan awam.