Anda di halaman 1dari 12

Proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk

menghasilkan glukosa (makanan) dan oksigen


daripada karbon dioksida dan air dengan kehadiran
cahaya matahari.
Klorofil adalah pigmen hijau dalam daun yang
memerangkap cahaya matahari.


Karbon dioksida + air glukosa + oksigen


Input : 1) karbon dioksida
2) air
3)cahaya matahari
4)klorofil

Output : 1) glukosa
2) oksigen
klorofil
Cahaya
matahari
Glukosa
Semasa proses fotosintesis, cahaya matahari
ditangkap oleh klorofil yang terdapat pada daun.

Karbon dioksida (CO
2
) dari udara masuk ke dalam
daun melalui stomata.

Air diserap oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui
akar dan diangkut ke batang dan daun.
Hasil fotosintesis:

Oksigen akan dibebaskan ke udara.

Glukosa akan ditukar kepada kanji yang
disimpan dalam daun, batang, buah dan biji
benih.
Fotosintesis membekalkan makanan kepada
semua organisma.

Fotosintesis terlibat secara langsung dalam
kitar karbon dan kitar oksigen yang
membantu mengekalkan kandungan gas
dalam udara
Kitar Karbon
Kitar karbon adalah kitar yang mengekalkan kandungan
karbon dioksida dalam udara dengan mengambil
karbon dioksida daripada udara dan
mengembalikannya semula ke udara secara berterusan
KITAR KARBON
Kitar Oksigen

Kitar oksigen adalah kitar yang melibatkan
pengambilan oksigen daripada udara dan
pengembaliannya semula ke udara secara
berterusan.
KITAR OKSIGEN
TERIMA KASIH