Anda di halaman 1dari 2

ZIKIR SELEPAS SOLAT

1. Membaca Istighiar 3 kali:

ASTAGHFIRULLAAHAL 'AZHIIM ALLADZIILAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUM W A
ATUUBU ILAIH (3 kali).

Artinya;
"Aku memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Yang
Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), dan aku bertaubat kepada-Nya."

2. Membaca :SUBHAANALLAAH33X
(Maha Suci Allah)ALHAMDU LILLAAH33X
(Segala puji bagi Allah)ALLAAHU AKBAR 33X
(Allah Maha Besar)3. Membaca:LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHUU LAA SYARDKA LAH, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU
YUHYH WA YUMIITU WA HUWA' ALAA KULLI SYAI'IN QADHR. (10 X).

Artinya:
" Tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya-lah kerajaan, dan bagi-
Nya-lah segala pujian. Ia menghidupkan dan mematikan, dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

4. Membaca:ALLAAHUMMA AJIRNII MINANNAAR (3 kali).

Artinya:
"Wahai Allah! Lindungilah aku dari api neraka"