Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI TAHUN 4 (PPKI

)


PN.NAZILAH BT ISMAIL (SEK.KEB.BALING)
PENGURUSAN KEHIDUPAN (PENGURUSAN DIRI) PENDIDIKAN KHAS 2014
TAHUN 4

MINGGU TOPIK / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN /
EMK / TMK
01.01.14

02.01.14
1
1. Urus Diri
1.1 Memahami fungsi anggota badan.
1.1.1 Menyatakan fungsi anggota bahagian
kepala

05.01.14

09.01.14
2
1.1.1 Menyatakan fungsi anggota bahagian
kepala

12.01.14

16.01.14
3
1.1.2 Menyatakan fungsi anggota bahagian
badan

19.01.14

23.01.14
4
1.1.2 Menyatakan fungsi anggota bahagian
badan

26.01.14

30.01.14
5 1.1.3 Menyatakan fungsi anggota bahagian kaki

02.02.14

06.02.14
6 1.1.3 Menyatakan fungsi anggota bahagian kaki

09.02.14

13.02.14
7 1.2 Mengamalkan cara makan dan minum
1.2.1 Menyatakan adab makan dan minum di
meja makan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI TAHUN 4 (PPKI)


PN.NAZILAH BT ISMAIL (SEK.KEB.BALING)
MINGGU TOPIK / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN /
EMK / TMK
16.02.14

20.02.14
8
1.2.2 Mengamalkan adab makan dan minum di
meja makan

23.02.14

27.02.14
9
1. Urus Diri
1.2 Mengamalkan cara makan dan minum
1.2.2 Mengamalkan adab makan dan minum di
meja makan

02.03.14

06.03.14
10
1.3 Mengetahui pakaian unit beruniform
1.3.1 Mengenal pakaian unit beruniform


09.03.14

13.03.14
11 1.3.2 Membezakan pakaian unit beruniform

16.03.14

20.03.14
12
1.4 Mengamalkan cara berpakaian unit
beruniform yang lengkap
1.4.1 Memakai pakaian unit beruniform yang
lengkap

CUTI PENGGAL PERTAMA
(21 – 29 MAC 2014)
30.03.14

03.04.14
13
2. Kebersihan Diri
Dan Kesihatan
2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan
diri
2.1.1 Menunjukkan cara menjaga kebersihan
kuku, tangan dan kaki

06.04.14

10.04.14
14
2.1.2 Menunjuk cara menjaga kebersihan gigi
dan mulut

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI TAHUN 4 (PPKI)


PN.NAZILAH BT ISMAIL (SEK.KEB.BALING)
MINGGU TOPIK / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN /
EMK / TMK
13.04.14

17.04.14
15
2.1.3 Menunjuk cara menjaga kebersihan
telinga

20.04.14

24.04.14
16 2.1.4 Menunjuk cara menjaga kebersihan mata

27.04.14

01.05.14
17
2. Kebersihan Diri
Dan Kesihatan
2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan
diri
2.1.5 Menunjuk cara menjaga kebersihan
hidung

04.05.14

08.05.14
18
2.2 Menggunakan alatan dan bahan
kebersihan diri
2.2.1 Menamakan alatan kebersihan diri

11.05.14

15.05.14
19 2.2.2 Menamakan bahan kebersihan diri.

18.05.14

22.05.14
20
2.2.3 Mengenal fungsi alatan dan bahan
kebersihan diri

25.05.14

26.05.14
21
2.3 Mengamalkan cara menjaga
kebersihan pakaian
2.3.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan
kasut dan stoking

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(27 MEI – 14 JUN 2014)
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI TAHUN 4 (PPKI)


PN.NAZILAH BT ISMAIL (SEK.KEB.BALING)
MINGGU TOPIK / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN /
EMK / TMK
15.06.14

19.06.14
22
2. Kebersihan Diri
Dan Kesihatan
2.3 Mengamalkan cara menjaga
kebersihan pakaian
2.3.2 Menyatakan cara membersihkan kasut
dan stoking.

22.06.14

26.06.14
23 2.3.3 Membersihkan kasut dan stoking

29.06.14

03.07.14
24
3. Pengurusan
Dalam Dan Luar
Bilik Darjah
3.1 Mengamalkan kebersihan dan
keceriaan dalam bilik darjah.
3.1.1 Membersihkan dan menceriakan bilik
darjah.

06.07.14

10.07.14
25
3. Pengurusan
Dalam Dan Luar
Bilik Darjah
3.1 Mengamalkan kebersihan dan
keceriaan dalam bilik darjah.
3.1.1 Membersihkan dan menceriakan bilik
darjah.

13.07.14

17.07.14
26
3.1.2 Menyusun atur alatan dan barangan
dalam bilik darjah.

20.07.14

24.07.14
27
3.1.2 Menyusun atur alatan dan barangan
dalam bilik darjah.

27.07.14

31.07.14
28
3.2 Memahami kebersihan luar bilik
darjah.
3.2.1 Menyatakan amalan kebersihan di kantin

03.08.14

07.08.14
29
3.2.2 Menyatakan amalan kebersihan di tapak
perhimpunan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI TAHUN 4 (PPKI)


PN.NAZILAH BT ISMAIL (SEK.KEB.BALING)
MINGGU TOPIK / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN /
EMK / TMK
10.08.14

14.08.14
30
3.2.3 Menyatakan amalan kebersihan di
padang.

17.08.14

21.08.14
31
4. Pengurusan
Tempat Tinggal
4.1 Menjaga kebersihan ruang tamu.
4.1.1 Menamakan kelengkapan ruang tamu
yang perlu dibersihkan

24.08.14

28.08.14
32
4.1.2 Menamakan alatan dan bahan untuk
membersihkan ruang tamu

31.08.14

04.09.14
33
4.1.3 Menyatakan cara membersihkan ruang
tamu dan kelengkapannya

07.09.14

11.09.14
34
4. Pengurusan
Tempat Tinggal
4.1 Menjaga kebersihan ruang tamu.
4.1.3 Menyatakan cara membersihkan ruang
tamu dan kelengkapannya

CUTI PENGGAL KEDUA
(12 – 20 SEPT 2014)
21.09.14

25.09.14
35
4. Pengurusan
Tempat Tinggal
4.1 Menjaga kebersihan ruang tamu.
4.1.4 Menunjuk cara mengemas ruang tamu.

28.09.14

02.10.14
36 4.1.4 Menunjuk cara mengemas ruang tamu.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI TAHUN 4 (PPKI)


PN.NAZILAH BT ISMAIL (SEK.KEB.BALING)
MINGGU TOPIK / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN /
EMK / TMK
05.10.14

09.10.14
37
4.2 Menjaga kebersihan di kawasan luar
rumah
4.2.1 Mengenal kawasan luar rumah.
i. hadapan rumah
ii. belakang rumah

12.10.14

16.10.14
38
4.2.1 Mengenal kawasan luar rumah.
i. hadapan rumah
ii. belakang rumah

19.10.14

23.10.14
39
4.2.2 Menyatakan alatan dan bahan
membersihkan kawasan luar rumah

26.10.14

30.10.14
40
4.2.2 Menyatakan alatan dan bahan
membersihkan kawasan luar rumah

02.11.14

06.11.14
41
4.2.3 Menunjukkan cara menjaga kebersihan
kawasan luar rumah.

09.11.14

13.11.14
42
4. Pengurusan
Tempat Tinggal
4.2 Menjaga kebersihan di kawasan luar
rumah
4.2.3 Menunjukkan cara menjaga kebersihan
kawasan luar rumah.

16.11.14

20.11.14
43
4.2.3 Menunjukkan cara menjaga kebersihan
kawasan luar rumah.


CUTI AKHIR TAHUN
(21.11.2014 – 03.01.2015)