Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU MERADONG

MINIT MESYUARAT PENGURUSAN ASET ALIH/STOR TAHUN 2013

Tarikh : 26.03.2013
Masa : 1.45ptg
Tempat : Bilik Guru

Kehadiran:

1. Pn. Pauline Anak Thomas
2. En. Kumbang Anak Timbang
3. En. Wong Sia Hui
4. En. Louis Anding
5. Pn. Roslind Kembang Anak Kesulai
6. Cik. Rahmah Binti Salleh
7. Pn. Dayang Hanida
8. Pn. Norhaida Binti Nordin
9. Pn. Lau Thine Thine
10. Pn. Sapura
11. Pn. Christina Anak Micheal
12. Pn. Chieng Su Bee

Perkara Butiran Tindakan
Agenda 1:
Kata alu-aluan
Pengerusi

Pn. Pauline selaku Guru Besar dan merangkap
Pengerusi Pengurusan Aset Alih/Stor mengalu-alukan
dan mengucapkan terima kasih di atas kehadiran
semua staf.


Agenda 2:
Pengesahan Minit
yang lepas.
Pengerusi meminta yang hadir semasa mesyuarat
yang lepas mengesahkan minit mesyuarat.

Disahkan Oleh:
En. Wong Sia Hui.

Disokong oleh:
Cik. Rahmah Binti
Salleh

Agenda 3:
Aset/stor

Para pegawai yang dilantik semula oleh pihak
sekolah diingatkan untuk mengaudit semula
aset/stor pada tahun semasa dan perlu direkodkan
dan difailkan.

Semua guru yang
dilantik.
Agenda 4:
Perkeliling

Pegawai yang telah dilantik harus akur pada
perkeliling Aset/Stor yang sedia ada di peringkat
sekolah serta harus memahami fail-fail KEWPA 1-32
untuk tidakan susulan.

Guru Aset/Stor

Agenda 5:
KEWPA-7Pengerusi sekali lagi menyarankan semua staf,
setiap blok dan bilik kelas perlu ada KEWPA-7
dipamerkan untuk senarai perabot dan peralatan
yang ada.
Pegawai Aset/Stor
Guru Kelas

Agenda 6:
Peralatan/PerabotPeralatan dan Perabot yang baru di sekolah harus
ada sijil lahir atau no. siri supaya ada rekod yang
rapid an teratur. Bahkan, memudahkan pihak
sekolah membuat laporan jika ada kerosakan pada
alat tersebut.

Semua staf
Pegawai Aset/Stor
Angenda 7:
Laporan

Laporan Aset/Stor mestilah dibuat dan dihantar ke
PPD 4 kali Setahun mengikut Jadual yang telah
ditetapkan.
Pegawai Aset/Stor
Kerani Sekolah

Hal-hal Lain

Oleh sebab tidak ada hal-hal yang berbangkit. Maka
mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.00ptg.
Disediakan oleh; Disahkan Oleh;


........................ ........................
(LOUIS ANDING) (PAULINE ANAK THOMAS)
Pegawai Aset Guru Besar
Pengurusan Aset/Stor Pengerusi
SK Ulu Meradong Pengurusan Aset/Stor
SK Ulu Meradong