Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual

Tahun : 3 Millenium
Hari/Tarikh : Isnin, 18 Mac 2014
Masa : 9.30 pagi- 10.30 pagi (60 minit)
Bilangan murid : /23 orang murid
Bidang : Menggambar
Aktiviti : Menggambarkan kehidupan ikan yang ceria
Tema : Alam Hidupan Di Air
Tajuk : Ikan Emas Ceria Ku
Media : Alat: Gunting, Bahan: Kertas Lukisan,Kertas Warna dan Gam
Bahan Bantu Mengajar : Model (Bahan Maujud)
EMK : keusahawanan, kreativiti dan inovasi
Standard Kandungan : Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya
Standard Pembelajaran:
Persepsi Estetik : Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui
pelbagai aktiviti menggambar Kesepaduan Tunjang.
: Mendengar dan bertindak balas mengikut arahan
mudah.
: Berani mencuba tugasan yang baru
Aplikasi Seni ( hanya 10 minit)
Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan
gambar ikan emas yang ceria.
: Membuat kolaj gambar ikan
: Menyebut dua ciri fizikal ikan iaitu dari segi warna dan
bahagian anggotanya.
: Bekerjasama di dalam kumpulan membuat kolaj ikan.
Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual (ASR)

Pengetahuan Sedia Ada : Pernah melihat ikan di persekitaran termasuk di
dalam akuarium sekolah dan di rumah, pernah
melihat Diorama
Kemahiran Berfikir (KB) : Menjana idea, membanding beza
Penerapan Nilai (PN) : Menumpu perhatian, mendengar dengan penuh
perhatian, berani tampil ke hadapan, tekun dan
bekerjasama menyiapkan hasil kolaj ikan.
Bahan bantu Mengajar(BBM) : Kad gambar ikan, ikan sebenar dalam
akuarium, kertas A4, manik, labuci, benang
bulu kambing, benar emas, gunting, gam,
riben dan kertas warna.
Fokus MuItiple Inteligence(MI)/ DBAE/ Pdp PSV/ Laura Chapman :
Interpersonal, Linguistik, spatial
Kosa kata(Optional) : ikan , sirip, ekor, kepala, mata, hijau, kuning, merah.
Pendekatan/Konsep : Masteri, Mediatif, Kolabratif
* Tulia di ruangan CATATAN ( semua yang merah tulis di bahagian catatan)
MASA/
LANGKAH
(Standard
Pembelajaran)
ISI PEMBELAJARAN
(Ilustrasi Visual Aktiviti)
AKTIVITI CATATAN

SET INDUKSI
Persepsi Estetik
(5 MINIT)

AKTIVITI: Guru menunjukkan
kad gambar bahagian ikan
pada murid dan menyuruh
murid menyebut bahagian-
bahagian ikan tersebut.

Guru : Adakah pilihan ini
betul?
Murid : Ya

 Seorang murid diminta
tampil ke hadapan
kelas.
 Murid tersebut diminta
menamakan bahagian
ikan yang diketahuinya.
 Murid lain diminta
mengulang perkataan
yang didengari.


BBM : Kad
gambar ikan

KP :
Verbal Linguistik,

Teknik
penerangan:
Menumpukan
perhatian

LANGKAH 1
Aplikasi Seni
(10 MINIT)

ISI PELAJARAN

AKTIVITI 1:

 Murid ditunjukkan
dengan objek ikan
yang sebenar.
 Murid dan guru
bersoal jawab tentang
bahagian badan ikan
tersebut
 Murid diminta
menyebut cirri-ciri
fizikal yang ada pada
ikan iaitu dari segi
warna dan bentuknya.


BBM : Ikan
sebanar

KB : Menjana
idea
Ml : Linguistik,
interpersonal

Pendekatan:
masteri, mediatif,
Kolabratif

PN: Mendengar
dengan penuh
perhatian


Ilustrasi
visual( boleh
dilakar oleh guru
pelatih)LANGKAH 2
Ekspresif
Kreatif
(35 MINIT)

AKTIVITI 2 : KUMPULAN


 Murid dibahagikan
kepada 5 kumpulan
iaitu 3 orang dalam 1
kumpulan.
 Murid diperkenalkan
dengan bahan-bahan
yang diperlukan untuk
membuat guntingan
gambar ikan.
 Murid diterangkan
tentang proses-proses
daripada menampal
menggunakan labucci,
kertas warna, manik
serta benang emas dan
benang bulu kambing
sehinggalah ke hasil
terakhir.
 Setelah kering, murid
diminta membuat
hiasan pada kolaj ikan
yang telah siap itu.


BBM : Lembaran
yang telah siap
dilukiskan
gambar ikan

PN:
Berkerjasama,
tekun, sabar

Pendekatan:
Mediatif

PENUTUP
Apresiasi Seni
(10 MINT)

 Murid menyebut
semula ciri-ciri fizikal
dan bahagian yang
terdapat pada ikan
tanpa bimbingan.

MI: Interpersonal,
linguistik
PN : Berdikari

Ilustrasi
visual( boleh
dilakar oleh guru
pelatih)
Ilustrasi
visual( boleh
dilakar oleh guru
pelatih)
Ilustrasi
visual( boleh
dilakar oleh guru
pelatih)
REFLEKSI GURU PELATIH : (Perenggan 1)Objektif tercapai: kelebihan/
kekuatan
(Perenggan 2) nyatakan kekurangan/
sedikit kelemahan
(Perenggan 3) Cadangan penambahbaikan
untuk pdp masa depan bagi tajuk yang
sama@ kemahiran yang berkaitan.
REFLEKSI: (CONTOH)
Teknik kolaj menggambar ini amat menarik dilakukan kerana teknik
iniberupaya menarik minat murid serta member keseronokkan dalam aktiviti
pembelajaran Kreativiti (lukisan). Melaluinya juga ia dapat mencungkil daya
kreativiti masing-masing dan memupuk semangat kerjasama antara murid.
Aktiviti ini amat bersesuaian dengan sifat semulajadi manusia iaitu sifat suka
meneroka dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Dengan adanya aktiviti
sebegini, ia dapat memberikan pendedahan yang baru tentang dunia kreativiti
dan estetika serta menerapkan nilai-nilai murni cintakan alam hidupan iaitu
haiwan (ikan). Ia juga dapat memupuk semangat cintakan flora dan fauna
dalam diri murid sendiri.
Semasa menghasilakan kolai ini, saya merasa agak tertekan kerana ia
memakan masa agak lama dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Di
samping itu juga, saya sebagai guru seni dapat merasakan aktiviti kolaj ini
memerlukan bahan-bahan yang banyak supaya menampakkan kepelbagaian
warna yang telah digabungjalinan.
Walau bagaimanapun, setelah murid-murid Berjaya menyiapkan hasil kolaj ini
guru seni merasa seronok kerana dapat menyiapkan kolaj ini walaupun dalam
masa yang singkat. Saya juga amat berpuas hati kerana tidak menyangkakan
akan dapat hasil yang sebegini kreatif dan menarik. Justeru, saya bercadang
mengaplikasikan teknik melipat dan memotong melalui aktiviti membuat
origami pula untuk tajuk yang sama.