Anda di halaman 1dari 14

PKSR 4 Matematik Tahun 4

2

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.Jawab semua soalan.
This question paper consists of 40 questions. Answer all questions.

1) 3505 + 478 =

A 3 983
B 3 903
C 3 908
D 3 098

2) Apakah nombor lima digit terbesar yang boleh dibentuk
menggunakan kad nombor di bawah ?
What is the largest five-digit numbers can be formed using the number card
below?A 97 548
B 98 754
C 96 547
D 95 674

3) 2 370 3 =

A 760
B 790
C 830
D 860

4) 471 x 9 =

A 4 392
B 4 923
C 4 329
D 4 239
8 9 7 5 4
PKSR 4 Matematik Tahun 4

3


5) 890 567 + 188 =

A 511
B 521
C 512
D 513

6) Nyatakan

dalam bentuk termudah.State

in the simplest form.A7) Cari hasil darab bagi nombor 7.8 dan 100.
Find the product of the numbers 7.8 and 100.
A 78
B 78.8
C 780
D 7 800

8) 97 + 3.92 =
A 196.2
B 163.9
C 136.9
D 100.92

PKSR 4 Matematik Tahun 4

4

9) 98 420 sen =
A RM 98.42
B RM 984.20
C RM 9842.00
D RM 894.20

10) Piktograf di bawah menunjukkan bilangan buku yang dijual oleh penjual
buku di kedai Fadhlin.
The pictograph below shows the number of books sold by the booksellers at
Fadhlins Store.


Berapakah jumlah buku yang dijual di Kedai Fadhlin?
How many book altogether sold by Fadhlins Store?

A 150
B 140
C 130
D 120

11) 490 minit 7 = __________ jam _______ minit.
490 minutes 7 = ______hours _____ minutes.

A 7 jam 10 minit / 7 hours 10 minutes
B 7 jam 9 minit / 7 hours 9 minutes
C 1 jam 10 minit / 1 hours 10 minutes
D 1 jam 9 minit / 1 hours 9 minutes


Jualan Buku / Books Sales
Mastika
Ilusi
Dewan Pelajar


Petunjuk : mewakili 10 buku / represent 10
books
PKSR 4 Matematik Tahun 4

5

12) 72 cm x 1000 = ____________ m
A 72 m
B 720 m
C 7 200 m
D 7.2 m

13) Kelas piano Kim Meng bermula pada pukul 9:15 pagi dan berakhir pada
pukul 10:45 pagi. Berapa lama tempoh masa dia bermainpiano?
Kim Mengs piano lesson started at 9:15 a.m. and ended at 10 : 45 a..m. How
long did his piano lesson last?

A 1 jam 30 minit / 1 hour 30 minutes
B 1 jam 35 minit / 1 hour 35 minutes
C 1 jam 40 minit / 1 hour 40 minutes
D 1 jam 45 minit / 1 hour 45 minutes

14) 1.5 = __________m
A 15 000 m
B 1 500 m
C 150 m
D 15 m

15) 25 mm + 9 mm = ______ cm

A 0.034 cm
B 0.34 cm
C 3.4 cm
D 34 cm
PKSR 4 Matematik Tahun 4

6


16) Kalendar di dalam rajah 1 menunjukkan hari dan tarikh pada bulan Mei
2012.
The calendar in the diagram shows the month of May 2012.

Mei 2012
A I S R K J S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


Terdapat berapa hari Rabu dalam Mei 2012?
How many wednesday are there in May 2012?
A 2
B 3
C 4
D 5

17)PKSR 4 Matematik Tahun 4

7


18) 9.61 3.23 =

A 6.38
B 5.38
C 6.48
D 5.48

19) Ada berapa harikah dalam tahun lompat?
How many days in leap year?

A 28
B 30
C 365
D 366

20) 390 cm x 6 =
A 1.84 cm
B 2.34 cm
C 1 840 cm
D 2 340 cm

21) Panjang sehelai riben ialah 514 cm.John memotong 60 cm daripada
riben itu.Berapakah panjang dalam m , riben yang tinggal ?
The length of the ribbon is 514 cm.John cut 60 cm from the ribbon.How
long in m , the ribbon left ?

A 4.94
B 4.54
C 4.45
D 3.94PKSR 4 Matematik Tahun 4

8

22) Rajah 2 menunjukkan satu garis lurus .
Diagram 2 shows a number line.

Cari beza antara X dan Y ?
Find the difference between x and y?
A 300
B 400
C 500
D 600

23)24) Rajah 3 menunjukkan harga bagi dua barang.
Diagram 3 shows the prices of two items.


2 900 X 3 100 3 200 Y
RM1 186 RM 43.90
PKSR 4 Matematik Tahun 4

9

Reena membeli kedua-dua barang tersebut untuk rumah barunya.
Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar olehnya?
Reena bought the two items for her new house. Find the total cost of the items.

A RM3 129.90
B RM2 129.90
C RM1 229.90
D RM1 329.90

25) 32 tahun x 4 = _________ dekad ________ tahun.
32 years x 4 = _________ decades ________ years.

A 12 dekad 4 tahun / 12 decades 4 years
B 12 dekad 5 tahun / 12 decades 5 years
C 12 dekad 6 tahun / 12 decades 6 years
D 12 dekad 8 tahun / 12 decades 8 years

26) Jadual di bawah menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh Sue Lin pada
waktu petang.
The table shows Sue Lins evening activities.

Aktiviti/ Activity Mula/ Start Tamat/ End
Tuisyen 3 : 30 ptg 5.00 ptg
Jogging 5 : 10 ptg 6:10 ptg

Berapa lama masa yang digunakan oleh Sue Lin untuk tuisyen?
How long does she spent on tution?
A 1 jam 30 minit / 1 hours 30 minutes
B 1 jam 50 minit / 1 hours 50 minutes
C 2 jam 40 minit / 2 hours 40 minutes
D 2 jam 50 minit / 2 hours 50 minutes
PKSR 4 Matematik Tahun 4

10


27) Bahagikan 33.68 dengan 8
Find the quotient of 33.68 and 8

A 42.1
B 4.21
C 0.42
D 0.21

28) Jumlah masa untuk memenuhkan 5 bekas air ialah 325 minit. Cari masa
yang diperuntukkan untuk memenuhkan satu bekas air tersebut.
The total time needed to fill 5 similar containers is 325 minutes. Find the time
needed to fill each container.
A 1 jam 5 minit / 1 hours 5 minutes
B 1 jam 15 minit / 1 hours 15 minutes
C 1 jam 45 minit / 1 hours 45 minutes
D 1 jam 50 minit / 1 hours 50 minutes

29) 8 kg 600 g 4 = ________g
A 2 060
B 2 050
C 2 150
D 2 250

30) 40 cm + 8.7 m = ______m
A 48.7
B 21.2
C 13.4
D 9.1
PKSR 4 Matematik Tahun 4

11


31) Rajah 4 menunjukkan dusun Ahamd yang bentuk segiempat tepat
Diagram 4 shows Ahmads orchard in the shape of a rectangle.


Ahmad menggunakan pagar dawai untuk memagarkan sekeliling
kawasan dusun ini. Cari panjang pagar dawai yang digunakannya?
Ahmad has a wire fence around his orchard. Find the length of the wire fence.

A 148 m
B 158 m
C 175 m
D 185 m
32) Perimeter bagi sekeping kadbod yang berbentuk segiempat tepat ialah
340 cm. Sekiranya lebar kadbod itu ialah 70 cm, cari panjang kadbod
tersebut dalam cm.
The perimeter of a rectangular cardboard is 340 cm. If its width is 70 cm, find its
length, in cm.

A 200
B 100
C 50
D 25


52 m
27 m
PKSR 4 Matematik Tahun 4

12


33) Yang manakah antara berikut mempunyai nilai yang sama dengan nilai
5.6 ditolak daripada 5.80?
Which of the following has the same value of take away 5.6 from 5.80?

A C
B D34) Sebuah kelas terdiri daripada 26 orang murid lelaki dan 22 orang murid
perempuan. 19 orang daripada mereka cermin mata. Berapakah murid
yang tidak memakai cermin mata dalam kelas tersebut?
A class consists of 26 boys and 22 girls. 19 people out of them wear glasses. How
many students who do not wear glasses in the class?
A 9
B 19
C 29
D 39PKSR 4 Matematik Tahun 4

13

35) Tarmizi mempunyai

reben.Radha pula mempunyai reben yang


lebih panjang daripada reben Tarmizi. Berapakah panjang reben Radha?
Tarmizi had

ribbon.Radha had

more longer ribbon thanTarmizis


ribbon. What is the length of Radhas ribbon?
A36) Rajah 5 menunjukkan jisim sebiji nanas dan sebiji labu.
Diagram 5 shows the masses of a pineapple a pumpkinCari jumlah jisim kedua-dua biji buah tersebut dalam kg.
Find the total mass of the fruits, in kg.
A 3.05
B 3.10
C 4.30
D 4.50
PKSR 4 Matematik Tahun 4

14


37) Rajah 6 menunjukkan isipadu air dalam 3 bekas.
Diagram 6 shows a volume of water in 3 containers.


Asiah menuangkan kesemua air dalam 3 bekas tersebut ke dalam
sebuah besen.Berapakah isipadu air dalam , dalam besen itu?
Asiah pour water in the 3 containers into a basin. What is the volume of water in
, in the basin?

A 1.38
B 1.46
C 1.64
D 1.92

38) Rajah 7 menunjukkan garis lurus WXYZ.
Diagram 7 shows a straight line WXYZ.
Cari panjang XY dalam m.
Find the length of XY, in m.

A 30.16
B 31.09
C 32.18
D 47.23
1060 m 260 m
60 m
X
96.91 m
27.2 m 37.53 m
W Y Z
PKSR 4 Matematik Tahun 4

15

39) Sebuah kuboid mempunyai ukuran panjang 5 cm, berukuran lebar
sepanjang 4 cm dan tingginya 2 cm. Cari isipadu bagi kuboid tersebut
dalam cm
3
.
A cuboid is 5 cm long, 4 cm wide and 2 cm high. Find the volume of the cuboid,
in cm
3
.

A 10 cm
3

B 30 cm
3

C 40 cm
3

D 50 cm
3


40) Piktograf di bawah menunjukkan hobi bagi sekumpulan murid-murid di
sebuah sekolah.
The pictograph shows the hobbies of pupils in a school.


mewakili 100 orang murid / represents 100 pupils
Cari beza antara bilangan murid yang mempunyai hobi bermain
badminton dengan bilangan murid yang suka bermain bola sepak.
Find the difference in number of pupils between those who like badminton and
those who like football.

A 500
B 400
C 300
D 200------------------------------------ Kertas soalan tamat -----------------------------------------Badminton/
Badminton
Catur/ Chess Bola sepak /
Football
Menyanyi/
Singing