Anda di halaman 1dari 5

Nama :

___________________________________________

Ting.

: 5 Khindi

Jawab soalan-soalan yang berikut.


1.

a) Nyatakan matlamat Dasar Pertanian Negara.


i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
b) Apakah strategi yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Dasar Pertanian
Negara?
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
c) Jelaskan kebaikan Dasar Penswastaan.
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
d) Mengapakah kerajaan memperkenalkan Dasar Hala Tuju Cara Baru?
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
e) Pada pendapat anda, apakah rasionalnya Dasar Kependudukan Negara terhadap
kemajuan negara?
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]

a) Mengapakah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ditubuhkan?


i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
b) Nyatakan dua matlamat Rukun Negara?
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
c) Mengapakah kepercayaan kepada Tuhan diberi keutamaan dalam prinsip Rukun
Negara?
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
d) Mengapakah kita mesti patuh kepada prinsip yang keempat Rukun Negara?
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
e) Pada pendapat anda, mengapakah rakyat Malaysia perlu bersopan dan
bertatasusila?
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]

3.

a) Nyatakan dua langkah ke arah memartabatkan bahasa Melayu?


i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
b) Senaraikan dua prinsip dasar kebudayaan kebangsaan.
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
c) Nyatakan dua kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
d) Pada pendappat anda, mengapakah Temasya Sukan Malaysia (SUKMA)
diadakan dua tahun sekali?
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]
e) Sebagai Pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan dua aktiviti
yang dapat memupuk perpaduan dalam kalangan ahli persatuan.
i)

_____________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________
[2 markah]

4.

Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan dalam


kehidupan kita hari ini?
[6 markah]

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Disediakan oleh sairi72@gmail.com