Anda di halaman 1dari 3

Susunan Kepanitiaan Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan

Bapak Sartono, SH, MH dan Pengantar Alih Tugas Bapak Jihad


Arkanuddin, SH, MH Bapak Catur Prasetyo, SH, MH dan Bapak
asim !ang Telah Memasuki Masa Purnabakti
Hari Selasa, Tanggal "# esember $%"$& Pukul %'&%% (ib&
Pelindung ) Bapak Sartono, SH, MH&
Penanggung Ja*ab ) Bapak H& Sutarno, SH, MH&
Ketua ) Bapak Agung Sutomo Thoba, SH, MH&
Sekretaris ) Bapak Chandra Pamungkas, S+&
Bendahara ) Bapak H& Sutarno, SH, MH&
Bagian Acara, Perlengkapan dan Humas
Penanggung ,a*ab ) Bapak -ici -alentino, SH, MH&
Anggota : Bapak Bunadi, SH, MH.
Bapak Amin, S.IP.
Bapak Chandra Pamungkas, SE.
Ibu Yayan Andriyati.
Ibu Dian i!ayanti, B".IP.
Bapak Ha#rudin.
Bapak H#ri Sis$anto, SH.
Ibu %ahayu Apri&iyanti.
Bapak Endang 'urahman Hakim, S.Sos.
Bapak Didi.
Bapak % A&#k Muhtadin.
Bapak Sukarna.
Bapak Atun Budia$an.
Ibu An!ar (istiyani.
Ibu %iana Pungky.
Ibu 'urhidayati.
Ibu )ndiyatu& )khro.
Bapak %asdito.
Bapak D#rry Ari* P.
Bapak En!ang Mu&yana.
Bapak A. Sutomo.
Bapak M. %ad!a Santika.
Bapak Hasanuddin.
Bapak Husni +adi&&ah
,
Bagian Konsumsi
Penanggung ,a*ab ) .bu Ani Sa/rina Siman,untak, SH&
Anggota : Ibu-ibu Anggota Dharmayukti .arini P' Sumb#r
Ibu Yayan Andriati.
Ibu Dian i!ayanti, B".IP.
Ibu Erma.
Ibu Sri .ustiyani.
Ibu %ahayu Apri&iyanti, SH.
Ibu Siti Paridah, SH.
Ibu An!ar (istiyani.
Ibu %iana Pungky.
Ibu 'urhidayati.
Ibu )ndiyatu& )khro.
Bapak A. Sutomo.
Bapak M. %ad!a Santika.
Bapak Hasanuddin.
Bapak Husni +adi&&ah
Bagian okumentasi
Penanggung ,a*ab ) Bapak edy Muchti 0ugroho, SH, M&Hum&
Anggota Bapak Sud!at.
Bapak Hariyanto, SH.
Bapak Eman B#y.
Bapak D#di Mardiis$ara, SH.
Bapak Iing 'urahim.
Bapak Sahidi.
Bapak a&uyo.
Bapak M. Anton H#&mi /a#ni, SH.
Bapak Eman Sudiana.
Bapak Mi*tahu& Ari*in, S.ip.
Bapak Yusroni.
0
Bagian Tranportasi dan Akomodasi
Penanggung ,a*ab ) Bapak +man Sulaeman, SH&
Anggota Bapak %obidi, SH.
Bapak Sud!at.
Bapak Agus Sukmana, SH.
Bapak Endang Suharya.
Bapak .usmana.
Bapak 1#mpi +athabayu.
Bapak Edi.
Bapak %adi.
Bapak Munadi.
Bapak Indar Supardan.
Bapak api2i.
Sumb#r, 34 /uni 03,5

Pelindung Kegiatan

SA1T202, SH, MH&
4