Anda di halaman 1dari 1

Lampiran 3

Jadual 2 : Borang Pemerhatian Individu


Borang Pemerhatian Individu
NAMA MURID : .................................................. TAHUN:
...................................

ITEM

NOMBOR
SOALAN

PENCAPAIAN

Tandakan ( / ) jika
menguasai atau tidak
menguasai item


CATATAN
Menguasai Tidak
Menguasai
Bahagian A

Baca perkataan
vokal berganding
yang diberi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bahagian B

Baca perkataan yang
dicerakinkan di
bawah ini
11
12
13
14
15
Bahagian C

Baca frasa di bawah
ini
16
17
18
19
20
Bahagian D

Baca ayat mudah di
bawah ini
21
22
23
24
25

Keputusan : Menguasai / Tidak Menguasai
NAMA GURU : .. Tanda Tangan Guru :
.