Anda di halaman 1dari 17

INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN

RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN


DUNIA

Ilmu ketamadunan sangat penting untuk
sebuah negara majmuk seperti Malaysia
yang rakyatnya terdiri daripada berbilang
bangsa, budaya dan agama.
Pada dasarnya, setiap rakyat Malaysia
perlu mengetahui dan mengenali prinsip,
nilai dan amalan setiap bangsa dan
agama yang terdapat di Malaysia secara
tepat dan dekat.
Supaya perhubungan dan interaksi antara
rakyat Malaysia tidak dipengaruhi atau
ditentukan oleh prasangka dan kejahilan
yang mudah menimbulkan kecurigaan,
ketegangan dan kebencian.
Ilmu ketamadunan harus diterapkan di
kalangan rakyat Malaysia di peringkat awal
lagi.
Kita ini akan melihat interaksi yang berlaku
di antara tamadun Cina, India dan Jepun
serta relevansi dan kaitannya dengan dunia
secara amnya dan Malaysia secara
khususnya.

Tamadun Cina Dalam
Pemantapan Tamadun
Malaysia Dan Dunia
DISEDIAKAN OLEH :

NATASYA NURAIN BT KHASIM
ELLY WONG LEE YIEN
5
ASPEK
Kepercayaan
Kebudayaan
Sosial Teknologi
Ilmu
Pengetahuan
Kepercayaan Alam Sekitar
Kepercayaan kepada bencana alam seperti
kemarau, banjir, serangan belalang dan bawaan
penyakit adalah ketentuan tuhan. Ini
menyebabkan mereka menyembah alam sekitar
seperti matahari, bulan, bintang, bumi dan
sebagainya yang dianggap mempu mengubah
sesuatu keadaan. Contohnya masyarakat Lembah
Hwang Ho iaitu Shang Ti menyembah alam
sekitar.
Kepercayaan terhadap nenek moyang
mempunyai pengaruh dalam kehidupan
seharian.
Amalan pemujaan dilakukan agar roh nenek
moyang mereka masih mempunyai pengaruh ke
atas kehidupan mereka atau kehidupan masa
hadapan mereka.
Mereka juga memohon pertolongan nenek
moyang melalui ramalan menerusi pendeta cina.
Kepercayaan kepada penyembahan
roh nenek moyang
Kebiasaanya mereka menggunakan tulang
nujumyang ditulis dengan pelbagai soalan,
dihempaskan dan garisan-garisan yang pecah
tersebut akan dibuat ramalan
Contohnya masyarakat Shang dan Maharaja
Shang di mana mereka mengamalkan
penyembahan roh nenek moyang yang
memerintah syurga dan menjalankan upacara
pengorbanan untuk memuja semangat roh nenek
moyang yang diketuai oleh bomoh.
Antara yang dikorbankan iaitu kambing, babi,
lembu, anjing, manusia dan tawanan musuh.


Kepercayaan kepada anak syurga adalah untuk
mengesahkan pemerintahan sesebuah dinasti.
Ini dilakukan dengan menonjolkan unsur suci dan
sakti yang mampu menarik keyakinan dan ketaatan
rakyat kepada pemerintah tersebut.
Anak syurga dianggap sebagai perantara antara
bumi dengan syurga.
Contoh Dinasti Chou mengamalkan kepercayaan
tersebut untuk mengukuhkan kedudukan
pemerintah Dinasti Chou.


Kepercayaan kepada Anak Syurga

Kepercayaan terhadap dewa dipercayai dapat
membantu mengawal dan meningkatkan hasil
tanaman kerana mereka percaya bahawa
semua dewa berada di syurga dan mempunyai
kuasa menolong manusia di dunia untuk
berbuat baik atau jahat.
Contohnya masyarakat Shang turut
menyembah Dewa Biji-bijian


Kepercayaan kepada dewa

Terdapat beberapa budaya yang masih di
praktikkan sejak beberapa generasi yang lalu.Ianya
menjadi sebahagian daripada identiti dan warisan
masyarakat Cina sejak turun termurun.

Setiap amalan dan adat masyarakat Cina ini
mempunyai pengertian yang tersendiri bukan
sahaja melambangkan norma-norma yang wujud di
dalam masyarakat Cina bahkan merupakan
manifestasi terhadap beberapa nilai moral yang
menjadi pegangan orang Cina keseluruhannya.
Budaya Tamadun China
Nilai-nilai etika ini penting dalam
mempertahankan kelansungan hidup dan
keharmonian sesama anggota
masyarakat.
Amalan,adat dan pantang larang yang di
pegang oleh masyarakat Cina lebih berupa
suatu kawalan sosial yang berperanan
mengikat anggota-anggota masyarakat
agar tidak melakukan perkara yang
menyimpang dari amalan-amalan orang
Cina.

Dari aspek sosial pula, setiap perayaan disambut oleh
semua anggota masyarakat tanpa mengira
tua,muda, keturunan dan jantina. Ini dapat
mengumpulkan semua ahli masyarakat dan
mewujudkan perpaduan sesama manusia.
Ianya dapat menghapuskan permusuhan antara
individu dengan individu dan kumpulan dengan
kumpulan yang lain.
Selain itu, ia berfungsi untuk melanjutkan sistem-
sistem sosial masyarakat Cina .
Sosial
Pengaruh-pengaruh luar yang mengganggu
gugat sistem sosial ini dapat ditangkis dengan
meneruskan nilai-nilai tradisional dan adat
resam yang diamalkan sejak turun temurun.
Orang Cina tidak dapat melepaskan diri
daripada mempraktikkan elemen-elemen
tradisional dan kepercayaan kuno kerana tanpa
kesemua ini orang Cina akan kehilangan identiti
dan pengenalan bangsanya sendiri.

Ciri tamadun Cina yang paling menonjol
ialah kepantasan kemajuan teknologinya .
Ini turut diakui oleh beberapa orang
pengarang terkenal dari Barat.
Antara kemajuan-kemajuan yang dicapai
ialah:
Perpustakaan yang besar telah wujud
semenjak zaman berzaman.
Alat cetak yang boleh bergerak telah direka
dalam abad kesebelas, justeru itu lahirlah
penulisan buku-buku dalam jumlah yang
besar.
Teknologi & Ilmu Pengetahuan
Pembinaan terusan telah menggiatkan
perkembangan perdagangan dan
perindustrian.
Kompas bermagnet juga salah satu lagi
ciptaan orang-orang Cina yang
digunakan hingga kini.
Bandar raya China lebih besar daripada
kebanyakan bandar-bandar Eropah pada
zaman Pertengahan, sementara laluan
perdagangannya pula luas.
Pembinaan semula Tembok Besar China
memberikan banyak faedah kepada
negara terutamanya.

Wang kertas mempercepatkan aliran
perniagaan dan pertumbuhan pasaran
pada peringkat permulaan.

Wujud industri besi yang sangat besar
di China Utara, menghasilkan kira-kira
125 000 tan besi setahun yang mana
kebanyakannya penting untuk
kegunaan kerajaan dan tentera.

Bangsa China juga barangkali menjadi
bangsa yang pertama mencipta serbuk
letupan dan meriam yang telah digunakan
untuk menggulingkan pemerintah-
pemerintah Mongol oleh Dinasti Ming pada
penghujung abad keempat belas.
Dalam tahun 1720, rekod menunjukkan
bahawa Dinasti Ming memiliki sebanyak
1350 buah kapal perang, termasuk 400
buah kubu terapung yang besar dan 250
buah kapal yang dibina khas untuk
pelayaran jarak jauh.

Anda mungkin juga menyukai