Anda di halaman 1dari 1

PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN SKTJ 2014

Peneguhan dan Pemantapan (sepanjang tahun selepas program )


Tumpuan pada murid yang telah
menunjukkan perkembangan disiplin yang
positif
Beri penghargaan kepada murid tersebut
Tindakan dan Program Susulan (sepanjang tahun selepas program )
Tindakan disiplin yang sesuai jika murid
tidak menunjukkan perkembangan
Perjumpaan mingguan bersama kaunselor
Pelaporan dan Penilaian (15 April 2014 )
Laporkan perkembangan dan kemajuan
disiplin murid
Ambil tindakan yang sesuai berdasarkan
pelaporan AJK.
Pelaksanaan Program/Aktiviti (8 April 2014)
Memaklumkan kepada ibu bapa murid yang
terlibat untuk dapatkan kebenaran
-Slot ceramah oleh pakar motivasi
- Pertemuan bersemuka
Mesyuarat Pelaksanaan Modul ( 25 Feb 2014 )
Menerangkan objektif dan matlamat yang
hendak dicapai
Membentangkan senarai cadangan nama
murid yang dikenalpasti
Kenalpasti Murid yang Bermasalah ( 15 Jan - 15 Feb 2014 )
Kenalpasti melalui instrumen soal selidik,
laporan disiplin kelas, rujukan guru kelas,
dan cara lain yang sesuai
Senaraikan lebih kurang 30 orang nama
murid yang dikenalpasti