Anda di halaman 1dari 1

IKRAR PELANTIKAN

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬


‫أشهد أن ل إله إل الله و أشهد أن محمد الرسول‬
‫الله‬
‫ وبمحمد نبيا و‬،‫ وبالسلم دينا‬،‫رضيت بالله ربا‬
‫رسول‬
“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”
“Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya
Muhammad adalah Rasul Allah”
“Kami rela Allah Tuhan Kami, Islam agama kami, dan Muhammad Nabi
dan Rasul Allah”

Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami Pengurus Komisariat


Ushuluddin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat Periode
2008-2009 dengan ini berjanji dan berikrar:
1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan
ketetapan-ketetapan Rapat Anggota Komisariat Ushuluddin, yang
diadakan dari Tanggal 27-28 Maret 2008 di Aula Insan Cita, Ciputat.
2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Himpunan dengan
selalu tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan Pedoman Pokok HMI beserta ketentuan-
ketentuan lainnya.
3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan Komisariat
Ushuluddin ini adalah untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka
mengabdi kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umat
dan bangsa di dunia dan di akhirat.

‫إن صلللتي و نسللكي ومحييللا وممللاتي لللله رب‬


‫العالمين‬
“Sesungguhnya Sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk
Allah Tuhan seru sekalian alam.”

Billahi taufiq wa al-hidayah