Anda di halaman 1dari 6

Bagaimana Gaya Hidup Anda?

Dalam 30 tahun kebelakangan ini, penghidap pelbagai penyakit meningkat begitu


mendadak akibat sikap masyarakat kita yang tidak menitikberatkan aspek
pemakanan dan tidak menjalani kehidupan secara sihat. Mengikut kajian barat,
tubuh kita dicipta untuk dapat bertahan sehingga 100-120 tahun. Tetapi mengikut
sabda Rasulullah !", umur umat #aginda hanya antara $0-%0 tahun sahaja.
&bnu Majah 331'( Terdapat dalam sunan &bnu Majah, daripada )mmu aid
*rd+ ,abi !" bersabda( -ebaik-baik hidangan makanan ialah ./!0, 1a !llah
berkatilah ./!0, sesungguhnya ./!0 itu adalah makanan nabi-nabi
terdahulu sebelum !ku dan jangan terputus ./!0 dalam suatu rumah.-
.ajian kepada kitab-kitab perubatan &slam juga ada menyatakan ./!0 telah
diamalkan sejak dari nabi-nabi dahulu sebelum ,abi Muhammad !" lagi.
Masyarakat #abyl2n *sekitar 300 #4+ juga telah menukar 5ain kepada ./!0 dengan
menggunakan buah anggur, kurma dan tin *6g+. /ipp2crates juga telah
mengggunakan ./!0 sebagai antibi2tik dan t2nik. ./!0 juga digunakan 2leh
pejuang-pejuang silam bagi meningkatkan kekuatan badan. elain 2rang !rab,
./!0 telah dipraktikkan semenjak berabad 2leh kebanyakan penduduk 7r2pah,
8epun, 4ina dan &ndia. Manakala dalam masyarakat &slam di Malaysia khususnya,
penggunaan ./!0 masih tidak begitu meluas tetapi kini sudah mula diketahui dan
disedari 2leh g2l2ngan yang suka membuat kajian, rajin membaca serta yang
mementingkan kesihatan badan.
.itab Tibbul !immah 2leh !ssayyid !bdullah yubbir, 8u9uk !5al Maktab
!lal:ain, 1;10/, m<s 1=2-1=3( #ersabda Rasulullah !"( -Makanlah 2leh
kamu ./!0, kerana ia dapat membunuh bakteria-bakteria dalam perut.-
Apa Itu KHAL?
./!0 adalah nama dalam bahasa !rab bermaksud suatu bahan daripada buah-
buahan seperti tamar, epal, anggur dan tin *6g+ yang disimpan atau diperam dalam
jangka masa tertentu, bertukar daripada jus buah menjadi alk2h2l, seterusnya
menjadi yis kemudian bertukar menjadi asid asetat dan akhirnya menjadi ./!0,
dalam bahasa &nggeris dipanggil >inegar.
./!0 bukanlah bermaksud cuka sepertimana yang di:ahami 2leh kebanyakan 2rang
atau pun cuka buatan yang dibuat masakan dalam makanan. ./!0 adalah suatu
bentuk minuman kesihatan badan yang mempunyai banyak khasiat. ./!0 dapat
memenuhi kehendak tubuh badan dan mempunyai keberkesanan yang maksimum.
&anya adalah bersi:at alkali *la5an kepada asid+.
./!0 yang dihasil dan dipasarkan 2leh ?erniagaan @urba dn. #hd. ini dibuat
daripada buah tamar *kurma+ menurut kaedah yang dicadangkan 2leh ulama
perubatan &slam dalam kitab-kitab mereka. Tidak sama seperti ./!0 biasa di
pasaran, ./!0 dicampurkan dengan madu asli dari negara &slam &ran. 8uga
disediakan herba-herba penting untuk kesihatan badan yang mana herba-herba ini
sangat baik dimakan bersama ./!0 demi kebaikan kesihatan yang maksimum.
ebelum ./!0 diperkenalkan, kha9anah penting ini tidak begitu dipandang serius
khususnya 2leh masyarakat Malaysia. Maka kha9anah perubatan &slam ini dicuri
pihak barat, diamalkan secara meluas dan diterjemahkan ke pelbagai bahasa tanpa
memberi man:aat kembali kepada masyarakat &slam yang menjadi sumbernya.
Dengan munculnya ./!0, kini kha9anah perubatan &slam telah dimartabatkan di
Malaysia. .ha9anah ini merupakan aset penting seiring dengan kebenaran &slam itu
sendiri yang merupakan suatu cara hidup yang lengkap termasuklah dalam
masalah kesihatan.
.enyataan ./!0 2leh )lama ?erubatan &slam silam( -ebaik-baik hidangan
ialah ./!0 kerana dapat memecahkan lemak di badan dan menghidupkan
hati.-
Kenapa KHAL Daripada Buah Tamar (Kurma)?
?emilihan buah tamar untuk dibuat ./!0 adalah kerana khasiat kurma yang terlalu
banyak untuk kesihatan badan. Dikeluarkan 2leh &mam #ukhari 10<203, dan 2leh
&mam Muslim *terjemahannya+( Terdapat di dalam hadis sahih daripada Rasulullah
!" ( Aesiapa yang makan tujuh biji buah tamar *kurma+ di pagi hari *dan menurut
satu la:a9, tamar dari !l-!liyah+ maka dia akan selamat daripada bisa, racun dan
sihir pada hari itu.B Dan juga dikeluarkan 2leh &mam Muslim dalam sahihnya 20;$,
hadis ,abi !" *terjemahannya+( #aha5a #aginda !" bersabda( -!pabila sesuatu
rumah tidak ada tamar maka penghuninya akan kelaparan *kurang sihat+.-
.ebaikan buah tamar disebut sebagai makanan yang dapat mengubati masalah
darah, masalah usus, masalah hati, hempedu, lemah jantung, menambahkan air
mani, masalah ker2ngk2ng dan mulut, menambahkan nutrisi tubuh badan,
mematikan kuman *bakteria+, masalah migrain dan pena5ar racun dalam badan
yang sangat baik.
KHAL, Madu Dan Herba Khazanah Perubatan I!am
?r2duk ./!0 ini dicampur dengan madu asli dari negara &slam &ran kerana menurut
kitab-kitab perubatan &slam ianya dapat mempercepatkan tindakbalas kesihatan
badan serta penyembuhan pelbagai penyakit. Madu lebah juga adalah ubat yang
turun bersama 5ahyu *urah al-,ahl ( $'-$=+.
?r2duk ini juga dibekalkan dengan beberapa herba terpilih dari .ha9anah ?erubatan
&slam supaya pengguna mendapat keberkesanan yang maksimum dan lebih cepat
berkesan terutama pada masalah penyakit kr2nik seperti darah tinggi, kencing
manis, 2besiti, k2lester2l, lemak yang berlebihan di usus perut, jantung serta
mengatasi masalah gastrik, buasir dan sebagainya. ?enggunaan herba tidak
memberikan sebarang masalah kepada kesihatan badan kerana ia tidak langsung
memberikan kesan sampingan. ekiranya sesuatu herba itu tidak diperlukan badan
maka ia akan keluar dari badan melalui pr2ses pembuangan najis atau pr2ses
perkumuhan.
KHAL "ebagai Pemang#in Keihatan?
ecara sainti6k, ./!0 adalah minuman yang kaya dengan kandungan p2tassium
bagi membantu mengekalkan keremajaan *a5et muda+. ?eranan p2tassium
menjadikan kulit tegang, tidak berkedut, dan mencegah garis-garis halus di muka.
?2tassium juga berguna untuk kecerdasan, tidak letih dan malas bergerak serta
kelihatan riang. ./!0 rasanya seperti cuka, tetapi tidak berbahaya kepada tubuh.
./!0 adalah minuman beralkali yang dapat mengimbangkan asid dalam badan
serta mengembalikan keseimbangan p/ dalam tubuh. ./!0 juga kaya dengan
>itamin 4, 7, #1, #$, beta-kar2tena dan >itamin ? *bi2Ca>2n2id+. Diperlukan sebagai
agen pembersih badan, menyingkirkan bakteria negati:, kuman, bau badan serta
bersi:at memulihkan semua 2rgan penting tubuh. ./!0 juga dapat mem2t2ng
lemak, k2lester2l, asid-asid yang tidak diperlukan badan *menstabilkan+,
mengurangkan kandungan gula yang memba5a kepada kencing manis *diabetes+,
mengurangkan garam yang berlebihan yang menjadi punca masalah tekanan darah
tinggi yang memba5a kepada str2k atau lumpuh, badan terketar-ketar, lupa,
nyanyuk dan lain-lain.
Ringkasnya, ./!0 sangat diperlukan tubuh kerana penggunaan ./!0 secara rutin
*jangka masa panjang+ dapat mengurangkan keperluan kita berjumpa d2kt2r, tidak
memba9ir 5ang, masa dan tenaga serta pentingnya kelihatan sihat dan dapat
beribadat kepada !llah dengan baik, segar, dan a5et muda. ./!0 adalah
pemangkin kesihatan yang utama sejak berkurun lamanya sepertimana disebutkan
dalam kitab perubatan &slam klasik, m2den dan buku-buku perubatan barat.
)lama perubatan &slam terkenal &bnu ina *3%0-;2'/+, !l-@anun Di !l-Tib,
TahEiE F TaGliE 2leh aGid !l-0ahham, 8u9uk &, Darul Dikri, #eirut 1;1;/, m<s
=0'-=0=( ./!0 dapat mencegah sebarang pembengkakan di badan *bisul,
kanser+, menyucikan darah, membaiki masalah pencernaan di perut, masalah
usus, ker2ngk2ng, kahak, batuk yang berpanjangan, menjaga kulit daripada
kepanasan matahari, mengatasi masalah lemak-lemak di badan *k2lester2l+,
menstabilkan asid dan garam di badan, membuang keracunan badan
*t2ksik+, masalah rahim, menguatkan gigi, mata, telinga serta
mengembalikan tenaga lelaki dan perempuan.
!pakah .hasiat dan .ebaikan ./!0H
Menurunkan kandungan gula dalam darah *menga5al kencing manis+, serta
mengekalkan darah pada tahap yang k2nsisten dan menurunkan tekanan
darah tinggi.
Membuang k2lester2l lemak di badan terutamanya pada sistem usus di perut,
lemak dan kesumbatan di saluran jantung, lemak di buah-pinggang,
membaiki :ungsi buah pinggang dan lemak berlebihan yang b2leh memba5a
penyakit dengan cara memulihkan sel-sel 2rgan badan.
#agi yang mengalami masalah buah-pinggang disy2rkan mengambil ./!0
bersama pr2duk 0i .hamsatun *untuk memulihkan kembali 2rgan buah-
pinggang+ dan pr2duk IaG:aran *untuk mencuci darah+.
#agi yang mengalami masalah jantung atau str2k disy2rkan mengambil ./!0
bersama pr2duk 0i .hamsatun untuk memantapkan penyembuhan.
Mencegah tum2r di tempat yang hendak ditumbuhinya dan berupaya
mela5an tum2r-tum2r merbahaya.
Membersih dan menyeimbangkan akti>iti perut serta membantu pr2ses
pencernaan makanan.
Mengurai susu dan darah jika keduanya membeku di dalam perut.
Melembutkan makanan-makanan berat.
Membantu serta menga5al dan mengimbangkan berat badan *2besiti+ bagi
mengelak daripada terjadinya penyakit kencing manis. ./!0 juga b2leh
diamalkan 2leh kanak-kanak belasan tahun yang mengalami 2besiti *kadar J
de5asa+.
Membantu menga5al metab2lisme kalsium, menstabilkan asid dalam badan
dan dapat mera5at masalah g2ut.
!5et muda, membentuk badan yang cantik *slimming+ dan keremajaan kulit
di muka. )ntuk menyihatkan kulit, mengubati kulit yang terbakar di muka
dan badan dan membuang bintik-bintik hitam.
Melancarkan darah.
Membantu mengatasi masalah sembelit *memudahkan pembuangan air
besar+, buasir, menstabilkan air kencing, mencuci buah pinggang, pundi
kencing, kencing rasa tak puas bagi lelaki<perempuan kerana ./!0
membunuh bakteria berbahaya *e-c2li+.
Mencegah dari a5al terjadinya batu karang di pundi kencing, buah pinggang
dan batu di hempedu dan berman:aat bagi limpa.
Membantu serta mencegah masalah kuman dan bakteria dari 2rgan-2rgan
terutamanya di usus, tisu-tisu badan serta sendi dan masalah arthritis
*tulang+.
Membantu serta melegakan masalah sakit ker2ngk2ng *:aringitis+,
menguatkan gigi, gusi dan kuman *bakteria+ di mulut.
Membantu serta mera5at pesakit asma, selesema, batuk yang berpanjangan,
membuang kahak<gelema dan sinus *resdung+ untuk berna:as secara n2rmal.
Melegakan kepenatan, sakit kepala serta membuang kepanasan badan dan
memulihkan tenaga.
Mencegah masalah kelumumur, kegatalan kulit kepala, rambut kering,
rambut gugur dan b2tak.
#ertindak sebagai agen pembersih badan, menyingkirkan bakteria negati:,
kuman, bau badan serta bersi:at memulihkan semua 2rgan penting tubuh.
Merangsang selera makan.
Mencegah hilangnya 9at-9at makanan.
Menghilangkan dahaga.
Melembutkan tabiat.
Menghalang bahaya ubat-ubatan :armasi. ./!0 akan membuang dan
mengeluarkan mendapan lama dan tinggalan ubatan :armasi dari badan.
Dan akhirnya, untuk dijadikan amalan agar terus sihat 5alaupun tidak
berpenyakit kerana ./!0 tidak memudaratkan. Mencegah itu lebih baik dari
mengubati.