Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM INTERVENSI BAHASA MELAYU

TAHUN 4 INTELEK
2013
PELAJAR LEMAH
Program Pengukuhan Bacaan : Meningkatkan keupayaan dan tahap penguasaan
kemahiran bacaan
Pembelajaran Rakan Sebaya : Bimbingan akademik daripada rakan yang lebih
cemerlang
PELAJAR SEDERHANA
Pembelajaran Berasaskan Grafik : Bahan Pembelajaran menggunakan bahan grafik
bagi meningkatkan tahap pemahaman
Bimbingan Asas Mengarang : Meningkatkan tahap kemahiran menulis murid,
Memperbaiki Struktur Ayat
PELAJAR CEMERLANG
Bimbingan Asas Mengarang : Meningkatkan tahap kemahiran menulis murid,
Memperbaiki Struktur Ayat
atihan !atabahasa
PROGRAM INTERVENSI BAHASA MELAYU
TAHUN 5 CEMERLANG
2013
PELAJAR LEMAH
Program Pengukuhan Bacaan : Meningkatkan keupayaan dan tahap penguasaan
kemahiran bacaan
Pembelajaran Rakan Sebaya : Bimbingan akademik daripada rakan yang lebih
cemerlang
PELAJAR SEDERHANA
Pembelajaran Berasaskan Grafik : Bahan Pembelajaran menggunakan bahan grafik
bagi meningkatkan tahap pemahaman
Bimbingan Asas Mengarang : Meningkatkan tahap kemahiran menulis murid,
Memperbaiki Struktur Ayat
PELAJAR CEMERLANG
Bimbingan Asas Mengarang : Meningkatkan tahap kemahiran menulis murid,
Memperbaiki Struktur Ayat
atihan !atabahasa : Meningkatkan kemahiran !atabahasa