Anda di halaman 1dari 9

Latihan Objektif Bab 7

21. Sultan Mahmud Shah telah berundur dari Melaka setelah Portugis menduduki Melaka.Antara
berikut manakah tempat-tempat yang baginda tuju?

I. Ulu Bertam
II. Pagoh
III. Pahang
IV. Temasik

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV

22. Penawanan Portugis ke atas Melaka menyebabkan Sultan Mahmud Syah telah pergi ke Muar.
Apakah yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Shah di Muar?

A. Menjalinkan hubungan dengan Acheh
B. Membina kubu pertahanan di Bentayan, Muar
C. Mengumpul askar-askar di Muar
D. Meminta bantuan dari pihak China

23. Sultan Mahmud Shah telah menyerang Portugis di Melaka dari tahun 1521 sehingga 1526.
namun demikian menemui kegagalan. Apakah faktor utama yang mengagalkan usaha-usaha
baginda?

A. Portugis mempunyai tentera yang terlatih
B. Portugis mempunyai senjata yang maju dan pertahanan yang kuat iaitu Kota A Famosa
C. Portugis mendapat bantuan dari India untuk menangkis serangan
D. Penduduk tempatan dikerah menjadi askar Portugis

24. Apakah yang dilakukan oleh Sultan Mahmud ketika baginda berada di Pulau Bentan?

A. Membina kubu pertahanan yang kuat untuk menangkis serangan Portugis
B. Meminta bantuan dari negeri-negero jajahan takluknya
C. Mengumpul kekuatan tentera dengan bantuan penduduk jajahannya
D. Memerangi Portugis melalui jalan laut

25. Di manakah Sultan Mahmud Shah mangkat setelah baginda berundur selepas serangan
Portugis yang memusnahkan Pulau Bentan?

A. Johor
B. Perak
C. Pahang
D. Kampar

26. Soalan 26 berdasarkan senarai di bawah
*************************************
*Raja Ujong Tanah dan Bentan
* Raja Ali
************************************
Gelaran di atas adalah gelaran bagi putera Sultan Mahmud Shah. Bsginda telah
menggantikan ayahandanya. Apakah gelaran yang digunakan oleh baginda setelah ditabalkan
menjadi Sultan Johor?

A. Sultan Mansor Shah
B. Sultan Alauddin Riayat Shah III
C. Sultan Alauddin Riayat Shah II
D. Sultab Mahmud Shah II

27. Antara yang berikut, pilih penyataan yang betul bagaimana Sultan Alauddin Riayat Shah II
memperkukuhkan kuasanya.

I. Menguasai semua jajahan takluk Melaka dan menjadikannya takluk Johor
II. Memperluaskan kuasanya seperti menguasai Aru
III. Menghantar wakil-wakil baginda ke tanah jajahan takluknya
IV. Sentiasa memerangi musuh-musuhnya seperti Portugis, Acheh dan Jambi

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

28. Mengapakah Sultan Alauddin Riayat Shah II sentiasa mengubah-ubah kedudukan pusat
pentadbirannya?

A. Untuk mengelirukan musuh-musuh
B. Untuk mendapatkan bantuan ketenteraan
C. Untuk mempertahankan diri
D. Untuk memudahkan serangan ke atas Portugis

29. Tanah Besar Johor juga dikenali sebagai

A. Bentan
B. Johor Bahru
C. Kampar
D. Ujong Tanah

30. Usaha yang terbesar yang pernah dilakukan oleh kerajaan Johor untuk memerangi Portugis di
Melaka ialah pada bulan Jun 1551.Apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan Johor?

A. Mengepung Portugis melalui perairan selama lebih kurang lima tahun
B. Bergabung kekuatan tentera dengan angkatan perang Perak, Pahang dan Japara (Johor)
C. Membina kota pertahanan yang kukuh iaitu Kota Kara
D. Menyerang dari arah darat tanpa pengetahuan pihak Portugis

31. Siapakah pembesar-pembesar Johor yang terlibat dalam usaha menawan semula Melaka dari
pihak Portugis?

I. Tun Sri Lanang
II. Raja Haji
III. Laksamana Tun Abdul Jamil
IV. Raja Kachil

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV

32. Bagaimanakah kerajaan Johor dapat mengusir Portugis dari Melaka?

A. Gabungan ketenteraan dengan pihak Belanda
B. Gabungan ketenteraan dengan pihak China
C. Gabungan ketenteran dengan pihak Pahang
D. Gabungan ketenteraan dengan tentera jajahan takluknya33. Pilih pernyataan yang betul berkaitan dengan strageti kerajaan Johor ketika menyerang
Portugis sehingga berjaya mengusir penjajah dari Melaka

I. Angkatan perang Johor telah mengepung Melaka dari laut
II. Angkatan perang Belanda telah mengepung Melaka dari laut
III. Angkatan perang Johor telah mengepung Melaka dari darat
IV. Angkatan perang Belanda telah mengepung Melaka dari darat

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV

34. Apakah kesan daripada kemenangan mengusir Portugis dari Belanda?

A Belanda dan Johor bekerjasama untuk membangunkan Melaka
B Kerajaan Johor dapat merampas semula Melaka
C Kesultanan Melayu Melaka dapat diteruskan
D Pihak Belanda telah menduduki Melaka

35. Walaupun kerajaan Johor gagal merampas semula Johor telah menewaskan Portugis, apakah
sikap patriotisne yang ditonjolkan?

I. Ketabahan
II. Putus asa
III. Kegigihan
IV. Keberanian

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

36. Mengapakah pedagang dari Benggala, Sri lanka, Pegu dan Turki beralih dari Melaka ke
Acheh setelah Melaka dikuasai oleh pihak Portugis?

A. Portugis mahu menghapuskan monopoli perdagangan di kalangan pedagang Islam
B. Porugis tidak mahu berdagang dengan pedagang Islam
C. Portugis tidak mahu menjalankan kegiatan perdagangan
D. Porugis lebih mengutamakan kegiatan penyebaran agama Kristian

37. Apakah yang dilakukan oleh Portugis untuk menghapuskan monopoli perdagangan di
kalangan pedagang asing seperti pedagang dari Benggala, Sri Lanka, Pegu dan Turki

I. Mengenakan peraturan perdagangan yang ketat
II. Tidak memberi kemudahan di pelabuhan
III. Menaikkan cukai jualan
IV. Mengenakan cukai yang tinggi

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV

38. Soalan 38 berdasarkan pernyataan di bawah ini

************************************************
*Sultan Acheh
*************************************************
* Baginda berjaya menjadikan Achehsebagai kuasa yang kuat
* Baginda mahu menguasai Selat Melaka
* Baginda berazam untuk menguasai Semenanjung Tanah Melayu
*********************************************

Berdasarkan pernyataan di atas siapakah Sultan Acheh tersebut?
A. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam
B. Sultan Mahmud Shah
C. Sultan Alauddin Riayat Shah II
D. Raja Kechil

39. Penaklukan negeri-negeri ini membolehkan Acheh menguasai pedagangan lada hitam yang
amat diperlukan oleh pedagang asing.Apakah negeri-negeri tersebut?

A. Melaka dan Perak
B. Melaka dan Pasai
C. Pasai dan Perak
D. Pasai dan Pedir

40. Walaupun Acheh merupakan salah sebuah Kerajaan Melayu di Asia Tenggara, mengapakah
Acheh memerangi Johor dan tidak bekerjasama dengan Johor untuk menentang Portugis?

A. Untuk menguasai kekayaan bijih timah di Semenanjung Tanah Melayu
B. Untuk menguasai pengeluaran rempah ratus di Semenanjung Tanah Melayu
C. Johor merupakan ancaman bagi Acheh dalam perdagangan
D. Acheh takut Johor berpakat dengan Portugis untuk menyerangnya

41. Dalam Perang Tiga Segi, Acheh dan Johor gagal menawan semula Melaka. Apakah faktor
yang menyebabkan kegagalan tersebut?

I. Portugis mempunyai alat senjata yang baik dari Acheh dan Johor
II. Portugis dibantu oleh pihak ketiga
III. Johor dan Acheh tidak bekerjasama tetapi sebaliknya berperang
IV. Portugis mempunyai benteng pertahanan yang kuat iaitu A Famosa

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

42. Bagaimanakah Johor boleh muncul sebagai sebuah pelabuhan enterpor bagi kepulauan
Melayu pada abad ke 17?

A. Johor mempunyai ramai tenaga di pelabuhan
B. Johor mempunyai ramai pembesar yang cekap
C. Pedagang-pedagang tertarik datang kerana baranan yang dijual di Johor adalah murah
D. Johor dapat mengumpul pelbagai hasil dagangan dari seluruh jajahan takluk yang luas
43.
Soalan 25 berdasarkan petikan di bawah

*****************************************
Bilangan kapal yang berlabuh di pelabuhan Johor terlalu banyakThomas Silcher
*****************************************
Berdasarkan petikan di atas Gabenor Belanda di Melaka iaitu Thomas Silcher telah
menggambarkan kesibukan pelabuhan Johor dengan menyatakan bilangan kapal pedagang
yang banyak berlabu di pelabuhan tersebut. Antara yang berikut,m pelabuhan Johor manakah
yang dimaksudkan oleh beliau?

A. Pelabuhan Batu Sawar
B. Pelabuhan Ujong Tanah
C. Pelabuhan Riau
D. Pelabuhan Bentan
44. Kemajuan perdagangan Johor disebabkan kepelbagaian barangan dagangannya. ANtara yang
berikut manakah barangan luar negeri yang diperdagangkan?

A. Bijih timah
B. Teh
C. Minyak
D. Lada hitam
45. Kerajaan Johor telah maju dalam bidang perdagangan seperti kerajaan Melaka. Antara
berikut manakah faktor yang sama antara Melaka dan Johor yang menjadikankedua-dua
kerajaan ini maju dalam perdagangan?

I. Terdapat pelbagai barangan tempatan dari luar negeri yang didagangkan di pelabuhan
II. Pelbagai kemudahan pelabuhan terdapat di pelabuhan
III. Perdagangan dijalankan dengan penggunaan mata wang
IV. Keselamatan pedagang asing dijaga oleh Orang Laut

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
46. Apakah sistem naungan yang dilaksanakan oleh kerajaan Johor

A. Orang Laut menjaga keselamatan pedagang serta perairan Selat Melaka
B. Setiap pedagang asing dijaga oleh pembesar-pembesar Johor iaitu Bendahara, Raja Indera
Bongsu, Temenggung dan Laksamana
C. Sistem yang menjaga lalu lintas kapal dagang dari Barat dan Timur
D. Sistem cukai yang berpatutan yang diberikan kepada pedagang asing
47. Soalan 29 berdasarkan penyataan di bawah

********************************************
*Ditulis oleh Bendahara Johor
* Ditulis pada tahun 1612
* Sumber persejarahan Melayu
*********************************************
Apakah karya yang terkenal ini yang dihasilkan pada zaman Kerajaan Melayu Johor?

A. Sejarah Melayu
B. Hikayat Hang Tuah
C. Tuhfat al-Nafis
D. Hikayat Johor atau Pahang
48. Hikayat ini mengisahkan seorang pahlawan Melayu yang taat kepada pemerintah. Baliau
adalah seorang pahlawan yang handal.Kehandalan beliau telah mengagungkan nama
Kesultanan Melayu Melaka. Apakah nama karya yang dihasilkan pada zaman Kerajaan
Melayu Johor ini?

A. Sejarah Melayu
B. Hikayat Hang Tuah
C. Thfat al-Nafis
D. Hikayat Johor atau Pahang
49. Peperangan antara Johor dan Jambi memakan masa hampir 9 tahun. Peperangan ini
merupakan salah satu punca kemerosotan kerajaan JohorApakah punca peperangan antara
Johor dan Jambi?

I. Jambi mahu membebaskan driri daripada Johor
II. Jambi mula menyaingi Johor dalam kegiatan perdagangan
III. Jambi ingin menguasai Melaka
IV. Jambi mahu menguasai jajahan takluk Melaka

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan Iv

Soalan 32 dan 33 berdasarkan pernyataan di bawah
**********************************************
* Laksamana Tun Abdul Jamil telah berjaya mengalahkan Jambi pada tahun 1679
* Kegemilangan Johor dapat dipertahankan
*******************************************
Dalam usaha untuk mengalahkan Jambi, Laksamana Tun Abdul Jamil telah mendapat
bantuan daripada

A. Orang Laut
B. Orang Belanda
C. Orang Bugis
D. Orang Melayu Johor
50. Untuk mengenang jasa Laksamana Tun Abdul Jamil apakah gelaran yang diberikan kepada
beliau?

A. Paduka Raja
B. Sri Bija Diraja
C. Sri Amar Diraja
D. Paduka Sriraja
51. Persengketaan yang berlaku antara pembesar-pembesar Johor iaitu antara Laksamana Tun
Abdul Jamil dengan Tun Habib Abdul Majid telah menyumbang kepada faktor kemerosotan
telah berlaku akibat ketidakpuasan hati Tun Habib Abdul Majid telah membelakangkan
beliau sebagai pembesar yang terkanan.Apakah peristiwa nmenyebabkan persengketaan ini
berlaku?

I. Perlantikan menantunya menjadi Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim ShahII. Perlantikan
Sultan Mahmud
II menjadi Sultan Johor ketika baginda berusia 10 tahun
III. Perlantikan anak Laksamana Tun Abdul Jamil iaitu bekas permaisuri Sultan Ibrahim
Shah sebagai pemangku raja
IV. Pelantikan Laksamana Tun Abdul Jamil menjadi bendahara

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
52. Mengapakah Bendahara Tun Abdul Jalil dilantik menjadi sultan setelah Sultan Mahmud
Shah II mangkat, walaupun beliau bukan keturunan Sultan Mahmud Shah II

A. Tun Abdul Jalil adalah pembesar yang amat dipercayai oleh Sultan Mahmud Shah II
B. Sultan Mahmud Shah II mangkat tanpa meninggalkan waris
C. Keturunan Bendahara di Johor adalah dari Kesultanan Melayu Melaka
D. Tun Abdul Jalil berkahwin dengan adinda Sultan Mahmud Shah II
53. Soalan 36 berdasarkan penyataan di bawahApakah gelaran yang digunakan oleh raja tersebut
setelah berjaya menguasai Johor pada 21 Mac 1718?

A. Sultan Abdul jalil Rahmat Shah
B. Sultan Abdul Jalil II
C. Sultan Mahmud Shah IV
D. Sultan Alauddin Riayat Shah IV
54. Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV tidak mendiamkan diri setelah
Johor dikuasai oleh raja Kechil. Baginda telah berjaya mengusir Raja Kechil dari Johor.
Kejayaan baginda adalah dengan bantuan siapa?

A. Pihak Belanda
B. Orang Laut
C. Anak raja Bugis lima bersaudara
D. Orang Melayu Johor
55. Soalan 38 berdasarkan rajah di bawahRaja Sulaiman mengenang jasa orang Bugus yang
membantu baginda merampas semula takhta. Baginda telah mengurniakan gelaran kepada
orang Bugis. Berdasarkan X pada rajah di atas apakah gelaran yangdiberikan kepada Daeng
Merewah

A. Paduka Raja
B. Paduka Sri Maharaja
C. Yamtuan Muda Riau
D. Raja Muda Riau
56. Syarikat Hindia Timur Belanda telah ditubuhkan pada tahun 1602. Syarikat ini telah
memulakan perniagaan di pelabuhan Batu Sawar. Namun demikian, syarikat ini telah
melakukan beberapa serangan ke atas Orang Bugis. Mengapakah serangan dilakukan oleh
syarikat ini ke atas Orang Bugis?

A. Syarikat ini bimbang penguasaan Orang Bugis dalam kerajaanJohor akan mengancam
kedudukan Belanda di Melaka
B. Pembesar-pembesar Melayu Johor telah meminta syarikat ini menyerang Orang Bugis
C. Orang Bugis telah menyerang Belanda kerana mengusir mereka keluar dari tanah air
mereka
D. Orang Belanda mahu menjadi pembesar dalam kerajaan Johor