Anda di halaman 1dari 6

1

Bahagian A
(Pendidikan Jasmani)
Soalan 1 (10 markah)
Arahan : Pilih dan Bulatkan jawapan yang betul

1. Apakah perbezaan antara latihan daya tahan otot dengan latihan kekuatan otot?

A. Latihan daya tahan otot melibatkan aktiviti anaerobik manakala latihan kekuatan
otot melibatkan aktiviti anaerobik
B. Latihan daya tahan otot melibatkan aktiviti anaerobik manakala latihan kekuatan
otot melibatkan aktiviti anaerobik
C. Latihan daya tahan otot bicep curl manakala latihan kekuatan otot seperti
berenang
D. Latihan daya tahan otot merupakan pelbagai bentuk permainan yang kuat
manakala latihan kekuatan otot adalah sebaliknya.

2. Antara berikut, yang manakah bukan cara untuk mengawal berat badan?

A. Bersenam sekurang-kurangnya tiga kali seminggu
B. Mengamalkan crash diet
C. Memakan makanan berkalori rendah
D. Memakan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran

3. Soalan berdasarkan gambar rajah di bawah


Apakah jenis tendangan yang seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas?

A. Tendangan setempat
B. Tendangan punt
C. Tendangan grubber
D. Tendangan lantun

4. Berikut merupakan kemahiran yang diperlukan dalam acara lari berhalangan,
kecuali

A. Larian jarak jauh
B. Lompatan air
C. Lompatan bergalah
D. Lari berpagar





2
5. Apakah yang dimaksudkan dengan liabiliti?

A. Tanggungjawab guru dan pihak sekolah atas segala kecuaian yang dilakukan
B. Undang-undang yang dilaksanakan di sekolah
C. Kewajipan setiap murid untuk mematuhi segala peraturan
D. Setiap kesalahan yang diakukan murid dikenakan liability

6. Penggunaan teknologi dalam sukan adalah untuk

A. Meningkatkan pretasi atlet semasa bertanding
B. Memudahkan atlet mendapat kemenangan
C. Meningkatkan kemahiran atlet
D. Membantu atlet

7. Yang manakah dapat menghasilkan rentak ritma?

I. Bertepuk tangan
II. Melompat
III. Berlari
IV. Bersiul
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

8. Apakah aktiviti yang boleh menguatkan otot gastrocnemius

A. Bench raise
B. Calf raise
C. Bicep raise
D. Half squat

9. Kemahiran sukan yang manakah tidak pernah dipertandingan di Malaysia?

A. Sukan SEA
B. Sukan Komanwel
C. Sukan Olimpik
D. Grand Prix Formula 1

10. Sesetengah sekolah tidak menggalakkan murid perempuan menyertai sukan
kerana
A. Faktor sosiobudaya
B. Bimbingan keselamatan murid
C. Alatan tidak mencukupi
D. Program yang diadakan terhad






3

Soalan 2 (4 markah)

Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan (x) pada penyataan yang salah.

1. Komersialisme dalam bidang sukan ialah sebuah perniagaan yang berasaskan
barangan, kepakaran dan perkhidmatan sukan

2. Komersialisme akan melahirkan lebih ramai atlet yang mempunyai jati diri,
komitmen serta semangat patriotism

3. Komersialisme akan membebankan penonton kerana akan dikenakan bayaran atau
harga tiket yang mahal

4. Komersialisme dapat melahirkan bintang sukan yang bertaraf dunia



Soalan 3 (4 markah)

Padankan aspek yang perlu diberikan penekanan dalam kesedaran kumpulan dengan
maksud yang sesuai

















Aspek

1. Ruang


2. Pengaturan masa


3. Aliran


4. Beban

Maksud
(a) pergerakkan yang melibatkan kawalan sama
ada dilakukan secara serentak atau berturut-turut,
perlahan-lahan atau pantas
(b) melibatan penggunaan kawasan untuk
mempersembahkan sesuatu idea serta perasaan
(c) memperlihatkan hubungan antara ahli
kumpulan melalui cara sentuhan bagi membentuk
formasi
(d) pergerakkan yang dilakukan untuk melahirkan
idea dan perasaan sesuatu kumpulan
4
Bahagian B
(Pendidikan Kesihatan)

Soalan 1 (6 markah)
Arahan : Pilih jawapan yang sesuai bagi soalan-soalan di bawah

1. Antara berikut, yang manakah bukan cara jangkitan HIV/AIDS?

A. Ibu mengandung
B. Berkongsi jarum suntikan
C. Perpindahan darah
D. Berkongsi tandas

2. Berikut merupakan jenis-jenis perilaku seks yang abnormal, kecuali

A. Hubungan seks berbilang pasangan
B. Hubungan biseksual
C. Hubungan homoseksual
D. Perpindahan darah

3. Antara berikut, yang manakah bukan punca tekanan emosi?

A. Masalah psikologi
B. Masalah persekitaran
C. Masalah tenang
D. Masalah sosial

4. Berikut merupakan isu-isu yang boleh menyebabkan krisis keluarga, kecuali

A. poligami
B. sumbang mahram
C. penceraian
D. kerjasama

5. Antara berikut, yang manakah kadar tekanan darah yang normal?

A. 150/100mmHg
B. 140/90mmHg
C. 130/80mmHg
D. 120/70mmHg

6. Apakah alat yang digunakan bagi melakukan ujian air kencing?

A. Urine dipstick
B. Alat pengepam
C. Stetoskop
D. Elektrokardiogram




5
Soalan 2 (8 markah)
Arahan : Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

emosi negatif ekspresi remaja
tekanan konflik sulit psikiatri

1. Perasaan merupakan _________________________ yang terbit daripada jiwa
seseorang.

2. Emosi dapat digambarkan melalui _____________________ muka dan perlakuan.

3. Ketegangan emosi mungkin boleh diluahkan melalui cara yang
__________________ seperti ponteng sekolah, buli, merokok dan lain-lain lagi.

4. Golongan _____________________ merupakan golongan yang kerap berhadapan
dengan masalah tekanan emosi.

5. Individu yang mempunyai masalah tekanan emosi tidak perlu malu untuk berjumpa
dengan kaunselor kerana segala perbincangan adalah ____________________.

6. Individu yang mengalami tekanan emosi yang kronik perlu mendapatkan rawatan
daripada pakar ______________________.

7. Berkongsi masalah dengan orang lain akan dapat meringkan _________________
yang dihadapi.

8. Remaja mudah mengalami tekanan emosi jika mereka menghadapi
__________________ dengan keluarga, rakan sebaya dan guru


Soalan 3 (8 markah)
Arahan: Jelaskan cara yang boleh diambil untuk mengurangkan stress.














Cara
Mengurangkan
Stress
1

2

3

4

6
Soalan 4 (10 markah)
Arahan : Suaikan jenis mineral dengan fungsinya yang sesuai.






1. Sulfur

2. Iodin


3. Selenium


4. Kromium


5. Menganam


Bertindak sebagai enzim antioksidan


Berfungsi sebagai antioksidan


Membentuk hormone tiriod

Membentuk tindak balas enzim


Fungsi sel terutama system saraf