Anda di halaman 1dari 1

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN PERLIS


BORANG BIODATA PELAJAR
__________________________________________________________________________________________________
NAMA
:
NO. K/P : .....

NO. PEND : .. JANTINA :


HPNM TERBARU : .. KEPUTUSAN B. INGGERIS SPM : .
AGAMA : INSURAN : ..
BIASISWA/
PINJAMAN : . NO. TEL : . NO. H/P : .
NAMA IBUBAPA/PENJAGA : .
ALAMAT TETAP
: .
.NO. TEL : .
KECACATAN JIKA ADA
:
PENYAKIT LAIN JIKA ADA (JELASKAN) : .
RABUN WARNA :
YA/TIDAK
NAMA DAN ALAMAT WARIS SEMASA KECEMASAN :
..
NO TEL
: .. NO H/P : ...........................................
PERHUBUNGAN : ..

PEKERJAAN BAPA : ..
PEKERJAAN IBU
: ...
BIL TANGGUNGAN :

PENDAPATAN BULANAN : ...


PENDAPATAN BULANAN : .

PILIHAN NEGERI UNTUK LATIHAN INDUSTRI : KAWASAN ..


__________________________________________________________________________________________________
PENGAKUAN PELAJAR :
Saya mengaku bahawa semua butiran di atas adalah benar
TANDATANGAN PELAJAR : ..
TARIKH
:

SILA LEKATKAN
GAMBAR TERBARU
DISINI

KEGUNAAN PEJABAT
ULASAN

Peringatan- Sila lengkapkan dan serahkan borang ini kepada PLIJ jabatan masing-masing dalam tempoh 1 minggu dari
tarikh taklimat 1