Anda di halaman 1dari 1

Tarikh : 06.08.

2014 Hari : RabuKELAS 2 Berlian
MASA 12.50 1.50 pm
MATA PELAJARAN Dunia Sains Dan Teknologi
TOPIK 4. Terang dan gelap
STANDARD KANDUNGAN
4.1 Menganalisis tentang terang dan gelap

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui
Penyiasatan.


AKTIVITI a) SET INDUKSI
- Memperkenalkan topik kepada murid
- Menayangkan video tentang topik

b) PENJANAAN IDEA
- Bersoal jawab dengan murid tentang topik
- Berbincang dengan rakan tentang topik

c) PENSTRUKTURAN IDEA
- Guru menerangkan secara terperinci isi pelajaran.
- Menjalankan simulasi tentang topik

d) APLIKASI IDEA
- Membuat aktiviti dalam kumpulan
- Membuat latihan dalam buku aktiviti

e) PENUTUP
- Guru bersama-sama murid membuat rumusan
tentang topik yang dipelajari hari ini.

BBM Buku teks, buku aktiviti, LCD projektor, pembesar suara,
Papan tulis.

EVIDEN B1 DS5 E1

NILAI Mensyukuri nikmat tuhan

REFLEKSI
ULASAN GURU BESAR


TANDATANGAN
GURU BESAR