Anda di halaman 1dari 11

Mata Pelajaran : .........................

Kelas/Komli : .........................
Semester : .........................

No
Nilai Maks Konversi
Nilai
Konversi
Predikat
1 78 100 4 3.12 B-
2 90 100 4 3.6 B+
3 65 100 4 2.6 C-
4 89 100 4 3.56 B+
5 85 100 4 3.4 B
6 60 100 4 2.4 C-
7 78 100 4 3.12 B-
8 80 100 4 3.2 B-
9 67 100 4 2.68 C
10 88 100 4 3.52 B+
11 99 100 4 3.96 A
12 77 100 4 3.08 B-
13 66 100 4 2.64 C
14 66 100 4 2.64 C
15 68 100 4 2.72 C
16 65 100 4 2.6 C-
17 79 100 4 3.16 B-
18 89 100 4 3.56 B+
19 67 100 4 2.68 C
20 88 100 4 3.52 B+
21 80 100 4 3.2 B-
22 90 100 4 3.6 B+
23 65 100 4 2.6 C-
24 89 100 4 3.56 B+
25 85 100 4 3.4 B
26 67 100 4 2.68 C
27 80 100 4 3.2 B-
28 80 100 4 3.2 B-
29 67 100 4 2.68 C
30 88 100 4 3.52 B+
31 99 100 4 3.96 A
32 77 100 4 3.08 B-
33 66 100 4 2.64 C
34 70 100 4 2.8 C
35 68 100 4 2.72 C
36 65 100 4 2.6 C-
37 79 100 4 3.16 B-
Ani
Iwan
Deni
Candra
Budi
Nama
Harta
Gombloh
Farid
Edi
TABEL KONVERSI NILAI KURIKULUM 2013
Tahun Pelajaran 2013/2014
dst
38 89 100 4 3.56 B+
39 75 100 4 3 C+
40 84 100 4 3.36 B
BAPAK DAN IBU GURU TINGGAL MENGGANTI KOLOM NAMA DAN KOLOM NILAI SKALA 0 - 100
DENGAN DAFTAR NILAI YANG BAPAK /IBU MILIKI.
RUMUS DAPAT BAPAK/IBU GANTI SESUAI DG STANDAR YANG DITETAPKAN DI SEKOLAH BP/IBU.
SEMOGA BLANGKO INI BERMANFAAT.\
TERIMA KASIH.
BAPAK DAN IBU GURU TINGGAL MENGGANTI KOLOM NAMA DAN KOLOM NILAI SKALA 0 - 100
RUMUS DAPAT BAPAK/IBU GANTI SESUAI DG STANDAR YANG DITETAPKAN DI SEKOLAH BP/IBU.
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi Semester : 1 (satu)
Kelas/Komli : X A.Pk KKM : 75
No. Nama Nilai Maks Konversi
Nilai
Konversi
Predikat K e t
1 Anggi Mariandari 84 100 4 3.00 B
2 Denok 83 100 4 2.95 B
3 Dina Viki Putri Pratiwi 83 100 4 2.95 B
4 Dinda Ayu Saraswati 83 100 4 2.95 B
5 Ellysa Puspita Ashari 81 100 4 2.75 B
6 Faradila Intan Putri 83 100 4 2.95 B
7 Gabriel Deo Hernanda 80 100 4 2.67 B
8 Ika Maulida Rahmawati 82 100 4 2.85 B
9 Ika Nadia Lestari 82 100 4 2.85 B
10 Kartini 83 100 4 2.95 B
11 Krisnawati 84 100 4 3.00 B
12 Puspa Eka Widyawati 82 100 4 2.85 B
13 Rama Chandra Vatara K. 83 100 4 2.95 B
14 Riska Mei Andiani 81 100 4 2.75 B
15 Rizka Naorah Faiqoh 83 100 4 2.95 B
16 Siti Mahmudah 84 100 4 3.00 B
17 Sukma Yoni Febriana 83 100 4 2.95 B
18 Yenni Septyarini 81 100 4 2.75 B
19 67 100 4 2.68 C
20 88 100 4 3.52 B+
Malang, 19 Desember 2013
Guru Mata Pelajaran,
Drs. Slamet Rahardjo
DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Mata Pelajaran : Keyboarding Semester : 1 (satu)
Kelas/Komli : X A.Pk KKM : 75
No. Nama Nilai Maks Konversi
Nilai
Konversi
Predikat K e t
1 Anggi Mariandari 82 100 4 2.85 B
2 Denok 83 100 4 2.95 B
3 Dina Viki Putri Pratiwi 81 100 4 2.75 B
4 Dinda Ayu Saraswati 82 100 4 2.85 B
5 Ellysa Puspita Ashari 81 100 4 2.75 B
6 Faradila Intan Putri 83 100 4 2.95 B
7 Gabriel Deo Hernanda 81 100 4 2.75 B
8 Ika Maulida Rahmawati 82 100 4 2.85 B
9 Ika Nadia Lestari 82 100 4 2.85 B
10 Kartini 83 100 4 2.95 B
11 Krisnawati 84 100 4 3.00 B
12 Puspa Eka Widyawati 82 100 4 2.85 B
13 Rama Chandra Vatara K. 83 100 4 2.95 B
14 Riska Mei Andiani 81 100 4 2.75 B
15 Rizka Naorah Faiqoh 83 100 4 2.95 B
16 Siti Mahmudah 84 100 4 3.00 B
17 Sukma Yoni Febriana 84 100 4 3.00 B
18 Yenni Septyarini 81 100 4 2.75 B
19 67 100 4 2.68 C
20 88 100 4 3.52 B+
DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Malang, 19 Desember 2013
Guru Mata Pelajaran,
Drs. Slamet Rahardjo
Mata Pelajaran : Manajemen Apk Semester : 1 (satu)
Kelas/Komli : X A.Pk KKM : 75
No. Nama Nilai Maks Konversi
Nilai
Konversi
Predikat K e t
1 Anggi Mariandari 82 100 4 2.85 B
2 Denok 83 100 4 2.95 B
3 Dina Viki Putri Pratiwi 81 100 4 2.75 B
4 Dinda Ayu Saraswati 82 100 4 2.85 B
5 Ellysa Puspita Ashari 81 100 4 2.75 B
6 Faradila Intan Putri 83 100 4 2.95 B
7 Gabriel Deo Hernanda 81 100 4 2.75 B
8 Ika Maulida Rahmawati 81 100 4 2.75 B
9 Ika Nadia Lestari 82 100 4 2.85 B
10 Kartini 83 100 4 2.95 B
11 Krisnawati 83 100 4 2.95 B
12 Puspa Eka Widyawati 82 100 4 2.85 B
13 Rama Chandra Vatara K. 82 100 4 2.85 B
14 Riska Mei Andiani 81 100 4 2.75 B
15 Rizka Naorah Faiqoh 83 100 4 2.95 B
16 Siti Mahmudah 83 100 4 2.95 B
17 Sukma Yoni Febriana 83 100 4 2.95 B
18 Yenni Septyarini 81 100 4 2.75 B
19 67 100 4 2.68 C
20 88 100 4 3.52 B+
Tahun Pelajaran 2013/2014
Malang, 19 Desember 2013
Guru Mata Pelajaran,
Drs. Slamet Rahardjo
DAFTAR NILAI
Mata Pelajaran : Manajemen Arsip Semester : 1 (satu)
Kelas/Komli : X A.Pk KKM : 75
No. Nama Nilai Maks Konversi
Nilai
Konversi
Predikat K e t
1 Anggi Mariandari 81 100 4 2.75 B
2 Denok 83 100 4 2.95 B
3 Dina Viki Putri Pratiwi 81 100 4 2.75 B
4 Dinda Ayu Saraswati 82 100 4 2.85 B
5 Ellysa Puspita Ashari 81 100 4 2.75 B
6 Faradila Intan Putri 83 100 4 2.95 B
7 Gabriel Deo Hernanda 81 100 4 2.75 B
8 Ika Maulida Rahmawati 82 100 4 2.85 B
9 Ika Nadia Lestari 81 100 4 2.75 B
10 Kartini 82 100 4 2.85 B
11 Krisnawati 84 100 4 3.00 B
12 Puspa Eka Widyawati 83 100 4 2.95 B
13 Rama Chandra Vatara K. 83 100 4 2.95 B
14 Riska Mei Andiani 81 100 4 2.75 B
15 Rizka Naorah Faiqoh 83 100 4 2.95 B
16 Siti Mahmudah 84 100 4 3.00 B
17 Sukma Yoni Febriana 84 100 4 3.00 B
18 Yenni Septyarini 81 100 4 2.75 B
19 67 100 4 2.68 C
20 88 100 4 3.52 B+
Guru Mata Pelajaran,
DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Malang, 19 Desember 2013
Drs. Slamet Rahardjo
Mata Pelajaran : Tek. Informasi Semester : 1 (satu)
Kelas/Komli : X Ak KKM : 75
No. Nama Nilai Maks Konversi
Nilai
Konversi
Predikat K e t
1 Alivia Putri Sari 84 100 4 3.00 B
2 Anggun Nanda Novitasari 83 100 4 2.95 B
3 Devita Widyawati 84 100 4 3.00 B
4 Ike Nur Safitri 83 100 4 2.95 B
5 Karin Anissa Anggraeni 83 100 4 2.95 B
6 Lailatul Fadzilah 82 100 4 2.85 B
7 Naimatul Rizqi 83 100 4 2.95 B
8 Nefi Ulan Dari 82 100 4 2.85 B
9 Sinjaya 83 100 4 2.95 B
10 Siti Fatimah 83 100 4 2.95 B
11 Siti Noor Khatija Ibrahim 83 100 4 2.95 B
12 Widiya Rahmawati 83 100 4 2.95 B
13
14
15
16
17
18
19 67 100 4 2.68 C
20 88 100 4 3.52 B+
DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Malang, 19 Desember 2013
Guru Mata Pelajaran,
Drs. Slamet Rahardjo
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Semester : 1 (satu)
Kelas/Komli : X A.Pk KKM : 70
No. Nama Nilai Maks Konversi
Nilai
Konversi
Predikat K e t
1 Alivia Putri Sari 74 100 4 2.96 C+
2 Anggun Nanda Novitasari 72 100 4 2.88 C+
3 Devita Widyawati 76 100 4 3.04 B-
4 Ike Nur Safitri 74 100 4 2.96 C+
5 Karin Anissa Anggraeni 70 100 4 2.8 C
6 Lailatul Fadzilah 76 100 4 3.04 B-
7 Naimatul Rizqi 74 100 4 2.96 C+
8 Nefi Ulan Dari 74 100 4 2.96 C+
9 Sinjaya 74 100 4 2.96 C+
10 Siti Fatimah 72 100 4 2.88 C+
11 Siti Noor Khatija Ibrahim 72 100 4 2.88 C+
12 Widiya Rahmawati 74 100 4 2.96 C+
13
14
15
DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Malang, 19 Desember 2013
Guru mata pelajaran,
Agus Sunaryo, S.Pd
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Semester : 1 (satu)
Kelas/Komli : X A.Pk KKM : 70
No. Nama Nilai Maks Konversi
Nilai
Konversi
Predikat K e t
1 Ahmad Ali Syaifudin 74 100 4 2.96 C+
2 Ayu Disi Nurleli 72 100 4 2.88 C+
3 Candra Maulana S. 76 100 4 3.04 B-
4 Erni Kurniawati 74 100 4 2.96 C+
5 Fadia Novitasari 70 100 4 2.8 C
6 Moch. Ilham Muharom 76 100 4 3.04 B-
7 Moch. Khoirul Lathif A.Y. 74 100 4 2.96 C+
8 Rosdiana Bahrudin 74 100 4 2.96 C+
9 Siska Sofia Fitri 74 100 4 2.96 C+
10 Sona Olivia William 72 100 4 2.88 C+
11 Yeremia Arieza C. 72 100 4 2.88 C+
12 Zaitun Lamanepa 74 100 4 2.96 C+
13 Eko Bram Hari Widodo
14
15
DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Malang, 19 Desember 2013
Guru mata pelajaran,
Agus Sunaryo, S.Pd