Anda di halaman 1dari 7

TABEL KONVERSI NILAI KURIKULUM 2013

Tahun Pelajaran 2013/2014


Mata Pelajaran
Kelas/Komli
Semester

Nama

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

: .........................
: .........................
: .........................

Ani
Budi
Candra
Deni
Edi
Farid
Gombloh
Harta
Iwan
dst

Nilai
78
90
65
89
85
60
78
80
67
88
99
77
66
66
68
65
79
89
67
88
80
90
65
89
85
67
80
80
67
88
99
77
66
70
68
65
79

Maks Konversi
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Nilai
Predikat
Konversi
3.12
3.6
2.6
3.56
3.4
2.4
3.12
3.2
2.68
3.52
3.96
3.08
2.64
2.64
2.72
2.6
3.16
3.56
2.68
3.52
3.2
3.6
2.6
3.56
3.4
2.68
3.2
3.2
2.68
3.52
3.96
3.08
2.64
2.8
2.72
2.6
3.16

BB+
CB+
B
CBBC
B+
A
BC
C
C
CBB+
C
B+
BB+
CB+
B
C
BBC
B+
A
BC
C
C
CB-

38
39
40

89
75
84

100
100
100

4
4
4

3.56
3
3.36

B+
C+
B

BAPAK DAN IBU GURU TINGGAL MENGGANTI KOLOM NAMA DAN KOLOM NILAI SKALA 0 - 100
DENGAN DAFTAR NILAI YANG BAPAK /IBU MILIKI.
RUMUS DAPAT BAPAK/IBU GANTI SESUAI DG STANDAR YANG DITETAPKAN DI SEKOLAH BP/IBU.
SEMOGA BLANGKO INI BERMANFAAT.\
TERIMA KASIH.

AI SKALA 0 - 100

SEKOLAH BP/IBU.

DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Mata Pelajaran
Kelas/Komli

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

: Teknologi Informasi
: X A.Pk

Nama
Anggi Mariandari
Denok
Dina Viki Putri Pratiwi
Dinda Ayu Saraswati
Ellysa Puspita Ashari
Faradila Intan Putri
Gabriel Deo Hernanda
Ika Maulida Rahmawati
Ika Nadia Lestari
Kartini
Krisnawati
Puspa Eka Widyawati
Rama Chandra Vatara K.
Riska Mei Andiani
Rizka Naorah Faiqoh
Siti Mahmudah
Sukma Yoni Febriana
Yenni Septyarini

Nilai

Maks

84
83
83
83
81
83
80
82
82
83
84
82
83
81
83
84
83
81
67
88

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Konversi
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Semester
KKM

: 1 (satu)
: 75

Nilai
Konversi

Predikat

3.00
2.95
2.95
2.95
2.75
2.95
2.67
2.85
2.85
2.95
3.00
2.85
2.95
2.75
2.95
3.00
2.95
2.75
2.68
3.52

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B+

Ket

Malang, 19 Desember 2013


Guru mata pelajaran,

Drs. Slamet Rahardjo

DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Mata Pelajaran
Kelas/Komli

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

: Bahasa Indonesia
: X A.Pk

Nama
Alivia Putri Sari
Anggun Nanda Novitasari
Devita Widyawati
Ike Nur Safitri
Karin Anissa Anggraeni
Lailatul Fadzilah
Naimatul Rizqi
Nefi Ulan Dari
Sinjaya
Siti Fatimah
Siti Noor Khatija Ibrahim
Widiya Rahmawati

Semester : 1 (satu)
KKM
: 70

Nilai

Maks

Konversi

Nilai
Konversi

Predikat

74
72
76
74
70
76
74
74
74
72
72
74

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2.96
2.88
3.04
2.96
2.8
3.04
2.96
2.96
2.96
2.88
2.88
2.96

C+
C+
BC+
C
BC+
C+
C+
C+
C+
C+

Ket

Malang, 19 Desember 2013


Guru mata pelajaran,

Agus Sunaryo, S.Pd

DAFTAR NILAI
Tahun Pelajaran 2013/2014
Mata Pelajaran
Kelas/Komli

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

: Bahasa Indonesia
: X A.Pk

Nama
Ahmad Ali Syaifudin
Ayu Disi Nurleli
Candra Maulana S.
Erni Kurniawati
Fadia Novitasari
Moch. Ilham Muharom
Moch. Khoirul Lathif A.Y.
Rosdiana Bahrudin
Siska Sofia Fitri
Sona Olivia William
Yeremia Arieza C.
Zaitun Lamanepa
Eko Bram Hari Widodo

Semester : 1 (satu)
KKM
: 70

Nilai

Maks

Konversi

74
72
76
74
70
76
74
74
74
72
72
74

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Nilai
Predikat
Konversi
2.96
2.88
3.04
2.96
2.8
3.04
2.96
2.96
2.96
2.88
2.88
2.96

Ket

C+
C+
BC+
C
BC+
C+
C+
C+
C+
C+

Malang, 19 Desember 2013


Guru mata pelajaran,

Agus Sunaryo, S.Pd