Anda di halaman 1dari 13

SISTEM HI-FI

SISTEM HI-FI
 • Hi-Fi berasal dari perkataan High-Fidelity

 • Iaitu mutu suara baik dan sedap didengar

 • Mampu menghasilkan semula kualiti bunyi dengan erutan/gangguan bunyi yang minima

 • Bunyi yang masuk sama dengan bunyi yang keluar

 Hi-Fi berasal dari perkataan High-Fidelity  Iaitu mutu suara baik dan sedap didengar  Mampu
 • Mempunyai ciri-ciri:

1. Keluaran dalam bentuk stereo 2. Bunyi yang dikeluarkan mempunyai

bass, treble dan balance yang boleh

dikawal

 • Komponen yang terdapat dalam

sistem hi-fi:

 • 1. Input Transducer

 • 2. Pre Amplifier

 • 3. Tone Control Circuit

 • 4. Drive Amplifier

 • 5. Power Amplifier

 • 6. Speaker

 Mempunyai ciri-ciri: 1. Keluaran dalam bentuk stereo 2. Bunyi yang dikeluarkan mempunyai bass, treble dan
 • Komponen-komponen Hi-Fi

Input proses output
Input
proses
output
 
 • Input

DVD / Bluray / VCD/ CD/ Astro decoder / Mic dll

 • Proses

Amplifier, Pre Amp, Equalizer

 • Output

Speaker, Head Phone, TV dll

 Input  DVD / Bluray / VCD/ CD/ Astro decoder / Mic dll  Proses

INPUT

I NPUT
I NPUT

AMPLIFIER

 • Menguatkan isyarat bunyi

 • Memproses isyarat kepada format bunyi keliling

seperti Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dts, Dsp, THX, SDDS dan lain-lain

 • Menghantar isyarat bunyi kepada pembesar suara atau peringkat seterusnya.

A MPLIFIER  Menguatkan isyarat bunyi  Memproses isyarat kepada format bunyi keliling seperti Dolby Digital,

GRAPHIC EQUALIZER (PENYAMA GRAFIK)

 • Mengasingkan bunyi (frekuensi) tinggi dan rendah kepada beberapa spektrum untuk mendapatkan

kejelasan bunyi instrument seperti gitar, drum, vokal dan sebagainya.

 • Membuang isyarat bising (noise)

G RAPHIC EQUALIZER ( PENYAMA GRAFIK )  Mengasingkan bunyi (frekuensi) tinggi dan rendah kepada beberapa
G RAPHIC EQUALIZER ( PENYAMA GRAFIK )  Mengasingkan bunyi (frekuensi) tinggi dan rendah kepada beberapa

PEMBESAR SUARA

 • Menukar tenaga isyarat kepada tenaga bunyi

 • Woofer menghasilkan bunyi frekuensi yang rendah (bass)

 • Mid range menghasilkan bunyi berfrekuensi pertengahan anatara bass dan trable

 • Tweeter menghasilkan bunyi berfrekuensi tinggi (trable)

P EMBESAR SUARA  Menukar tenaga isyarat kepada tenaga bunyi  Woofer – menghasilkan bunyi frekuensi
P EMBESAR SUARA  Menukar tenaga isyarat kepada tenaga bunyi  Woofer – menghasilkan bunyi frekuensi
P EMBESAR SUARA  Menukar tenaga isyarat kepada tenaga bunyi  Woofer – menghasilkan bunyi frekuensi

Rajah Blok Sistem Hi-Fi

Rajah Blok Sistem Hi-Fi Pra - penguat Tranduser masukan seperti mic, tape head dsb. 1 Penguat
Pra - penguat
Pra - penguat
Rajah Blok Sistem Hi-Fi Pra - penguat Tranduser masukan seperti mic, tape head dsb. 1 Penguat

Tranduser masukan

seperti mic, tape head

dsb.

1 Penguat 2 pemacu 3
1
Penguat
2
pemacu
3
Penguat kuasa
Penguat
kuasa

speaker

Rajah Blok Sistem Hi-Fi Pra - penguat Tranduser masukan seperti mic, tape head dsb. 1 Penguat

FUNGSI SETIAP BLOK

1. Tranduser masukan

Mikrofon

 • Menukar isyarat bunyi kepada isyarat audio Tape head

  • - Bahan rakaman magnetic kepada isyarat audio

Antena

 • Menukar isyarat gelombang kepada isyarat frekuensi radio.

F UNGSI S ETIAP B LOK 1. Tranduser masukan Mikrofon  Menukar isyarat bunyi kepada isyarat
 • 2. Pra-penguat 1dan 2

  • Menguatkan isyarat audio untuk dihantar ke penguat pemacu

 • 3. Kawalan nada (Tune Control)

Volume / bahana

 • mengawal isyarat audio

 • mengawal amplitud isyarat audio

 • kawalan maksima

Bass

 • mengawal amplitud isyarat frekuensi rendah diperlukan atau tidak

Treble

 • mengawal isyarat frekuensi tinggi perlu atau tidak

2. Pra-penguat 1dan 2  Menguatkan isyarat audio untuk dihantar ke penguat pemacu 3. Kawalan nada

6.

Penguat pemacu (Amp Driver)

 • menguatkan isyarat yang diterima dari litar kawalan nada

 • Pemisah fasa : jika penguat kuasa menggunakn

jenis tolak-tarik

 • Memandu / memacu penguat kuasa supaya bekerja

 • 7. Penguat kuasa (Power Amp)

  • biasanya menggunakan penguat dari jenis tolak tarik.

  • Menguatkan isyarat dari penguat pemacu ke nilai yang sesuai supaya dapat memacu speaker

 • 8. Speaker

  • menukarkan isyarat audio kepada isyarat bunyi

 • 6. Penguat pemacu (Amp Driver)  menguatkan isyarat yang diterima dari litar kawalan nada  Pemisah