Anda di halaman 1dari 13

SISTEM HI-FI

Hi-Fi berasal dari perkataan High-Fidelity


Iaitu mutu suara baik dan sedap didengar
Mampu menghasilkan semula kualiti bunyi
dengan erutan/gangguan bunyi yang
minima
Bunyi yang masuk sama dengan bunyi
yang keluar
Mempunyai ciri-ciri:
1. Keluaran dalam bentuk stereo
2. Bunyi yang dikeluarkan mempunyai
bass, treble dan balance yang boleh
dikawal

Komponen yang terdapat dalam
sistem hi-fi:
1. Input Transducer
2. Pre Amplifier
3. Tone Control Circuit
4. Drive Amplifier
5. Power Amplifier
6. Speaker

Komponen-komponen Hi-Fi


Input proses output
Input
DVD / Bluray / VCD/ CD/ Astro decoder / Mic dll

Proses
Amplifier, Pre Amp, Equalizer

Output
Speaker, Head Phone, TV dll
INPUT
AMPLIFIER
Menguatkan isyarat bunyi
Memproses isyarat kepada format bunyi keliling
seperti Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dts, Dsp,
THX, SDDS dan lain-lain
Menghantar isyarat bunyi kepada pembesar suara
atau peringkat seterusnya.
GRAPHIC EQUALIZER (PENYAMA GRAFIK)
Mengasingkan bunyi (frekuensi) tinggi dan rendah
kepada beberapa spektrum untuk mendapatkan
kejelasan bunyi instrument seperti gitar, drum,
vokal dan sebagainya.
Membuang isyarat bising (noise)
PEMBESAR SUARA
Menukar tenaga isyarat kepada tenaga bunyi

Woofer menghasilkan bunyi frekuensi yang rendah (bass)
Mid range menghasilkan bunyi berfrekuensi pertengahan
anatara bass dan trable
Tweeter menghasilkan bunyi berfrekuensi tinggi (trable)
Rajah Blok Sistem Hi-Fi

1
3
2
Penguat
pemacu
Penguat
kuasa
Pra - penguat
Tranduser masukan
seperti mic, tape head
dsb.
speaker
FUNGSI SETIAP BLOK
1. Tranduser masukan
Mikrofon
Menukar isyarat bunyi kepada isyarat audio
Tape head
- Bahan rakaman magnetic kepada isyarat audio
Antena
Menukar isyarat gelombang kepada isyarat
frekuensi radio.
2. Pra-penguat 1dan 2
Menguatkan isyarat audio untuk dihantar ke penguat
pemacu
3. Kawalan nada (Tune Control)
Volume / bahana
mengawal isyarat audio
mengawal amplitud isyarat audio
kawalan maksima
Bass
mengawal amplitud isyarat frekuensi rendah diperlukan
atau tidak
Treble
mengawal isyarat frekuensi tinggi perlu atau tidak
6. Penguat pemacu (Amp Driver)
menguatkan isyarat yang diterima dari litar
kawalan nada
Pemisah fasa : jika penguat kuasa menggunakn
jenis tolak-tarik
Memandu / memacu penguat kuasa supaya
bekerja
7. Penguat kuasa (Power Amp)
biasanya menggunakan penguat dari jenis tolak
tarik.
Menguatkan isyarat dari penguat pemacu ke nilai
yang sesuai supaya dapat memacu speaker
8. Speaker
menukarkan isyarat audio kepada isyarat bunyi