Anda di halaman 1dari 3

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari : Isnin
Tarikh : 20/06/2011
Tingkatan : 4 Aktif
Bil.Pelajar : 36 orang
Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani
Tajuk : Permainan bola baling
Sub-tajuk : Kemahiran menggelecek bola dan mengawal pihak lawan.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. namakan dua kemahiran asas lain selain kemahiran mengelecek bola dan
mengawal pihak lawan.
2. menerangkan cara menerima dan menggelecek bola dengan teknik yang betul.
3. menjustifikasi kepentingan kemahiran mengawal pihak lawan dalam permainan
bola baling

Kaedah Pembelajaran : Pembelajaran Masteri
Alat Bantu Mengajar : Wisel -1, bola baling - 18, skitel -4
Nilai : Bekerjasama, mematuhi arahan guru, berdikari
KBKK : Menaakul, membanding beza
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat perlawanan persahabatan permainan bola
baling yang diadakan di padang sekolah.


Langkah/ Masa/
Isi Pelajaran


Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

ABM/
KBKK/
Nilai

Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Set induksi
(5 minit)

Pegenalan
kepada kemahiran
mengelecek bola.

1. Guru
menayangkan
powerpoint berkaitan
kemahiran
mengelecek bola .
(Rujuk ABM 1:
powerpoint).
1. Murid melihat tayangan
powerpoint.
2. Pelajar memberi respon.


ABM:
powerpoint
KBKK:
Menaakul
Nilai:
Bersyukur

Langkah 1 (15
minit)

Definisi dan
1. Guru menerangkan definisi
dan konsep berkaitan
kemahiran mengelecek bola.
(Rujuk ABM 2: power
1. Murid
mendengar
penerangan guru
sambil mencatat
ABM:
Powerpoint.


kemahiran
mengelecek bola.

point).

2. Guru menilai kefahaman
pelajar melalui soal
jawab:
i) Kenapa kita
harus
mempelajari
teknik
mengelecek
bola?
ii)Beritahu cara
mengawal
pihak lawan?
iii)Apakah
kepentingan
kemahiran
mengawal
pihak lawan
dalam
permainan bola
baling?

1. Guru mengajar perbezaan
antara kemahiran
mengelecek dan kemahiran
mengawal pihak lawan
dalam permainan bola
baling.
isi-isi penting

2. Murid
menjawab soalan
yang
dikemukakan
guru.
i)Untuk melepasi
pihak lawan
Ii)Berdiri di
hadapan
pihak lawan,
bijak
membaca
pergerakan
pihak
awan,
mengangkat
kedua-dua belah
tangan ke atas
semasa
menghalang
pihak
lawan.
Iii) Menghalang
pihak
lawan dari maju
ke petak gol,
mengelakkan daripada
terkena jaringan gol

3. Murid membuat
rumusan:
perbezaan antara
kemahiran mengelecek
dan kemahiran
mengawal pihak lawan
dalam permainan bola
baling.


KBKK:
Menaakul


Nilai:
Bersyukur
Langkah 2
(15 minit)

Praktikal
kemahiran
1. Guru
membawa pelajar
ke
padang untuk
mempelajari
1.Murid bertindak atas
arahan guru

2. Murid
mempelajari cara
ABM: bola,
wisel, kon, bib.


KBKK:
mengelecek bola kemahiran
mengelecek
bola
2. Guru
mengajar kemahiran
mengelecek bola:
i) cara mengelecek bola
ii) cara mengawal bolamengelecek bola dan
cara mengawal bolaMenaakul
Nilai:
Bersyukur
Langkah 3
(20minit)

Kemahiran asas

1. Guru meminta murid
membentuk kumpulan :

K1: mengelecek bola.
K2: menghalang pihak
lawan
K3: mengelecek bola
K4: menghalang pihak lawan
K5: mengelecek bola
K6: menghalang pihak lawan
2. Mengarahkan pelajar
bertukar posisi
1. Murid bergerak
membentuk enam
kumpulan dan
melaksanakan tugasan
seperti yang diarahkan.


2. Pelajar bertindak
mengikut arahan
ABM: bola
baling, kon, bib,
wisel.

KBKK:
Menaakul

Nilai: kerjasama
Penutup
(5 minit)
Guru meminta seorang pelajar
membuat rumusan terhadap
tajuk dan isi kandungan
perkara yang telah dipelajari.
Seorang pelajar membuat
rumusan. Pelajar yang
lain memberi perhatian.