Anda di halaman 1dari 1

CSD0013 / BID0013

Asas Teknologi Maklumat Julai 2008


Tarikh Hantar Sabtu, Julai 26, 2008
Jenis Tugasan Individu
Skor 10 markah setiap satu
Arahan: Tuliskan jawapan lengkap bagi setiap soalan berikut. Kesesuaian gambarajah adalah
perlu untuk mengukuh jawapan anda. Sebarang rujukan hendaklah dinyatakan pada bahagian
akhir tugasan.
Soalan 1
Berdasarkan kepada kategori pengguna ini: pengguna pakar, sederhana & novis; huraikan
pendekatan terbaik perlaksanaan sistem bagi setiap kategori tersebut. Sertakan contoh bagi
memudahkan huraian anda.
Huraian anda adalah berdasarkan
a) interaksi system
b) rekabentuk
Soalan 2
Terangkan dengan lengkap lagi elas tauk!tauk berikut:
T" interakti# dan $adio interakti#
%Smart home& dan %smart o##ice&
muatsisi 'sideload), muatnaik 'upload) dan muatturun 'do(nload).
$esource )escription *rame(ork +$)* dan $eally Simple Syndication !$SS
TUGASAN 1