Anda di halaman 1dari 17

Zakat yang dikenakan atas setiap individu yang hidup pada

1 syawal
tiap-tiap tahun
Zakat yang dikeluarkan atas barang-barang
tertentu yang cukup haulnya.

FIRMAN ALLAH SWT :
Ambillah daripada harta benda
mereka sebagai sedekah (zakat)
untuk membersihkan mereka dan
menyucikan mereka dengannya.
(Surah At-Taubah: Ayat 103)

HUKUM MENGELUARKAN
ZAKAT HARTA
1. WAJIB ATAS HARTA YANG CUKUP
SYARAT-SYARATNYA

2.MEREKA YANG SENGAJA TIDAK
MENGELUARKAN ZAKAT ADALAH
BERDOSA BESAR
BINATANG BUAS
PADI
GANDUM
JAGUNG
KURMA
MAKANAN ASASI
SUATU NEGARA
HARTA MILIK ORANG-
ORANG DAHULU KALA
YANG BERHARGA YANG
DITEMUKAN DALAM
TANAH
Dapat
beribadah
dengan harta

Bersyukur
atas nikmat
Allah
Mensucikan diri
dari sifat bakhil
Membentuk sifat
pemurah dan suka
menolong
Menggiatkan syiar
dan dakwah Islam
Menyumbang bagi
pembangunan
ekonomi negara /
umat Islam