Anda di halaman 1dari 13

Pengertian

Matematik
i) Pengkajian
tentang
corak/pola
ii) Pengkajian
tentang
perhubungan
/perkaitan iii)Suatu
bahasa
iv)Suatu
kajian seni
v) Berkaitan dengan
aritmetik,algebra,
trigonometri,
kalkulas dan
sebagainya.
vi) Satu cara
berfikir
vii) Satu
alat/rekreasi
dalam
kehidupan
harian
suatu perkara yang berulang.
perhubungan adalah suatu yang ada kaitan
disebabkan sesuatu perkara.
ia penting untuk memberi kita keyakinan dalam
menentukan/menjangkakan perkara seterusnya
yang akan berlaku.
1
2
= 1
11
2
= 121
111
2
= 12321
1111
2
= 1234321
Contoh:
ii)Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan /
perkaitan.
dinyatakan dengan menggunakan rumus atau persamaannya atau
bentuk graf.

Perhatikan fungsi kuadratik berikut:2 3
) (
5
2
2
x
x f
x
f
2 x
Contoh (i)
Jika berapakah nilai jika ?
Lilitan bulatan =2 j
Contoh (ii)
iii)Matematik
adalah suatu
bahasa
Mempunyai
bahasa atau
simbol beserta
operasinya
sendiri.
Bahasa Matematik
dicipta oleh pakar-
pakar Matematik
Memudahkan
kefahaman dan
proses pemikiran
manusia.
Tatabahasa terdiri
daripada:hukum-
hukum,teorem-
teoren dan rumus-
rumus
Luas sfera,L =
r 4
2
Contoh:
iv)
Matematik
adalah suatu
kajian seni
Seni
muzik
Seni
bina
Seni
lukis
Seni
budaya
kiraan dan perbezaan masa (not)
konsep ukuran,
ruang,jisim
mempengaruhi keunikan
sesuatu seni bina.
jelas dilihat kepada aspek ruang,
dimensi dan corak bentuk.
berkaitan dengan muzik,
irama dan rentak tari


v) Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik,algebra,
trigonometri,kalkulas dan sebagainya.
suatu perkara yang
berkaitan pengiraan.
terdapat pelbagai
teknik atau kaedah dalam
Matematik bagi
mendapatkan
penyelesaian kepada
pelbagai masalah.

Satu cara berfikir yang menggunakan konsep,kemahiran dan kaedah Matematik.
Cara pemikiran secara logik merupakan perkara penting dalam Matematik.
Terdapat dua jenis kaedak penaakulan:
vi)Matematik adalah satu cara berfikir
Penaakulan
Secara Induktif
Penaakulan
Secara Deduktif
pemerhatian corak/pola hipotesis teori
Bermula dari pemerhatian kepada teori atau generalisasi.
Mencari corak / pola
Menetapkan hipotesis
Membuat rumusan/kesimpulan/teori
teori hipotesis pemerhatian pengesahan
Bermula daripada teori kepada sesuatu perkara
Membuat hipotesis
Pengumpulan data
Pengesahan kepada teori asal
vii)Matematik adalah alat/rekreasi dalam kehidupan harian
Aktiviti
pertukaran
wang
Membaca carta
Mengira
diskaun
Mengukur
jarak/masa
Menyelesaikan
masalah
praktikal
Peranan Guru Matematik
1) Sebagai Agen Perubahan
2) Sebagai Model Dalam Sistem Nilai
3) Dalam Pelaksanaan Dan Kejayaan
Kurikulum
1) Sebagai Agen Perubahan
Guru memberi pendidikan dan menghasilkan perubahan
ke atas diri seseorang.
Menolong murid mengahadapi dan menyelesaikan
masalah serta menerima pembaharuan.
Perubahan sistem pendidikan di Malaysia ,memerlukan
guru melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan
startegi pengajaran dan pembelajaran yang canggih
Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran
yang kondusif
2)Sebagai Model Dalam Sistem Nilai
Berpakaian
kemas
Berkelakuan
baik
Bersopan
santun
Berbudi bahasa
Sentiasa
menepati masa
rajin
Bersikap positif
terhadap
kerjaya
Penuh yakin
Berilmu
pengetahuan
3) Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Dan
Kejayaan Kurikulum
Memahami dan mengahayati falsafah dan matlamat
kurikulum serta sukatan pelajaran
Mengendalikan pengajaran bagi pelajar pelbagai
kebolehan dan mempunyai ciri keguruan yang positif
Menganalisis objektif kurikulum dan isi kandungan
Mengikuti kursus yang berkaitan di bawah anjuran
Pusat Perkembangan Kurikulum
Pemilihan buku teks yang bermutu serta memberi
pandangan terhadap buku teks Matematik yang dipilih