Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN B

BIL PERKARA SANGAT


SETUJU
SETUJU TIDAK
PASTI
TIDAK
SETUJU
SANGAT
TIDAK
SETUJU
1 PENGARAH SYARIKAT ADIL DAN
SAKSAMA

2 MENGAMALKAN AMALAN 5S
3 PEKERJA MEMATUHI PERATURAN
KERJA

4 KEADAAN TEMPAT KERJA BERSIH
5 MENGAMALKAN KESELAMATAN DI
TEMPAT KERJA

6 BERPAKAIAN KEMAS DI TEMPAT
KERJA

7 MELAKSANAKAN SEGALA TUGAS
YANG DIBERIKAN

8 MAHIR MENGENDALIKAN
KOMPUTER

9 MELAKUKAN AKTIVITI TIDAK
BERFAEDAH DALAM PEJABAT