Anda di halaman 1dari 14

[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU

REDANG] January 1, 2013EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
1KERTAS KERJA :
KELAB EKSPLORASI VISUAL
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Pendidikan Seni Visual Semester 6 Ambilan Januari 2011
LOKASI :
TAMAN LAUT PULAU PINANG, PULAU REDANG, TERENGGANU
PROGRAM KEMBARA SENI : PULAU REDANG
Eksplorasi Visual Melahirkan Generasi Positif
TARIKH :
10 OKTOBER HINGGA 12 OKTOBER 2013 (KHAMIS, JUMAAT & SABTU)
ANJURAN :
UNIT KOKURIKULUM DAN GURU PELATIH PISMP PSV SEMESTER 6
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL
DENGAN KERJASAMA JABATAN TAMAN LAUT MALAYSIA NEGERI TERENGGANU
ULASAN KETUA JABATANULASAN UNIT KEWANGANULASAN PENGARAH/
TIMBALAN PENGARAH


[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
2
1.0 PENGENALAN
___________________________________________________________________
Kelab Eksplorasi Visual ini adalah satu Program Kembara Seni yang akan
diikuti oleh guru pelatih PISMP semester 6 sesi 2013 melibatkan seramai 22 orang
daripada unit Pendidikan Seni Visual. Program ini adalah satu aktiviti yang
terkandung dalam sukatan mata pelajaran Kokurikulum Persatuan (WAJ3113).
Program ini juga merupakan inisiatif yang telah dirangka bertujuan untuk memenuhi
syarat pentaksiran kursus Persatuan di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato
Razali Ismail dengan mengambil kira penilaian sebanyak 70% bagi hasil tugasan
projek yang dilaksanakan. Secara tidak langsung ia akan memberi pendedahan
sahsiah keperibadiaan sosial yang unggul dan berkualiti kepada guru pelatih sebagai
bekalan pengalaman yang cukup bermakna serta meluas untuk dieksplorasi bagi
membantu meningkatkan mutu serta mengaplikasikannya apabila ke sekolah kelak.

2.0 RASIONAL
___________________________________________________________________
Program ini dianjurkan sebagai suatu kaedah untuk memenuhi dan
menyiapkan tugasan Kokurikulum Persatuan sebagai sebahagian daripada aktiviti
kokurikulum yang berasaskan pendidikan luar. Kajian ilmiah ini juga dianjurkan
sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan minat, persepsi dan
pengetahuan guru-guru pelatih mengenai perancangan dan pengurusan sesebuah
organisasi persatuan.
Diharapkan program seumpama ini dapat menyumbang kepada perbentukan
bakal guru yang bersedia untuk menjadi pemimpin persatuan yang berkesan di
sekolah kelak selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru iaitu menjadi guru
yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan sintifik, bersedia menjunjung
aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin
pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif dan berdisiplin.

[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
3
3.0 TUJUAN
___________________________________________________________________
Tujuan kertas kerja ini dikemukakan adalah untuk memohon kelulusan,
perkhidmatan bas dan sumbangan kewangan daripada pihak Tuan Pengarah bagi
menjayakan Program Kembara Seni Visual ke Taman Laut, Pulau Redang yang
dirancang bagi memenuhi sukatan pelajaran Kokurikulum di samping memupuk
kerjasama dan komitmen dalam kalangan guru pelatih.

4.0 OBJEKTIF
___________________________________________________________________
4.1 Untuk memenuhi dan menyiapkan tugasan Projek WAJ3113
Kokurikulum Persatuan sebagai sebahagian daripada aktiviti kurikulum
yang berasaskan pendidikan luar.
4.2 Mendedahkan kepada para pelajar dengan konsep First hand
experience melalui penerokaan alam semulajadi secara langsung
sebagai satu proses apresiasi keindahan alam sekitar yang tidak boleh
dijalankan di dalam bilik darjah.
4.3 Mengeksplorasi khazanah alam semulajadi yang terdapat di Taman
Laut, Pulau Redang sebagai salah satu proses pengamatan secara
langsung dan memahami konsep impresionisme berdasarkan
penghayatan terhadap alam sekitar.
4.4 Meneroka alam semulajadi yang terdapat di sekitar Taman Laut, Pulau
Redang sebagai satu medium pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Seni Visual di luar studio sebagai satu bentuk pengukuhan
sesuai dengan subjek Lukisan dan Penyuburan Diri (PSV3112) yang
kami sedang pelajari semester ini.
4.5 Memberi peluang para pelajar menghargai alam semulajadi ciptaan
Tuhan selaras dengan matlamat yang terkandung di dalam kurikulum
Pendidikan Seni Visual KBSR.
[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
4
4.6 Menghayati dan menikmati keindahan warisan marin semulajadi di
Taman laut Pulau Redang sebagai salah sebuah destinasi percutian
yang terkenal dengan daya tarikan utama terhadap ekosistem pulau
untuk dijelajahi.

5.0 MASA DAN TEMPAT
___________________________________________________________________
Program Kembara Seni Kelab Eksplorasi Visual ini akan diadakan seperti
ketetapan berikut :
Tarikh : 10 Oktober Hingga 12 Oktober 2013
Hari : Khamis hingga Sabtu
Tempat : Taman Laut Pulau Pinang, Pulau Redang, Terengganu

6.0 TEMA
___________________________________________________________________
Eksplorasi Visual Melahirkan Generasi Positif

7.0 JAWATANKUASA INDUK PELAKSANAAN
___________________________________________________________________
Program Kembara Seni : Pulau Redang di bawah Kelab Eksplorasi Visual
yang bertemakan Eksplorasi Visual Melahirkan Generasi Positif dari unit
PISMP Pendidikan Seni Visual semester 6 sesi 2013, Ambilan Januari 2011.
(Sila Rujuk Lampiran A)
[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
5
8.0 PENYERTAAN
___________________________________________________________________
8.1 22 orang guru pelatih dari unit PISMP PSV Semester 6 2013 dan;
8.2 2 orang pensyarah dari Unit Kokurikulum
(Sila Rujuk Lampiran B)

9.0 TENTATIF PROGRAM
___________________________________________________________________
Program Kembara Seni : Pulau Redang di bawah Kelab Eksplorasi Visual
yang bertemakan Eksplorasi Visual Melahirkan Generasi Positif akan
diadakan selama 3 hari 2 malam.
(Sila Rujuk Lampiran C)

10.0 BELANJAWAN
___________________________________________________________________
Anggaran perbelanjaan yang diperlukan untuk Program Kembara Seni : Pulau
Redang di bawah Kelab Eksplorasi Visual yang bertemakan Eksplorasi Visual
Melahirkan Generasi Positif adalah seperti dalam lampiran.
(Sila Rujuk Lampiran D)

11.0 PENGANGKUTAN
___________________________________________________________________
Program Kembara Seni : Pulau Redang di bawah Kelab Eksplorasi Visual ini
memerlukan pengangkutan seperti keterangan berikut:
a. Bas Institut - Dari IPG KDRI ke Jeti Merang (pergi)
- Dari Jati Merang ke IPG KDRI (balik)
b. Bot Sewaan - Dari Jati Merang ke Pulau Redang (pergi)
- Dari Pulau Redang ke Jeti Merang (balik)
[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
6
12.0 PENGINAPAN
___________________________________________________________________
Program Kembara Seni : Pulau Redang di bawah Kelab Eksplorasi Visual ini
akan menginap selama 3 hari 2 malam di Redang Lagoon Resort.

13.0 PENUTUP
___________________________________________________________________
Program ini diharapkan dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
Semoga pelaksanaan program ini kelak akan memberikan input yang berguna
kepada para guru pelatih dari unit PISMP PSV Semester 6 dengan menimba
pengalaman berharga dalam menjalankan kokurikulum yang sistematik dan dinamik
untuk menjayakan program ini. Selain itu, diharapkan program seumpama ini dapat
mencapai objektif dan matlamat yang dirancangkan serta segala nilai yang diperoleh
daripada program ini dapat digunakan sebaik mungkin sebagai warga IPG yang lebih
berpengetahuan, berkemahiran dan inovatif di samping bersedia untuk menghadapi
cabaran dunia dalam usaha membentuk modal insan yang berperanan untuk
mendidik anak bangsa. Sebagai manusia biasa, kita hanya mampu merancang
sebaik-baik ketentuan adalah dari Allah S.W.T.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

....................................................... .......................................................
(FATEN NADIAH BINTI MOHD FAUZI) (PUAN ROSNAH BINTI MUSTAFFA)
Setiausaha, Pensyarah Penasihat Persatuan,
Kelab Eksplorasi Visual, Unit Kokurikulum,
PISMP PSV Semester 6, Institut Pendidikan Guru,
Institut Pendidikan Guru, Kampus Dato Razali Ismail,
Kampus Dato Razali Ismail,

[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
7
Disahkan oleh,

................................................................................
(EN. ZAHARIM BIN TAWANG)
Ketua Unit Kokurikulum,
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Dato Razali Ismail,


Diluluskan oleh,

......................................................................
(EN. GHULAM SARVER BIN MOBARAK ALI)
Pengarah,
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Dato Razali Ismail,

Ulasan :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
8
Lampiran A
JAWATANKUASA INDUK PELAKSANAAN

A) JAWATANKUASA INDUK
Penaung : EN. GHULAM SARVER BIN MOBARAK ALI
PENGARAH,
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Dato Razali Ismail

: TN. HJ. RASHID BIN CHIK
PEMANGKU TIMBALAN PENGARAH
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Dato Razali Ismail

Penasihat : EN. ZAHARIM BIN TAWANG
KETUA UNIT KOKURIKULUM
Institut Pendidikan Guru,
Kampus Dato Razali Ismail

PENSYARAH PENGIRING : 1. Pn. Rosnah binti Mustaffa
Pensyarah Persatuan, Unit Kokurikulum
2. En. Mohd Zaid bin Yusof
Pensyarah Persatuan, Unit Kokurikulum


[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
9
B) JAWATANKUASA PENGELOLA
Pengerusi Program : Sdri. Nurfatihah binti Mohd Nazir
Naib Pengerusi Program : Sdri. Nursyuhada binti Suhaime
Setiausaha : Sdri. Faten Nadiah binti Mohd Fauzi
Bendahari : Sdri. Wan Nor Amira Fateen binti Wan Ahmad Fu-ad


C) JAWATANKUASA KERJA
i. Pengangkutan : Sdri. Nurfarahin binti Muhd Zamri
: Sdri. Emma Nazlin binti Ismail

ii. Tempat dan : Sdri. Sharifah Nur Farhani binti Syed Ahmad
Penginapan : Sdri. Nur Zawani binti Rashid

iii. Keselamatan : Sdri. Umzarul Fatihah binti Umar
dan Kebajikan : Sdri. Nur Ain binti Ismail

iv. Program dan : Sdri. Nur Haezah Saidah binti Ismail
Aktiviti : Sdri. Noor Hafizah binti Samsuddin

v. Dokumentasi : Sdr. Abd Halim bin Md Isa @ Daud
dan Laporan : Sdri. Noriezati binti Mansor

vi. Peralatan : Sdr. Muhammad Firdaus bin Kamaruddin
: Sdr. Muhammad Fahmi bin Jamaluddin

vii. Publisiti dan : Sdri. Fatin Izzati binti Hussin Pakri
Buku Program : Sdri. Siti Suraya binti Ismail

viii. Makanan dan : Sdri. Nur Atiyah binti Muni
Minuman : Sdri. Siti Nur Athirah binti Mazlan

ix. Cenderahati : Sdr. Muhammad Hazwan bin Khairil Khalid
: Sdr. Sayed Muhammad Saufi bin Syed Ahmad Zain[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
10
Lampiran B

SENARAI NAMA GURU PELATIH PISMP PSV SEMESTER 6 2013
Bil Nama No K/P Catatan
1 Abd Halim Bin Md Isa @ Daud 910120025273
2 Emma Nazlin Binti Ismail 910507035708
3 Faten Nadiah Binti Mohd Fauzi 900804115756
4 Fatin 'Izzati Binti Hussin Pakri 901210035446
5 Muhammad Fahmi Bin Jamaluddin 911110065073
6 Muhammad Firdaus Bin Kamarudin 910827085835
7 Muhammad Hazwan Bin Khairil Khalid 910806115433
8 Noor Hafizah Binti Samsuddin 900121115132
9 Noriezati Binti Mansor 900428035292
10 Norsyuhada Binti Suhaime 910810065192
11 Nur Ain Binti Ismail 910122035336
12 Nur Atiyah Binti Muni 910804036096
13 Nurfarahin Binti Muhd Zamri 900914035802
14 Nur Haezah Saidah Binti Ismail 890819115488
15 Nur Zawani Binti Rashid 910423115604
16 Nurfatihah Binti Mohd Nazir 910928035220
17
Sayed Muhammad Saufi Bin Syed
Ahmad Zain
901108115087
18 Sharifah Nur Farhani Binti Syed Ahmad 910224115492
19 Siti Suraya Binti Ismail 910212035014
20
Wan Nor Amira Fateen Binti Wan
Ahmad Fu-Ad
911101105766
21 Siti Nur Athirah Binti Mazlan 910526086092
22 Umzarul Fatihah Binti Umar 891112035542

SENARAI NAMA PENSYARAH PENGIRING
Bil Nama Tugas No. Telefon
1 Pn. Rosnah binti Mustaffa
Pensyarah Penasihat
Unit Kokurikulum
019-9842110
2 En. Mohd Zaid bin Yusof
Pensyarah Penasihat
Unit Kokurikulum
019-9856294
[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
11
Lampiran C

TENTATIF PROGRAM

Hari Pertama (Khamis, 10 Oktober 2013)
2.00 ptg : Berkumpul di Dataran Perhimpunan, IPG KDRI
2.30 ptg : Bertolak dari IPG ke Jeti Merang
3.00 ptg : Menaiki bot dari Jeti Merang ke Pulau Redang
5.30 ptg : Tiba di Redang Lagoon Resort
- Daftar masuk
- Rehat dan solat
6.00 ptg : Makan malam dan solat maghrib
9.00 mlm : Menyaksikan aktiviti pelepasan anak penyu
10.00 mlm : Menikmati keindahan malam
12.00 mlm : Rehat dan tidur

Hari Kedua (J umaat, 11 Oktober 2013)
6.00 pg : Persiapan diri dan solat Subuh
7.00 pg : Senamrobik
7.30 pg : Sarapan pagi
8.00 pg : Bertolak ke Taman Laut Pulau Pinang, Pulau Redang
8.30 pg : Taklimat hidupan laut dan batu karang oleh Pegawai Taman Laut
9.30 pg : Snorkelling dan meronda pulau dengan menaiki bot
1.00 tgh : Makan tengahari, solat dan persiapan diri
2.00 ptg : Melawat ke tapak pameran Taman Laut
4.30 ptg : Minum petang dan solat Asar
5.00 ptg : Pertandingan membina istana pasir dan membuat apresiasi
(Mengaplikasi konsep First hand experience dalam mengaplikasikan
konsep seni arca dan senibina)

[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
12
6. 30 ptg : Bertolak balik ke Redang Lagoon
7.00 ptg : Persiapan diri dan solat Maghrib
9.00 mlm : Jamuan BBQ
12.00 mlm : Rehat dan tidur

Hari Ketiga (Sabtu, 12 Oktober 2013)
6.00 pg : Persiapan diri dan solat Subuh
7.00 pg : Senamrobik
7.30 pg : Sarapan
8.00 pg : Sesi refleksi dan apresiasi
(Membuat refleksi mengenai program yang dilakukan)
9.00 pg : Majlis penutup, penyampaian hadiah dan cenderahati.
: Sesi fotografi keindahan persekitaran bersama pensyarah, pengurus
Jabatan Taman Laut dan semua guru pelatih.
10.00 pg : Bertolak pulang ke IPG KDRI
11. 30 pg : Dijangka tiba di IPG KDRI


[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
13
Lampiran D
ANGGARAN PERBELANJAAN
Peruntukkan yang perlu ditanggung oleh institut :
Bil. Perkara Jumlah
1. Makan dan minum (RM10 x 2 hari x 22 orang) RM440.00
JUMLAH RM440.00

* Permohonan perkhidmatan sebuah bas daripada pihak IPG Kampus Dato Razali
Ismail bagi tujuan pengangkutan pelajar ke lokasi program manakala tambang bot
ditanggung sendiri oleh pelajar.
Peruntukkan yang perlu ditanggung oleh pelajar :
Bil. Perkara Kuantiti Jumlah
1. Penginapan RM 250 x 22 RM 5500.00
2.
Tambang bot
(Merang Redang Merang)
RM 50 x 22 orang RM 1100.00
3. Hadiah dan cenderahati VIP RM 10 x 5 unit RM 50.00
4. Ubat-ubatan

JUMLAH RM 6650.00

JUMLAH PERBELANJAAN YANG DIPERLUKAN RM 6,650

Sumber Kewangan
Berdasarkan sukatan pelajaran, sumber kewangan untuk makan dan minum pelajar
sepanjang program ditanggung oleh pihak IPG Kampus Dato Razali Ismail iaitu
sebanyak RM10 bagi setiap pelajar manakala barangan keperluan bagi menjalankan
program adalah melalui permohonan keperluan daripada stor. Oleh itu, perbelanjaan
program adalah sebanyak RM440.00 sahaja.
[KERTAS KERJA PROGRAM KEMBARA SENI PULAU
REDANG] January 1, 2013

EKSPLORASI VISUAL MELAHIRKAN GENERASI POSITIF
14