Anda di halaman 1dari 66

SUHAIMI BIN MOHD ISA

Penolong Pengarah
Operasi j-QAF
PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
(KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM/j-QAF)

Sektor Pendidikan Islam


Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
NAMA AGENSI : JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN
ALAMAT : JALAN DATO HAMZAH KARUNG BERKUNCI NO 6
70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
NO. TELEFON : 06 7655344
N0. FAKS : 06-7653627
E-MAIL : jqafn9@yahoo.com
02.0 Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
Visi

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang.

Misi

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti.

03.0 Objektif Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan


* Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu
padu.

* Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,


berketrampilan dan sejahtera.

* Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan


kemajuan negara dan.

* Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua


warganegara Malaysia.
04.0 Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
Kami warga Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dengan penuh tekad dan
iltizam berikrar dan berjanji menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
bagi :

 Memastikan semua kanak-kanak, mengikut umur yang ditetapkan,


mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru
dimulakan.

 Memastikan bahawa semua sekolah sentiasa dibekalkan dengan guru-


guru mengikut perkiraan yang ditetapkan.

 Menempatkan guru-guru dan kakitangan sokongan ke sekolah-sekolah


tidak lewat dari 14 hari bekerja setelah menerima bekalan dari
Kementerian Pelajaran Malaysia.

 Memastikan semua permohonan dan tuntutan yang berkaitan


kewangan diproses oleh Jabatan Pelajaran Negeri dalam tempoh 14
hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

 Mengurus perkara-perkara berkaitan pejawatan dan perkhidmatan


personel dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan
diterima.

 Menguruskan pengisian jawatan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan


dan Ketua Bidang dalam tempoh 3 bulan sebelum berlakunya
kekosongan.

 Memastikan setiap calon yang telah mendaftar dapat menduduki


peperiksaan mengikut jadual dan prosidur yang ditetapkan.

 Memastikan pelanggan sentiasa mendapat maklumat yang jelas dan


tepat dengan menerima layanan dan perkhidmatan yang mesra.

 Sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra


dalam tempoh 5 minit.

 Menentukan segala surat aduan dan rayuan diberi jawapan dalam


tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

 Sentiasa bersedia menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran


yang membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi
perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan.
05.0 Objektif Bahagian/ Unit Sektor Pendidikan Islam
5.1 Objektif Sektor Pendidikan Islam
1. Meningkatkan Kualiti Pendidikan Islam Yang Berkesan Untuk Melahirkan Murid
Yang Berilmu, Beriman, Beramal dan Berakhlak Mulia Bagi Membangunkan
Masyarakat dan Negara.

2. Meningkatkan Kualiti Bahasa Arab Yang Berkesan Untuk Membolehkan Murid


Berkomunikasi dengan Baik dan Mendalami Pelbagai Sumber Ilmu.

3. Meningkatkan Kualiti Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Pegawai


Perkhidmatan Pendidikan Pengajian Islam Dengan Cekap dan Strategik Supaya
Perkhidmatannya Dapat Menyumbang Ke Arah Keberkesanan Pendidikan
Islam.

4. Meningkat Kemahiran dan Keterampilan Guru Pendidikan Islam dan Guru


Bahasa Arab serta Guru j-QAF Secara Berterusan Dalam Pelbagai Bidang Supaya
Pengajaran dan Pembelajarannya Sentiasa Menarik Dan Berkesan.

5. Meningkatkan Perkhidmatan Sistem Maklumat Pendidikan Islam Yang Telus


dan Tepat Untuk Mengetahui Tahap Prestasi Pencapaian Program dan
Pembinaan Perancangan Yang Lebih Berkesan.

6. Meningkatkan Hubungan dan Kerjasama Antara BPI Dengan Masyarakat,


Jabatan dan Agensi Dalam dan Luar Negeri Secara Permuafakatan Supaya
Semua Program Dapat Dilaksanakan Dengan Lebih Mudah, Cepat dan Berkesan.

7. Meningkatkan Kualiti dan Prestasi Kecemerlangan Institusi Pendidikan, KPM


Sebagai Model Sistem Pendidikan Kebangsaan Untuk Melahirkan Murid Yang
Berkeupayaan Mengamalkan Cara Hidup Yang Berteraskan Islam Di Dalam
Pembangunan Diri, Masyarakat dan Negara.
8. Meningkatkan Kualiti dan Kecemerlangan Guru dan Murid Bagi
Membolehkannya Berperanan Membentuk dan Melahirkan Modal Insan Yang
Cemerlang dan Mampu Mengamalkan Cara Hidup Yang Berteraskan Islam
Dalam Kehidupan.

5.2 OBJEKTIF UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM


(KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM/j-QAF)

1. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan pentadbiran


sekolah program j-QAF dan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengannya;

2. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan akademik di


sekolah program j-QAF;

3. Penyelarasan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan hal ehwal murid,
kurikulum dan kokurikulum di sekolah program j-QAF;

4. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan hal ehwal Guru
j-QAF;

5. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti urusan j-QAF;

6. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti penyelidikan terhadap


pelaksanaan Dasar Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta menilai
pencapaiannya di pelbagai peringkat di bawah KPM;

7. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti penjanaan idea,


penataran dan penyebarluasan dapatan kajian mengenai Pendidikan Islam
dan Bahasa Arab melalui kursus, seminar, konvensyen dan bengkel;

8. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti mengurus pusat


sumber maklumat dan rujukan dalam bidang Pendidikan Islam dan Bahasa
Arab di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa;

9. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti kerjasama Pendidikan


Islam di peringkat serantau dan antarabangsa;

10. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti bantuan perolehan dan
penyediaan perkhidmatan di sekolah program j-QAF;
11. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti bantuan pembangunan
fizikal makmal j-QAF; dan

12. Melaksanakan pelbagai program, projek dan aktiviti bantuan kewangan


kepada sekolah j-QAF yang melaksanakan kurikulum dan kokurikulum
Pendidikan Islam j-QAF.
06.0 Carta Organisasi Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
Pengarah Pelajaran

Timbalan Pengarah Pelajaran

Sektor Sektor Sektor Sektor Pengurusan Sektor Pendidikan


Pengurusan Akademik Pengurusan Sekolah Pengurusan Pembgn.. Perkid. Pendidikan Islam
Sekolah Kemanusiaan
Unit Kurikulum Unit Menengah Unit HEM Unit Perkid. & Pentd. Unit Pengurusan Pend..Islam

Unit Operasi
Unit Peperiksaan Unit Rendah Unit Sukan Unit Pemb. Perancangan & Unit Institusi Pend. Agama
Dakwah
Bekalan

Unit Prasekolah Unit Ko-Ku Unit Maklumat

Unit Perhubungan,
Unit Pendidikan
Pendaftaran danKhas
Pendidikan Swasta
07.0 Carta Organisasi : Sektor Pendidikan Islam
Ketua Sektor
En Mohamed Zaki bi Abd Ghani
DG 48

Unit Institusi Pendidikan Agama Unit Pengurusan Unit Operasi Dakwah


Pendidikan Islam

Ketua Unit Ketua Unit Ketua Unit


Adnan bin Abd Hamid Mohd Zuhaidi bin Mohd Hapizi bin Mohamad ALi
PP Penyelarasan Bantuan Sekolah Agama PP Pertukaran/Penempatan Guru PP Dakwah dan Kepimpinan
DG 41 DG 44 DG 41

Pn Cik Erni En Muhamad Rusli bin Ibrahim Pn Hjh Jamaliah bt Tahir


PP Penyelarasan Bantuan Sek. Agama PP Operasi Pend Islam Elektif Penyelia Kanan Operasi Dakwah
DG 41 DG 41 DG 34

En Nordin bin Hj Ahmad Suhaimi bin Mohd Isa En Mohd Hasbi bin Mokhtar
Penyelia Pengurusan Murid PP Operasi j QAF Penyelia Operasi Dakwah
DG 32 DG 44 DG 32

Pn Samsiah bt Dimin Hj Mohd Fadzilah bin Zulkafly


Penyelia SAR/KAFA PP Operasi Bahasa Arab KBSM
DG 32 DG 41

Hj Zainal Arifin bin Mahsurom


PP Operasi Pend Islam Teras KBSM
DG 41

Fatimah binti Jusoh


Penyelia Pertukaran Rendah
DG 32

Pn Supiah bt Abu
Penyelia Pend. Islam Teras KBSR
DG 32

Mr Radzali biin Sani


Penyelia Bahasa Arab KBSR
DG 32

KBSR
DG 32
En Shaharudin bin Jumat
Penyelia Data dan Maklumat
DG 32
08.0 Senarai Tugas
PP OPERASI j-QAF ( PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM / KURIKULUM j-QAF)

Bertanggungjawab kepada Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah


Pelajaran dan Ketua Sektor Pendidikan Islam di dalam merancang,
melaksana dan mengambil tindakan susulan (menyelia ) ke atas perkara-
perkara berikut:

Fungsi 1 : Pengurusan Pendidikan Islam

(a) Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Program j-QAF

Menyelaras, mengurus dan pelaksanaan dasar Program j-QAF


yang berkaitan dengannya
(i) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat
Program j-QAF kepada Guru Besar Sekolah j-QAF
(ii) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat
Program j-QAF kepada GPK 1 Sekolah j-QAF
(iii) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat
Program j-QAF kepada GPK Koku Sekolah j-QAF
(iv) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat
Program j-QAF kepada Guru Pembimbing j-QAF mengikut
kohot.
(v) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat
Program j-QAF kepada Ketua Panitia Pendidikan Islam
Sekolah j-QAF
(vi) Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat
Program j-QAF kepada Penyelia Pendidikan Islam Pejabat
Pelajaran Daerah
(vii) Mengurus pertemuan dengan agensi luar / NGO yang
berkaitan dengan hal – ehwal Pendidikan Islam
(viii) Menyelaras penyediaan jawapan dan maklum balas
terhadap usul / isu yang berkaitan dengan j-QAF JPN
(ix) Menyelaras pengumpulan maklumat dan data guru, murid,
kelas dan sekolah Program j-QAF di SK/SJKC/T
(x) Menyelaras peruntukan kewangan bagi Unit j-QAF

(b) Pengurusan Hal Ehwal Guru j-QAF

(i) Unjuran dan Keperluan Guru j-QAF Pendidikan Islam dan


Bahasa Arab di semua sekolah rendah
(ii) Penempatan Guru Pelatih j-QAF(KPLI Mod LPBS j-QAF) di
sekolah rendah
(iii) Penempatan Guru j-QAF yang tamat latihan LPBS ke
sekolah yang perlu.
(iv) Penempatan semula Guru j-QAF di sekolah rendah
(v) Pertukaran guru j-QAF dari luar dan dalam negeri
(vi) Pemantauan pertukaran dan penempatan Guru Pendidikan
Islam j-QAF
(vii) Pemantauan dan mengurus guru bermasaalah.

Fungsi 2 : Operasi Kurikulum Pendidikan Islam j-QAF

a. Pengurusan Operasi Kurikulum j-QAF

Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan kurikulum


j-QAF dan Pendidikan Islam di semua sekolah rendah

(i) Menyelaras dan memantau pelaksanaan Modul-modul


Program j-QAF.
(ii) Menyelaras pengumpulan serta pengemaskinian data serta
analisis pencapaian akademik sekolah program j-QAF(e-
laporan).
(iii) Menyelaras pengumpulan serta pengemaskinian data
pencapaian program al Quran dan Jawi 6 Bulan sekolah
bukan j-QAF.
(iv) Menyelaras dan mengurus perolehan dan penyebaran
bahan-bahan kurikulum Pendidikan Islam j-QAF.
(v) Merancang, menyelaras dan mengurus Kursus Pengajaran
dan Pembelajaran Iqra’.
(vi) Merancang, menyelaras dan mengurus Kursus Pemantapan
Guru j-QAF.
(vii) Merancang, menyelaras dan mengurus Kursus Pemantapan
Pengajaran secara kalaborasi (calaborative teaching)

Fungsi 3 : Pengurusan Aktiviti Kokurikulum j-QAF

a. Pengurusan Aktiviti Kokurikulum j-QAF

(i) Merancang dan mengurus pelaksanaan Majlis Semaian


Wahyu Program j-QAF-KAP ( Tilawah, Kuiz, Kalam
Jamaie, dan Dikir Barat) sekolah rendah peringkat
daerah dan negeri.
(ii) Merancang dan mengurus dan melatih Jemaah Hakim
Majlis Semaian Wahyu Program j-QAF-KAP ( Tilawah,
Kuiz, Kalam Jamaie, dan Dikir Barat) sekolah rendah
peringkat daerah dan negeri
(iii) Merancang dan mengurus pelaksanaan Modul Kem
bestari Solat sekolah rendah
(iv) Mengurus dan menyelaras peruntukan Kem Bestari
Solat.
(v) Merancang dan mengurus pelaksanaan Kem Literasi Al
Quran (KLAQ) sekolah rendah peringkat sekolah dan
daerah.
(vi) Merancang dan mengurus pelaksanaan Kem Bina Juara
sekolah rendah peringkat negeri.
(vii) Merancang dan mengurus pelaksanaan Majlis Khatam Al
Quran sekolah rendah peringkat daerah dan negeri
(viii) Mengurus kontijen Khatam Al Quran ke peringkat
kebangsaan

BIDANG UMUM.

Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan


Pengarah Pelajaran dan Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan
Moral dari masa ke masa.
09.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain
Unit/Subunit : Unit Pengurusan Pendidikan Islam (Kurikulum j-QAF)
Jawatan : Penolong Pengarah Operasi j-QAF

Tugas Pegawai Tugas Pegawai Lain


Tugas & Kuasa Yang
Atasan Yang Ada
Tanggungjawab Diberi
Yang Ada Hubungan Hubungan
Pengarah Pelajaran 1. Membantu Melaksanakan Ketua
Meluluskan semua Merancang dan program dan Sektor,Ketua Unit
program dan aktiviti Menyelaraskan memantau dan Pegawai-
kurikulum dan Program aktiviti yang pegawai PPD
kokurikulum j-QAF Pemantauan berkaitan Urusan
sepanjang tahun. pelaksanaan
Timbalan Pengarah program dan
Pelajaran 2. Membantu pemantauan.
Memantau Merancang dan
pelaksanaan Menyelaras Penolong –
program dan akiviti Pelaksanaan penolong
pengurusan sekolah Program dan pengarah
dan guru j-QAF serta Aktiviti Kurikulum Urusan merancang
kurikulum dan j-QAF dan
kokurikulum j-QAF melaksananakn
3. Membantu semua program
Ketua Sektor Merancang dan yang dirancang.
Pengurusan Menyelaras
Pendidikan Islam. Pelaksanaan Pembantu Tadbir,
Merancang dan Program dan Pembantu Tadbir
menyelaraskan Aktiviti Rendah
pelaksanaan kokurikulum j-QAF Urusan surat, fail,
program dan akiviti menaip dan
pengurusan sekolah 4. Merancang dan menghantar surat
dan guru j-QAF serta menyelaraskan dan membuat
kurikulum dan pelaksanaan salinan fotostat.
kokurikulum j-QAF program dan akiviti
pengurusan
Merancang dan sekolah dan guru j-
menyelaraskan QAF
pelaksanaan
program dan akiviti 5. Melaksanakan
pengurusan sekolah tugas-tugas lain
dan guru j-QAF serta yang diarah dari
kurikulum dan semasa ke semasa
kokurikulum j-QAF
10 .0 Proses Kerja

Unit : Pengurusan Pendidikan Islam (Kurikulum j-QAF)


Jawatan : Penolong Pengarah Operasi j-QAF.

10.1Pengurusan dan Pentadbiran sekolah j-QAF


Aktiviti 1.
Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada
Guru Besar Sekolah j-QAF.

Peruntukan
Pegawai Yang
Bil Proses Kerja Undang-Undang/
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
1 Menerima arahan daripada KS Pengarah JPN
SPI/KPP berkaitan Mesyuarat KS SPI  Perlembagaan
Guru Besar Sekolah j-QAF KU SPI Malaysia
PP Operasi j-QAF  Akta Pendidikan
2 Menguruskan pakej mesyuarat 1996 (Pindaan
2002)
 Mesyuarat
3 Menyedia dan menguruskan
Jemaah Menteri
keperluan mesyuarat
 Peraturan-
4 Peraturan
Menyediakan minit mesyuarat dan Pendidikan
tindakan minit (Kurikulum
Kebangsaan)
1997

14 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 2.

Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada


Guru Penolong Kanan 1 Sekolah j-QAF.

Pegawai Yang Peruntukan


Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
1 Menerima arahan daripada KS Pengarah JPN
SPI/KPP berkaitan Mesyuarat KS SPI  Perlembagaan
Guru Penolong Kanan 1 KU SPI Malaysia
2 Menguruskan pakej mesyuarat PP Operasi j-QAF  Akta Pendidikan
1996 (Pindaan
2002)
3 Menyedia dan menguruskan
 Mesyuarat
keperluan mesyuarat
Jemaah Menteri
4  Peraturan-
Menyediakan minit mesyuarat dan Peraturan
tindakan minit Pendidikan
(Kurikulum
Kebangsaan)
1997

15 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 3.
Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada
Penolong Kanan Ko Kurikulum Sekolah j-QAF.

Peruntukan
Pegawai Yang
Bil Proses Kerja Undang-Undang/
Meluluskan / Dirujuk
Peraturan
1 Menerima arahan daripada KS Pengarah JPN
SPI/KPP berkaitan Mesyuarat KS SPI  Perlembagaan
Penolong Kanan Ko Kurikulum KU SPI Malaysia
2 Menguruskan pakej mesyuarat PP Operasi j-QAF  Akta Pendidikan
1996 (Pindaan
2002)
3 Menyedia dan menguruskan
 Mesyuarat
keperluan mesyuarat
Jemaah Menteri
4  Peraturan-
Menyediakan minit mesyuarat dan Peraturan
tindakan minit Pendidikan
(Kurikulum
Kebangsaan)
1997

16 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 4.
Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF
kepada Guru Pembimbing j-QAF Sekolah j-QAF.

Peruntukan
Pegawai Yang
Undang-
Bil Proses Kerja Meluluskan /
Undang/
Dirujuk
Peraturan
1 Menerima arahan daripada Pengarah JPN
KS SPI/KPP berkaitan KS SPI  Perlembagaa
Mesyuarat Guru Pembimbing KU SPI n Malaysia
j-QAF PP Operasi j-QAF  Akta
2 Menguruskan pakej Pendidikan
mesyuarat 1996
(Pindaan
2002)
3 Menyedia dan menguruskan
keperluan mesyuarat  Mesyuarat
Jemaah
4 Menteri
Menyediakan minit  Peraturan-
mesyuarat dan tindakan Peraturan
minit Pendidikan
(Kurikulum
Kebangsaan)
1997

17 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 5.

Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada


Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah j-QAF.

Pegawai Yang Peruntukan


Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
1 Menerima arahan daripada KS Pengarah JPN
KS SPI
SPI/KPP berkaitan Mesyuarat  Perlembagaan
KU SPI
Ketua Panitia Pendidikan Islam PP Operasi j-QAF Malaysia
 Akta Pendidikan
2 Menguruskan pakej mesyuarat 1996 (Pindaan
2002)
 Mesyuarat Jemaah
3 Menyedia dan menguruskan Menteri
keperluan mesyuarat  Peraturan-Peraturan
Pendidikan
4 (Kurikulum
Menyediakan minit mesyuarat dan Kebangsaan) 1997
tindakan minit

18 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 6.
Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat/Taklimat Program j-QAF kepada
Penyelia pendidikan Islam Pejabat Pelajaran Daerah .

Pegawai Yang Peruntukan


Bil Proses Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
1 Menerima arahan daripada KS Pengarah JPN
KS SPI
SPI/KPP berkaitan Mesyuarat  Perlembagaan
KU SPI
Penyelia pendidikan Islam Pejabat PP Operasi j-QAF Malaysia
Pelajaran Daerah.  Akta Pendidikan
1996 (Pindaan
2 Menguruskan pakej mesyuarat 2002)
 Mesyuarat Jemaah
Menteri
3 Menyedia dan menguruskan  Peraturan-Peraturan
keperluan mesyuarat Pendidikan
(Kurikulum
4 Kebangsaan) 1997
Menyediakan minit mesyuarat dan
tindakan minit

19 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 7.

Mengurus pertemuan dengan agensi luar / NGO yang berkaitan dengan hal – ehwal Pendidikan
Islam

Pegawai Yang Peruntukan Undang-


Bil Proses Kerja
Meluluskan / Dirujuk Undang/ Peraturan
1 Menerima arahan daripada KS Pengarah JPN  Perlembagaan
KS SPI Malaysia
SPI/KPP berkaitan KU SPI
mesyuarat/pertemuan  Akta Pendidikan
PP Operasi j-QAF
1996 (Pindaan
2002)
2 Menguruskan pakej mesyuarat  Mesyuarat Jemaah
Menteri
 Peraturan-Peraturan
3 Menyedia dan menguruskan Pendidikan
keperluan mesyuarat (Kurikulum
Kebangsaan) 1997
4 Menyediakan minit mesyuarat dan
tindakan minit

20 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 8.

Menyelaras penyediaan jawapan dan maklum balas terhadap usul / isu yang berkaitan
dengan j-QAF JPN

Pegawai Yang Peruntukan Undang-


Bil Proses Kerja
Meluluskan / Dirujuk Undang/ Peraturan
1 Menerima arahan daripada KS Pengarah JPN  Perlembagaan
KS SPI Malaysia
SPI/KPP berkaitan. KU SPI
 Akta Pendidikan
PP Operasi j-QAF
1996 (Pindaan
2 Menguruskan pakejberkaitan 2002)
 Mesyuarat Jemaah
Menteri
3 Menyedia dan menguruskan  Peraturan-Peraturan
keperluan berkaitan Pendidikan
4 Menyediakan minit mesyuarat dan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997
tindakan minit

21 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 9.
Menyelaras pengumpulan maklumat dan data guru, murid, kelas dan sekolah Program j-QAF di
SK/SJKC/T

Pegawai Yang Peruntukan Undang-


Bil Proses Kerja
Meluluskan / Dirujuk Undang/ Peraturan
1  Menyediakan surat makluman Pengarah JPN  Perlembagaan
pengumpulan serta pengemaskinian KS SPI Malaysia
data KU SPI
 Akta Pendidikan 1996
PP Operasi j-QAF
(Pindaan 2002)
2  Menyediakan borang kertas cadangan  Mesyuarat Jemaah
program pengumpulan serta Menteri
pengemaskinian data.
 Peraturan-
Peraturan Pengurusan
3  Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan
pengumpulan serta pengemaskinian
data

4  Menyediakan laporan pelaksanaan


pengumpulan serta pengemaskinian
data Operasi.

22 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 10.
Menyelaras peruntukan kewangan Unit j-QAF

Pegawai Yang Peruntukan Undang-


Bil Proses Kerja
Meluluskan / Dirujuk Undang/ Peraturan
1 Menerima arahan daripada KS SPI / KPP Pengarah JPN  Perlembagaan
SPI (berkaitan hal ehwal kewangan) KS SPI Malaysia
KU SPI
 Akta Pendidikan 1996
PP Operasi j-QAF
(Pindaan 2002)
 Mesyuarat Jemaah
2 Mendapatkan SKT tahun semasa. Menteri
3 Mesyuarat penyelarasan SKT dan  Peraturan-Peraturan
peruntukan kewangan semasa yang Perolehan,
diluluskan. Penyelenggaraan
Peralatan ICT, Perisian
4 Membuat agihan peruntukan kewangan Pembangunan sistem
yang diluluskan dengan SKT yang telah aplikasi / Portal dan
dipersetujui Bengkel serta Latihan
5 Mendapatkan laporan perbelanjaan sub- yang berkuat kuasa
waran j-QAF daripada Pegawai Aktiviti sekarang
setiap bulan termasuk peruntukan kecil
aktiviti

6 Mengemaskini dan mengawal baki peruntukan


kewangan tahun semasa daripada Ketua
Pembantu Tadbir SPI/ Unit Kewangan JPN

23 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
(b) Hal Ehwal Guru

Aktiviti 1 : Menyelaras dan mengurus Unjuran dan Keperluan Guru j-QAF Pendidikan Islam dan
Bahasa Arab di semua sekolah rendah
Pegawai Yang Peruntukan
Bil Proes Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
 Perlembagaan
Malaysia
Terima arahan daripada Pengarah  Pengarah JPN  Akta
1. / TP (PBI) berkaitan unjuran GPI  KS SPI Pendidikan
dan GBA 1996 (Pindaan
2002)

 PP Operasi j-
Menyediakan keperluan guru bagi
QAF
sekolah-sekolah di Negeri Sembilan
2.  Penolong PPD 
berasaskan ABM dan sijil
dan Penyelia
kelayakan guru .
PPD

 KS SPI
 PP Operasi j-
Mengadakan mesyuarat keperluan QAF
3. 
guru antara JPN dan PPD  Penolong PPD
dan Penyelia
PPD

 PP Operasi j-
Mengumpul dan menganalisa data QAF
4. 
tersebut  Penyelia Data
dan Maklumat

24 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 2 :
Penempatan Guru Pelatih j-QAF(KPLI Mod LPBS j-QAF) di sekolah rendah
Pegawai Yang Peruntukan
Bil Proes Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
 Perlembagaan
Malaysia
Terima arahan daripada Pengarah  Pengarah JPN  Akta
1 / TP (PBI) berkaitan penempatan  KS SPI Pendidikan
guru Pendidikan Islam 1996 (Pindaan
2002)

Menyediakan keperluan guru bagi  PP O j-QAF


sekolah-sekolah di Negeri  Penolong PPD
2 
Sembilan berasaskan ABM dan sijil dan Penyelia
kelayakan guru . PPD

 KS SPI
Membuat keputusan sekolah yang  PP O j-QAF
3 akan ditempatkan guru  Penolong PPD 
penempatan baru dan Penyelia
PPD

Melaporkan penemptan baru Guru  PP O j-QAF


4 Pendidikan Islam kepada Ketua  Penyelia Data 
Sektor dan Maklumat

25 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 3:
Penempatan Guru j-QAF yang tamat latihan LPBS ke sekolah yang perlu

Pegawai Yang Peruntukan


Bil Proes Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
 Perlembagaan
Malaysia
Terima arahan daripada Pengarah  Pengarah JPN  Akta
1 / TP (PBI) berkaitan penempatan  KS SPI Pendidikan
semula guru Pendidikan Islam 1996 (Pindaan
2002)

 PP Pertukaran
Menyediakan keperluan guru bagi dan
sekolah-sekolah di Negeri Sembilan Penempatan
2 
berasaskan ABM dan sijil  Penolong PPD
kelayakan guru . dan Penyelia
PPD
 KS SPI
 PP Pertukaran
Membuat keputusan sekolah yang dan
3 akan ditempatkan guru Penempatan 
penempatan semula  Penolong PPD
dan Penyelia
PPD

 PP Pertukaran
Melaporkan penemptan baru Guru dan
4 Pendidikan Islam kepada Ketua Penempatan 
Sektor  Penyelia Data
dan Maklumat

26 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 4 :
Penempat an semula Guru j-QAF di sekolah rendah

Pegawai Yang Peruntukan


Bil Proes Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
 Perlembagaan
Malaysia
Terima arahan daripada Pengarah
 Pengarah JPN  Akta
/ TP (PBI) berkaitan pertukaran
1  KS SPI Pendidikan
luar dan dalam negeri guru
1996 (Pindaan
Pendidikan Islam
2002)

 PP Pertukaran
Menyediakan keperluan guru bagi dan
sekolah-sekolah di Negeri Penempatan
2 
Sembilan berasaskan ABM dan sijil  Penolong PPD
kelayakan guru . dan Penyelia
PPD

 KS SPI
Mendaftar sebagai penyemak eg  PP O j-QAF
3 tukar, menyemak pertukaran guru  Penolong PPD 
ke luar negeri . dan Penyelia
PPD

 PP O j-QAF
Menghadiri mesyuarat pertukaran Penempatan
4 
guru peringkat kebangsaan  Penyelia Data
dan Maklumat

Menerima memo pertukaran dari


5  
Bahagian Pendidikan Islam

Mengadakan mesyuarat antara


Sektor Pendidikan Islam dengan
6 PPD menentukan pertukaran dan  
penempatan guru Pendidikan
Islam

Melaporkan keputusan pertukaran


7 dan penempatan guru Pendidikan  
Islam

27 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 5 :
Pertukaran guru j-QAF dari luar dan dalam negeri

Pegawai Yang Peruntukan


Bil Proes Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
 Perlembagaan
Malaysia
Terima arahan daripada Pengarah
 Pengarah JPN  Akta
/ TP (PBI) berkaitan kekosongan
1  KS SPI Pendidikan
guru Pendidikan Islam berasaskan
1996 (Pindaan
sijil kelayakan guru dari BSM
2002)

Menerima permohonan guru dari  PP Operasi j-


2 
sekolah QAF

 PP Operasi j-
Menerima borang lengkap dari
3 QAF 
calon beserta sijil yang berkaitan

Menemuduga calon GSTT dan


 PP Operasi j-
4 menyerahkan borang calon ke Unit 
QAF
Menengah untuk perlantikan

 PP Operasi j-
5 Melaporkan kepada Ketua Sektor. 
QAF

28 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 6 :
Pemantauan pertukaran dan penempatan Guru Pendidikan Islam j-QAF

Pegawai Yang Peruntukan


Bil Proes Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
 Perlembagaan
Terima arahan daripada Pengarah Malaysia
/ TP (PBI) berkaitan pencalonan  Pengarah JPN  Akta
1 Guru Cemerlang Pendidikan Islam  KS SPI Pendidikan
berasaskan sijil kelayakan guru 1996 (Pindaan
dari BSM 2002)

Mengenal pasti calon-calon untuk


2 dicadangkan sebagai guru  PP O j-QAF 
cemerlang

Melaporkan kepada Ketua Sektor


3  
hal pertukaran guru j-QAF

29 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 7 :
Pemantauan dan mengurus guru bermasaalah.

Pegawai Yang Peruntukan


Bil Proes Kerja Meluluskan / Undang-Undang/
Dirujuk Peraturan
 Perlembagaan
Malaysia
Terima arahan daripada Pengarah
 Pengarah JPN  Akta
/ TP (PBI) berkaitan k guru
1  KS SPI Pendidikan
Pendidikan Islam yang
1996 (Pindaan
bermasaalah
2002)

Mengenal pasti calon-calon guru  PP Operasi j-


2 
bermasaalah QAF

3 Melaporkan kepada Ketua Sektor  

30 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
11.0 Carta Aliran Kerja
CARTA ALIRAN
11.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
Aktiviti 1: Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Guru Besar Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat


Mula Guru Besar Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan


sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat


Query di luar pejabat sahaja)

semak & mohon


semula
Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local
Order’ setelah permohonan
pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta


menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli
mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada


perlu pengerusi mesyuarat untuk semakan
ubah suai
kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit


mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS SKSA / TP mengenai maklum balas


perlu tindakan minit mesyuarat
ubah suai
kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk


Selesai pengesahan

31 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 2:
Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Guru Penolong Kanan 1r Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat


Mula Guru Penolong Kanan 1 Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan


sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat


Query di luar pejabat sahaja)

semak & mohon


semula
Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local
Order’ setelah permohonan
pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta


menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli
mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada


perlu pengerusi mesyuarat untuk semakan
ubah suai
kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit


mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS SPI mengenai maklum balas tindakan


perlu minit mesyuarat
ubah suai
kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk


Selesai pengesahan

32 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 3:
Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat


Mula Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan


sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat


Query di luar pejabat sahaja)

semak & mohon


semula
Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local
Order’ setelah permohonan
pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta


menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli
mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada


perlu pengerusi mesyuarat untuk semakan
ubah suai
kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit


mesyuarat

Mendapatkan pandang KS mengenai maklum balas tindakan minit


perlu mesyuarat
ubah suai
kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk


Selesai pengesahan

33 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 4:
Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Guru Pembimbing j-QAF Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat


Mula Guru Pembimbing j-QAF Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan


sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat


Query di luar pejabat sahaja)

semak & mohon


semula
Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local
Order’ setelah permohonan
pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta


menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli
mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada


perlu pengerusi mesyuarat untuk semakan
ubah suai
kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit


mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS mengenai maklum balas tindakan


perlu minit mesyuarat
ubah suai
kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk


Selesai pengesahan

34 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 5:
Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah j-QAF,

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat


Mula Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah j-QAF

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan


sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat


Query di luar pejabat sahaja)

semak & mohon


semula
Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local
Order’ setelah permohonan
pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta


menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli
mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada


perlu pengerusi mesyuarat untuk semakan
ubah suai
kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit


mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS mengenai maklum balas tindakan


perlu minit mesyuarat
ubah suai
kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk


Selesai pengesahan

35 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 6:
Merancang , menyelaras dan mengurus mesyuarat/Taklimat Penyelia Pendidikan Islam PPD.

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan Mesyuarat


Mula Penyelia Pendidikan Islam PPD

Mengenal pasti tempat mesyuarat dan membuat tempahan


sewajarnya

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk mesyuarat


Query di luar pejabat sahaja)

semak & mohon


semula
Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan ’Local
Order’ setelah permohonan
pakej diluluskan

Mengurus keperluan mesyuarat dan menyediakan serta


menyampaikan surat jemputan mesyuarat kepada semua ahli
mesyuarat

Mengenal pasti dan melantik urus setia mesyuarat (jika perlu)

Mengendalikan mesyuarat dan mencatat minit

Menyediakan minit mesyuarat dan menyerahkannya kepada


perlu pengerusi mesyuarat untuk semakan
ubah suai
kemas kini

Menyediakan dan mendapatkan maklum balas tindakan minit


mesyuarat

Mendapatkan pandangan KS mengenai maklum balas tindakan


perlu minit mesyuarat
ubah suai
kemas kini

Menyerahkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Membentangkan minit mesyuarat dalam mesyuarat berikutnya untuk


Selesai pengesahan

36 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 7 :
Menyelaras Penyediaan jawapan dan maklum balas terhadap Usul/Isu yang berkaitan dengan j-
QAF

Menerima arahan daripada Pengarah / TP berkaitan


Mula maklum balas hal-hal yang berkaitan PI dan BA yang
diterima dari agensi luar

Mengedarkan borang maklum balas mesyuarat untuk


tindakan sektor / unit / pegawai berkaitan

Mengurus maklum balas mesyuarat dalam tempoh yang


telah ditentukan

Mengumpul maklum balas mesyuarat

Menyelaras maklum balas mesyuarat dan menyerahkannya


perlu kepada TP untuk semakan
ubah suai
kemas kini

Menyerahkan maklum balas mesyuarat kepada pihak


berkenaan

Selesai Menfailkan maklum balas mesyuarat berkenaan

37 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 8 :
Menyelaras Pengumpulan Maklumat dan Data Operasi j-QAF

Membentangkan kertas penyelarasan maklumat dan data


Mula
operasi j-QAF KPM dalam Mesyuarat Pengurusan BPI

Menyediakan kertas penyelarasan maklumat dan data


operasi IPA KPM

Membentangkan kertas penyelarasan maklumat dan data


perlu
operasi IPA KPM dalam Mesyuarat PIPA dan Mesyuarat
pindaan SKT Pengurusan BPI
pindaan dokumen

Mendapatkan kertas penyelarasan maklumat dan data


operasi IPA KPM terkini daripada SPI JPN

Membuat permohonan kemudahan secara pakej (untuk


query mesyuarat di luar pejabat sahaja)
semak & mohon
semula

Memohon kepada Unit Kewangan BPI untuk penyediaan


’Local Order’ setelah permohonan pakej diluluskan

Mengendalikan Mesyuarat Penyelarasan maklumat dan


data operasi IPA KPM

Menggabung dan mengemas kini maklumat dan data operasi


IPA KPM

Menghasilkan data / buku maklumat dan data operasi IPA


KPM yang lengkap dan dikemas kini

Selesai Menghantar laporan kepada Pengarah / TP dan laporkan


dalam Mesyuarat j-QAF / Mesyuarat Pengurusan BPI

38 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 9 :
Menyelaras peruntukan Kewangan j-QAF

Menerima arahan daripada Pengarah / TP (PPI)


Mula
berkaitan hal ehwal kewangan j-QAF

Menyemak peruntukan ABM PPI tahun semasa yang


diluluskan oleh Bahagian Kewangan KPM dan
mendapatkan SKT IPA tahun semasa

Mengadakan mesyuarat penyelarasan antara SKT dan


Perlu peruntukan kewangan semasa yang diluluskan
pindaan
SKT
Pindaan dokumen

Membuat agihan peruntukan kewangan yang diluluskan


dengan SKT yang telah dipersetujui

Membentangkan SKT dan peruntukan kewangan IPA


Perlu dalam mesyuarat PPI
pindaan
SKT
Pindaan dokumen

Membuat salinan dan edarkan agihan peruntukan dan


SKT kepada semua pegawai.

Membuat agihan sub-waran kepada semua sekolah


berdasarkan kepada agihan yang telah ditetapkan (jika
perlu) dan mendapatkan laporan perbelanjaan

Mengemaskinikan dan mengawal baki bulanan


peruntukan kewangan tahun semasa IPA daripada Unit
Kewangan JPN

Melaporkan status kewangan J-QAF dalam Mesyuarat


Selesai SPI

39 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 10 :Merancang, menyelaras, mengurus Unjuran dan Keperluan Guru j-QAF

Menerima arahan daripada Pengarah / KS mengenai Unjuran


Mula Guru j-QAF

Mendapatkan ABM dari sumber SPI dan KPM

Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Unjuran Bersama PPD

Membuat penyelarasan antara dapatan PPD dan data emis

Mengarahkan Penyelia Data Menghadiri Mesyuarat Data


bersma KPM

Menyerahkan Kertas Laporan Unjuran

Mendapatkan Laporan Kajian Akhir Tahun dan Pencapaian


Sebenar SKT SPI

Mengadakan Mesyuarat Kajian Akhir Tahun dan Pencapaian


Perlu Sebenar SKT SPI
pindaan
SKT
pindaan SKT

Menyerahkan Kertas Penyelarasan Laporan Kajian Akhir


Selesai Tahun dan Pencapaian Sebenar SKT SPI kepada semua sektor

40 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 11. :Penempatan dan Pertukaran Guru j-QAF

MULA

Menerima Arahan Penempatan Semla

Perbincangan dengan Penyelia Kekosongan Guru di


PPD

Pemantauan dan Penyeliaan

Tindakan
Pembetulan

Memenuhi Keperluan ?
tidak
ya

Membuat pen empatan semula

Melapor kepada Ketua Sektor

Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

TAMAT

ml

41 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 12. : Penempatan Semula Guru j-QAF

MULA

Mesyuarat dan Perbincangan Dengan


Penyelia

Menentukan jadual aktiviti dan Skop Kerja

Pemantauan dan Penyeliaan

Tindakan
Pembetulan

Memenuhi Keperluan ?
tidak
ya

Menerima laporan analisis

Melapor kepada Ketua Sektor

Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

TAMAT

42 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


 UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 13.0: Penempatan dan Pertukaran Guru j-QAF Dari Dalam dan Luar Negeri

MULA

Mesyuarat dan Perbincangan Dengan


Penyelia

Menentukan jadual aktiviti dan Skop Kerja

Pemantauan dan Penyeliaan

Tindakan
Pembetulan

Memenuhi Keperluan ?
tidak
ya

Menerima laporan analisis

Melapor kepada Ketua Sektor

Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

TAMAT

43 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 14: Pemantauan Penempatan dan Pertukaran Guru j-QAF

MULA

Menerima arahan dari Pengarah SPI dan


Pengarah JPN

Menerima surat dari PPD kekurangan guru Pendidikan


Islam

Menyemak Hak Perjawatan berasaskan Sijil Perjawatan


yang diberikan oleh BSM

Tindakan
Pembetulan

Memenuhi Keperluan ?
tidak
ya

Menerima borang permohonan

Menemuduga guru

Memperaku kelayakan guru dan memohon perlantikan


guru melalui Unit Menengah

TAMAT

44 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 15:Mengurus pertemuan dengan agensi luar/NGO berkaitan hal j-QAF
Menerima arahan daripada Pengarah / KS mengenai
Mula urusan gensi luar

Menerima permohonan pertemuan

Mengadakan Tindakan berkaitan hasil pertemuan

Membentangkan cadangan tindakan dalam mesyuarat


sektor

Memastikan tindakan dilakukan

Memastikan tindakan dilakukan

45 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
12.0 Senarai Semak Penolong Pengarah Operasi j-QAF, JPNS
Aktiviti 1.
Merancang, menyelaras dan Mengurus Mesyuarat Guru Besar Sekolah Program j-QAF.
Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan
1 Menerima arahan daripada KS
SPI/KPP berkaitan Mesyuarat
Guru Besar Sekolah program j-
QAF

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan


keperluan mesyuarat

4
Menyediakan minit mesyuarat
dan tindakan minit

46 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 2.
Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat Guru Penolong Kanan 1 Sekolah Program j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan


1 Menerima arahan daripada KS
SPI/KPP berkaitan Mesyuarat
Guru Penolong Kanan 1

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan


keperluan mesyuarat
4 Menyediakan minit mesyuarat
dan tindakan minit

47 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 3.
Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Program
j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan


1 Menerima arahan daripada KS
SPI/KPP berkaitan.

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan keperluan


mesyuarat
4 Menyediakan minit mesyuarat dan
tindakan minit

Aktiviti 4.
Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat Guru Penolong Kanan Guru Pembimbing j-QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan


1 Menerima arahan daripada KS
SPI/KPP berkaitan.

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan


keperluan mesyuarat
4 Menyediakan minit mesyuarat
dan tindakan minit

48 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 5.
Merancang, menyelaras dan mengurus Mesyuarat Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Program j-
QAF

Bil Proses Kerja Tanda Selesai CATATAN


1 Menerima arahan daripada KS
SPI/KPP berkaitan.

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan


keperluan mesyuarat
4 Menyediakan minit mesyuarat
dan tindakan minit

Aktiviti 6 Merancang, menyelaras dan mengurus mesyuarat Penyelia Pendidikan Islam Pejabat
Pelajaran Daerah

Bil Proses Kerja Tanda Selesai Catatan


1 Menerima arahan daripada KS
SPI/KPP berkaitan.

2 Menguruskan pakej mesyuarat

3 Menyedia dan menguruskan


keperluan mesyuarat
4 Menyediakan minit mesyuarat
dan tindakan minit

49 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 7 : Merancang dan menyelaras Unjuran Keperluan Guru j-QAF

Tanda Catatan
Bil Proses Kerja
Selesai
1. Menerima arahan daripada Pengarah
2. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan
Keperluan Guru Bersama PPD
3. Merekod dan Mencetak Rekod
Pertukaran
4. Menghadiri Mesyuarat Data dan
Maklumat SPI, KPM
5. Membuat Mint Curai Hasil Mesyuarat
SPI
6. Menyemak Status Data SPI berasaskan
Sijil Kelayakan Guru BSM
7. Memaklumkan
M kepada KS keputusan
pertukaran

50 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 8 :Merancang, menyelaras, penempatan dan pertukaran guru dalam dan luar negeri

Tanda Catatan
Bil Proses Kerja
Selesai
1. Menerima arahan daripada Pengarah
berkaitan SKT SPI
2. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan
Keperluan Guru Bersama PPD
3. Mendaftar dengan Adminastrator
Negeri Sebagai Penyemak
4. Mengemaskini Semakan Pertukaran On
Line
5. Menelefon Sekolah Jika Ada Masalah
Semakan Dengan pihak Sekolah
6. Merekod dan Mencetak Rekod
Pertukaran
7. Menghadiri Mesyuarat Pertukaran
Peringkat SPI, KPM
8. Membuat Mint Curai Hasil Mesyuarat
SPI
9. Menerima Memo Pertukaran Dari SPI
10. Mengadakan Mesyuarat Pertukaran
Antara PPD
11. Mengeluarkan Surat Pertukaran
12. Memaklumkan
M kepada KS keputusan
pertukaran

51 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 9 :Merancang, menyelaras, penempatan semula guru j-QAF

Tanda Catatan
Bil Proses Kerja
Selesai
1. Menerima arahan daripada Pengarah
berkaitan SKT SPI
2. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan
Keperluan Guru Bersama PPD
3. Menerima surat penempatan semula
dari BPI, KPM
4. Menghantar surat penempatan semula
5. Menerima surat pengesahan melapor
diri guru dari sekolah
6. Memaklumkan kepada BPI
ketidakhadiran guru selepas 30 hari
dari surat
7. Memaklumkan
M kepada KS keputusan
pertukaran

52 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 10 :Merancang, menyelaras, penempatan semula guru j-QAF

Tanda Catatan
Bil Proses Kerja
Selesai
1. Menerima arahan daripada Pengarah
berkaitan SKT SPI
2. Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan
Keperluan Guru Bersama PPD
3. Menerima surat penempatan baru dari
BPI, KPM
4. Menghantar surat penempatan semula
5. Menerima surat pengesahan melapor
diri guru dari sekolah
6. Memaklumkan kepada BPI
ketidakhadiran guru selepas 30 hari
dari surat
7. Memaklumkan
M kepada KS keputusan
pertukaran

53 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Aktiviti 11 : Menyelaras Pertemuan agensi luar/NGO berkaiatn hal-ehwal j-QAF

Tanda Catatan
Bil Proses Kerja
Selesai
1. Menerima arahan daripada Pengarah
berkaitan SKT SPI
2. Menerima surat permohonan untuk
pertemuan berbincang hal-ehwal j-QAF
3. Mengadakan pertemuan dengan pihak
berkiatan
4. Mengambil tindakan berkaitan hal-
ehwal j-QAF
5. Memaklumkan
M kepada KS

54 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
13.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran Fail Meja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Unit Pentadbiran
Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat
MS ISO 9000 Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit
Pentadbiran, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh
Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis
dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan.
6. Merujuk Manual Prosedur Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan

14.0 Norma Kerja Penolong Pengarah j-QAF


Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah
ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Masa Yang Diambil Jumlah Unit yang boleh


Bil. Jenis Kerja
(minit) dijalankan dalam seminggu

1. Pertukaran Guru antara negeri 30 5

2. Pertukaran guru antara Daerah. 120 2

Pengurusan Pelaksanaan Kursus


3. 100 3
Pemantapan Kurikulum.

Pembinaan Instrumen
4. 200 1
Pemantauan

Pengurusan Pelaksanaan Kursus


5 100 3
P&P Iqra.

55 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
Penyelarasan program –program
6 peringkat Keb,Negeri dan 100 5
daerah.

7 Meminitkan Surat Masuk 30 5

8 Membaca Laporan Aktiviti 60 2

9 Menyediakan Laporan 120 1

10 Perbincangan Dengan Peyelia 120 2

11 Perbincangan Dengan Ketua Sektor 120 3

12 Menghadiri Mesyuarat 180 2

13

56 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
15.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Fail Meja
Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh
(6) bulan;

Nama Pegawai : SUHAIMI BIN MOHD ISA


Jawatan : PENOLONG PENGARAH j-QAF
Kekerapan
Bil Nama Jawatankuasa Mesyuarat Jenis Keanggotaan
Setahun
Jawatan kuasa Pemilihan KPLI Mod LPBS j- 2
1 Ahli
QAF
Jawatankuasa Penempatan Guru Tamat 2
2 Ahli
Latihan LPBS.
Jawatankuasa Penempatan dan pertukaran 2
3 Ahli
Guru antara negeri
4 Jawatankuasa Kurikulum SPI 3 Ahli
5 Jawatankuasa Pengurusan Program j-QAF 3 Pengerusi/Setiausaha
6 Jawatankuasa Pertukaran guru dalam negeri 2 Ahli
7 Jawatankuasa Induk Program j-QAF JPNS 2 Setiausaha
8 Jawatankuasa Sektor Pendidikan Islam 4 Ahli
9 Jawatankuasa Kewangan SPI 6 Ahli
10 Jawatankuasa Kurikulum Pen. Islam KPM 6 Ahli
11 Jawatankuasa Pelaksanaan Pemantapan P&P 2 Ahli.
12 Jawatankuasa JU Kurikulum j-QAF 2 Pengerusii
13 Jawatankuasa Majlis Khatam Quran Al Quran 4 Setiausaha.
Jawatankuasa Program Semaian wahyu j-QAF- 6
14 Setiausaha
KAP
57 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
16.0 Senarai Tugas Harian Fail Meja
Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang
yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah
dirujuk.

Nama Pegawai : SUHAIMI BIN MOHD ISA


Jawatan : PENOLONG PENGARAH j-QAF
Tarikh :
Bil Butir-Butir Tugas Catatan

58 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
17.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling Fail Meja
1. Akta Pendidikan 1996

2. Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa.

3. Arahan Perbendaharaan

4. Buku-buku Panduan Pelaksanaan Program

18.0 Senarai Borang-Borang Yang Berkaitan Dengan Tugas


Pegawai
1. Borang SKT 1 – Lampiran B
2. Borang JPA ( Prestasi ) 1/96
3. Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri – Lampiran A
4. Borang Penyediaan Pakej Kursus / Bengkel / Mesyuarat
5. Borang Permohonan Cuti Rehat – SP Am Bil. 3 tahun 1990
6. Borang Faks
7. Borang Maklumat Diri ke Hospital
8. Memo antara bahagian
9. Borang Pesanan Minuman / Makanan Untuk Mesyuarat / Majlis Rasmi
10. Borang Permohonan Menggunakan Penerbangan Awam
11. Borang Pesanan Barang-Barang Alat Tulis.

59 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
19.0 Senarai Undang-Undang dan Peraturan yang diperlukan
a. Perlembagaan Malaysia :

 Perkara 3. (1) agama Islam ialah agama bagi persekutuan; tetapi


agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-
mana bahagian Persekutuan.
 Perkara 12. (3) tiada sesiapa pun boleh diwajibkan menerima ajaran-
ajaran mengenai apa-apa agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa
upacara atau sembahyang sesuatu agama yang lain daripada agamanya
sendiri.
b. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002) :
 Seksyen 2 (Takrifan) ”sekolah bantuan kerajaan” atau ”institusi
pendidikan bantuan kerajaan” ertinya sekolah atau institusi pendidikan
yang menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh
 Seksyen 2 (Takrifan) ”sumbangan modal” ertinya bayaran daripada wang
awam kepada sesuatu institusi pendidikan bagi:
o Mengadakan bangunan;
o Mengubah atau menambah premis yang sedia ada;
o Mengadakan perabot atau kelengkapan bagi premis yang baru,
diubah atau ditambah; atau
o Apa-apa maksud lain sebagaimana yang ditetapkan
 Seksyen 2. (d) di mana kemudahan bagi pengajaran -
(iii) bahasa Arab, Jepun, Jerman atau Perancis atau mana-mana
bahasa asing lain boleh diadakan jika didapati munasabah dan
praktik berbuat sedemikian;
 Seksyen 16: Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam
Sistem Pendidikan Kebangsaan, iaitu:
o institusi pendidikan kerajaan;
o institusi pendidikan bantuan kerajaan; dan
o institusi pendidikan swasta
 Seksyen 50. (1) jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima
orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-
murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru
yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri.
 Seksyen 50. (4) Pengelola atau orang lain yang bertanggungjawab tentang
pengurusan dua institusi pendidikan atau lebih boleh, dengan
kelulusan Pendaftar, membuat perkiraan supaya pengajaran di bawah
seksyen ini diberikan secara bergabung di institusi-institusi
pendidikan itu kepada murid yang menganut agama Islam.

60 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
 Seksyen 51. (b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain
daripada agama yang dianutinya, kecuali dengan keizinan bertulis
ibu bapanya.
 Seksyen 52. tertakluk kepada apa-apa syarat dan batasan yang difikirkan
oleh Menteri patut dikenakan, bantuan kewangan secara sumbangan
boleh diberikan daripada wang yang diperuntukan oleh Parlimen kepada
sesuatu institusi pendidikan Islam yang tidak disenggarakan oleh
Menteri di bawah Akta ini atau oleh Kerajaan sesuatu Negeri dan
yang adalah institusi pendidikan mengikut pengertian Akta ini atau
bukan institusi pendidikan sedemikian hanya kerana pengajaran di
institusi itu adalah terbatas kepada pengajaran agama Islam semata-
semata.
 Seksyen 53 (1): Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, tiap-tiap institusi
pendidikan hendaklah mempunyai suratcara pengelolaan (bagi tujuan
mengurus dan mentadbir)
 Seksyen 64: Menteri boleh memberi bantuan kepada murid di institusi
pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan dalam bentuk:
o Pemberian dermasiswa, biasiswa, pinjaman atau bantuan lain;
dan
o Penyediaan tempat tinggal, pengangkutan, buku serta
perkhidmatan perubatan dan pergigian
 Seksyen 79 (1): Tertakluk kepada peruntukan lain dalam Akta ini, tiap-
tiap institusi pendidikan hendaklah didaftarkan di bawah Akta ini

c. Jemaah Menteri
 Mesyuarat Jemaah Menteri Bil.284/971/75 Pada 02 Julai 1975
membincangkan kertas rancangan Kementerian Pelajaran mengambilalih
sebuah Sekolah Menengah Ugama daripada tiap-tiap satu negeri :
“ Perkara 8 (b) Sekolah-sekolah yang diambilalih itu seperti di (a) di atas
hendaklah tertakluk kepada Akta Pelajaran 1961 serta pindaan-
pindaannya, dan peraturan Kursus Pengajian 1956 dengan diberi
perhatian khas mengenai Pengajian Ugama serta Bahasa Arab ”

d. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 :


 Perkara 3 (2) Kurikulum bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan
akan mengandungi mata pelajaran yang berikut :
(a) mata pelajaran teras yang dinyatakan dalam Jadual 1 dan 5;
Jadual 1 : Mata Pelajaran Teras Peringkat Rendah :
(h) Pendidikan Islam, bagi murid yang menganut Islam.
Jadual 5 : Mata Pelajaran Teras Peringkat Menengah :
(f) Pendidikan Islam, bagi murid yang menganut Islam.
(c) mata pelajaran tambahan yang dinyatakan dalam Jadual 3 dan 8;
Jadual 3 : Mata Pelajaran Tambahan Peringkat Rendah :
(c) Bahasa Arab ( Komunikasi ).
Jadual 8 : Mata Pelajaran Tambahan Peringkat Menengah :

61 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
(c) Bahasa Arab ( Komunikasi ).
(d) mata pelajaran elektif yang dinyatakan dalam Jadual 9;
Jadual 9 : Mata Pelajaran Elektif Peingkat Menengah Atas :
Kumpulan 1 ( Kemanusiaan )
(e) Bahasa Arab Tinggi.
Kumpulan IV ( Pengajian Islam )
(a) Tasawwur Islam;
(b) Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah; dan Pendidikan Syariah
Islamiah.
 Perkara 3 (3) Kegiatan ko-kurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan
kerajaan akan mengandungi yang berikut :
(b) penyertaan dalam persatuan dan kelab;
(d) lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri.
 Perkara 3 (4) Peruntukan Minimum seminggu untuk mata pelajaran yang
diajar di bawah kurikulum bagi kerajaan dan bantuan kerajaan di
subperaturan (2) adalah dinyatakan dalam Jadual 11 hingga 15.
Jadual 11 :
Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Sekolah Rendah ( Minit )
Pendidikan Islam : Sekolah Kebangsaan :
- Tahap 1 : 180 minit - Tahap 2 : 180 minit
: Sekolah Jenis Kebangsaan ( Cina ) dan ( Tamil )
- Tahap 1 : 150 minit - Tahap 2 : 150 minit

Jadual 13 :
Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Peringkat Menengah Rendah
( 40 minit suatu waktu )
Pendidikan Islam : 4 [ 3 + 1 ( Amali ) + 2 ( Tambahan ) ]
Bahasa Arab ( Komunikasi ) : 6
Jadual 14 :
Peruntukan Waktu Minimum Seminggu Peringkat Menengah Atas
( 40 minit suatu waktu )
Pendidikan Islam : 4 [ 3 + 1 ( Amali ) ]
Bahasa Arab ( Komunikasi ) : 6
Bahasa Arab Tinggi : 4
Tasawwur Islam : 4
Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah : 4
Pendidikan Syariah Islamiah : 4

e. Dasar Islam Hadhari :

62 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
 Pelancaran Islam Hadhari oleh Y.A.B. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi,
Perdana Menteri Malaysia dalam Perhimpunan Agung UMNO ke – 55 di
Pusat Dagangan Dunia Putra pada 23 September 2004.
 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Islam Hadhari pada 2 November
2004 yang diurusetiakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
bersetuju membuat penyelarasan bagi melaksanakan dasar Islam
Hadhari antara agensi-agensi. Dalam hal ini Jabatan Pendidikan Islam dan
Moral, KPM diberi tanggungjawab untuk menjelaskan konsep Islam
Hadhari kepada semua pegawai, guru dan staf di bawahnya.
 Mesyuarat Pengurusan KPM yang bersidang pada 3.1.2005 telah
bersetuju supaya penjelasan Konsep Islam Hadhari KPM di sampaikan
kepada semua warga KPM dalam pelbagai pendekatan dan SPI dilantik
sebagai Urus setia.
 Arahan Ketua Setiausaha Negara melalui surat JAKIM/(4.00)/902/5
bertarikh 4 April 2005 kepada semua Kementerian dan Jabatan agar
memberikan perhatian dan komitmen terhadap pelaksanaan Islam
Hadhari yang diselaraskan oleh JAKIM di agensi masing-masing.

f. Kursus Khas Guru Pendidikan Islam


 Mesyuarat Jemaah Menteri yang bersidang pada 13 September 2000
telah membincangkan tentang fahaman sempit mengenai agama Islam di
kalangan guru-guru agama dan Jemaah Menteri telah meminta
Kementerian Pendidikan mengambil maklum seperti yang tercatat dalam
Perkara (20)2,(XI), yang antara lain bermaksud supaya diadakan Kursus
Khas bagi guru-guru Pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan
Malaysia bagi menjelaskan isu tentang ajaran agama Islam yang sebenar.
 Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.26/2000, pada 13 September
2000 telah membincang isu dalam perkara 2.6 telah membincangkan
tentang fahaman sempit mengenai agama Islam di kalangan guru agama
dan memutuskan supaya guru-guru agama diberi kursus khas bagi
menjelaskan agama Islam sebenar.

g. Dasar pelaksanaan Program j-QAF:


 YAB Perdana Menteri Malaysia semasa lawatannya ke Kementerian
Pelajaran Malaysia (KPM) pada 30 Disember 2003 telah menyarankan
bahawa KPM hendaklah mengambil usaha bagi membolehkan murid-
murid khatam al-Quran di sekolah rendah dan mewajibkan Bahasa Arab
di samping memperkukuhkan Jawi dan Fardu Ain.
 Merujuk kepada Majlis Taklimat Kementerian Pelajaran Malaysia pada 6
Ogos 2004 kepada YAB Perdana Menteri Malaysia tentang langkah KPM
berhubung dengan cadangan Laporan Jawatankuasa Khas Tan Sri Murad
dan Laporan Projek Rintis Program j-QAF Separuh Penggal, bahawa YAB
Perdana Menteri menerima dan bersetuju supaya KPM meneruskan
program ini dalam pelaksanaan sebenar mulai tahun 2005. YAB Perdana
Menteri juga bersetuju bahawa perkara ini tidak perlu dimaklumkan
kepada Jemaah Menteri.

63 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
 Program j-QAF adalah salah satu daripada agenda utama KPM dalam
memperkasakan sekolah rendah.

2. Senarai Undang-Undang & Peraturan Umum Yang Berkaitan dengan Unit Pengurusan
Kualiti

a. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan Penyediaan SKT dan Takwim


Aktiviti SPI
 Per. 1.2 (c) - Penyediaan SKT dlm PP Bil. 5 Tahun 2007
 Lampiran A3 - Panduan Penyediaan SKT dlm PP Bil. 4 Tahun 2002
 PKPA Bil. 8 Tahun 1991 - Panduan MPK & FM

b. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan Penyediaan MPK SPI dan FM


warga SPI
 PKPA Bil. 8 Tahun 1991 - Panduan MPK & FM
 Per. 1.2 (a) & (b) - Penyediaan Visi, Misi, Objektif dan Piagam Pelanggan
Jabatan dlm PP Bil. 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat

c. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan Pengurusan MS ISO 9001 :


2000 SPI
 PKPA Bil. 1 Tahun 1992 - Panduan Pengu-rusan Kualiti Menyeluruh
(TQM) Bagi Perkhidmatan Awam
 SPKPA Bil 2 Tahun 2002 - Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO
9001:2000 Dalam Perkhidmatan Awam
 PKPA Bil. 2 Tahun 1996 - Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000
Dalam Perkhidmatan Awam
 SPKPA Bil. 1 Tahun 1997 - Panduan Tambahan Mengenai Pelaksanaan MS
ISO 9000 Dan Skim Persijilan Sistem Kualiti Oleh Agensi Kerajaan

d. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan Pengurusan KMK SPI


 PKPA Bil. 7 Tahun 1991 - Panduan Mengenai KMK

e. Senarai Undang-Undang / Peraturan berkaitan dengan pengawalan standard kualiti


dokumen-dokumen rasmi SPI
 PKPA Bil. 1 tahun 2002 - Garis Pan-duan Semakan Semula Prosedur dan
Proses Kerja di Agensi Kerajaan
 PKPA Bil. 4 tahun 1991 - Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi
Peningkatan Kualiti Dlm Perkhidmatan Awam

64 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
TAMAT

65 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF


UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)
66 FAIL MEJA PP OPERASI j-QAF
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (KURIKULUM j-QAF)

Anda mungkin juga menyukai