Anda di halaman 1dari 2

Doa Awal Tahun & Doa Akhir Tahun

Barangsiapa yang membaca doa awal tahun ini, insya Allah dirinya akan terpelihara daripada
gangguan dan godaan syaitan di sepanjang tahun tersebut.
Doa Awal Tahun:
Maksudnya:
Allah SWT berselawat ke atas penghulu kami Muhammad SAW,
ahli keluarga dan sahabatsahabat baginda dan kesejahteraan ke atas
mereka.
Wahai Tuhan, !ngkaulah yang kekal abadi, yang "adim. yang awal
dan ke atas kelebihanMu yang besar dan kemurahanMu yang
melimpah dan ini adalah tahun baru yang telah muncul di hadapan
kami. #ami memohon pemeliharaan dariMu di sepanjang tahun ini
dari syaitan dan pembantupembantunya dan tenteratenteranya dan
juga pertolongan terhadap diri yang diperintahkan melakukan
kejahatan dan usaha yang mendekatkanku kepadaMu Wahai Tuhan
$ang Maha Agung dan Maha Mulia.
Wahai Tuhan $ang Maha pengasih dari mereka yang mengasihi dan
Allah berselawat ke atas penghulu kami Muhammad. %abi yang
ummi dan ke atas ahli keluarga dan sahabatsahabatnya dan
kesejahteraan ke atas mereka.

Barangsiapa yang membaca doa akhir tahun ini, maka syaitan akan berkata:
&'ampalah kami di sepanjang tahun ini&.
Doa Akhir Tahun:
Maksudnya:
Allah SWT berselawat ke atas penghulu kami Muhammad SAW,
ahli keluarga dan sahabatsahabat baginda dan kesejahteraan ke atas
mereka.
Wahai Tuhan, apa yang telah aku lakukan dalam tahun ini daripada
perkaraperkara yang !ngkau tegah daripada aku melakukannya dan
aku belum bertaubat daripadanya. Sedangkan !ngkau tidak redha dan
tidak melupakannya. (an aku telah melakukannya di dalam keadaan
di mana !ngkau berupaya untuk menghukumku, tetapi !ngkau
mengilhamkanku dengan taubat selepas keberanianku melakukan
dosadosa itu semuanya. Sesungguhnya aku memohon
keampunanMu, maka ampunilah aku. (an tidaklah aku melakukan
yang demikian daripada apa yang !ngkau redhainya dan !ngkau
menjanjikanku dengan pahala atas yang sedemikian itu. Maka aku
memohon kepadaMu.
Wahai Tuhan) Wahai yang Maha *emurah) Wahai $ang Maha Agung
dan wahai $ang Maha Mulia agar !ngkau menerima taubat itu dariku
dan janganlah !ngkau menghampakan harapanku kepadaMu Wahai
$ang Maha *emurah. (an Allah berselawat ke atas penghulu kami
Muhammad, ke atas ahli keluarga dan sahabatsahabatnya dan
mengurniakan kesejahteraan ke atas mereka.