Anda di halaman 1dari 2

INTERNSHIP

RINGKASAN PERSEDIAAN HARIAN


TARIKH
Mata Pelajaran
Nama Kelas/Tahun Masa
Tajuk
Nilai Murni
Kemahiran
(Rujuk HSP)
Hasil Pembelajaran
Di Akhir Pelajaran Murid-murid Dapat:
i)
ii)
iii)
Aktiviti Pembelajaran
~ Penyediaan dokumen ini digalakkan bertaip (Arial Italic - ai! "#)
~ Hanya $e%leki Pengajaran ahaja diwajibkan tulisan tangan&
~ Penggunaan kerta tambahan TIDAK dibenarkan ('atu muka urat ahaja
untuk etiap ei pengajaran)&
~ Dokumen dicetak pada kerta berai! A(&
Bahan Bantu
Menajar
i)
ii)
iii)
Re!leksi Penajaran
Wajib Tulis Tangan
"nit Praktikum
Institut Pen#i#ikan $uru Kam%us Pen#i#ikan Teknik
:: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ::
INTERNSHIP
Keha#iran &&&&/&&&&
Pelajar'
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
( )
$uru Besar/Ment)r'
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
( )