Anda di halaman 1dari 1

Lampiran

BORANG SOAL SELIDIKNama : __________________________________
Tahun : __________________________________


Aktiviti pembelajaran melalui nyanyian telah dijalankan dalam Sains bagi topik Proses Pernafasan
Manusia. Sebagai seorang murid, berikan pendapat anda tentang penggunaan kaedah ini dalam
pembelajaran Sains.

Arahan :
Baca penyataan di bawah dan tandakan (/) berdasarkan tahap persetujuan anda mengikut
yang berikut:


BIL. PENYATAAN YA TIDAK
1. Saya seronok belajar Proses Pernafasan Manusia melalui nyanyian.
2. Saya sangat suka dengan belajar Proses Pernafasan Manusia
melalui nyanyian.

3. Saya terhibur sepanjang belajar Proses Pernafasan Manusia melalui
nyanyian.

4. Saya bersemangat sepanjang belajar Proses Pernafasan Manusia
melalui nyanyian.

5. Saya memberikan sepenuh tumpuan semasa nyanyi lagu Tarik
Nafas, Hembus Nafas.

6. Saya bosan belajar Proses Pernafasan Manusia melalui nyanyian.
7. Saya membuat kerja lain yang tiada kaitan sepanjang belajar Proses
Pernafasan Manusia melalui nyanyian.

8. Saya lebih mudah untuk menghafal konsep Proses Pernafasan
Manusia melalui nyanyian.

9. Saya dapat menyatakan proses pergerakan dada semasa menarik
nafas.

10. Saya dapat menyatakan proses pergerakan dada semasa
menghembus nafas.