Anda di halaman 1dari 1

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peranan yang besar dalam pembangunan sesebuah Negara.


Mutu pendidikan yang baik secara langsung dan tidak langsung menyumbang kepada
pembentukan generasi gemilang dan sebuah Negara yang mampan, produktif dan
sihat. Dalam usaha untuk melahirkan mutu pendidikan yang bermutu tinggi dan
cemerlang terutama sekali dalam merealisasikan Wawasan 2020. Pelbagai tanggapan
yang boleh disimpulkan sama ada dalam kalangan masyarakat umum tentang profesion
guru. Namun sebenarnya profesion menadi seorang guru bukan sahaa suatu
pekeraan yang murni dan baik malah menadi seorang guru perlu menggalas suatu
tugas dan cabaran yang hebat untuk mendidik, membimbing dan menunuk aar dalam
proses membentuk seorang manusia untuk menadi modal insan yang berguna untuk
agama, bangsa dan negara. Dalam mengharungi proses dan sistem pendidikan
tersebut khususnya di Negara kita seorang guru sering menghadapi pelbagai cabaran
dalam melaksanakan konteks tugasannya di bilik darah dan sekolah.
Menurut !amus Dewan "disi !eempat # 200$ % 2&2' cabaran didefinisikan
sebagai hasil mencabar #mempersoalkan, mempertikaikan, aakan #untuk berlawan dan
sebagainya', sesuatu #unsur, faktor dan sebagainya' yang mencabar #mengui
kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi dan lain(lain',
pekeraan yang penuh dengan cabaran. )leh itu, secara lateralnya cabaran membawa
maksud sesuatu hal atau perkara yang mengui kemampuan serta ketabahan
seseorang yang ada kaitannya dengan sesebuah organisasi. Dalam konteks perguruan,
profesion menadi seorang guru perlu menyahut cabaran untuk melihat keupayaan
seorang guru dalam melaksanakan tugasannya bukan sahaa dalam biik darah namun
di sekolah secara amnya.