Anda di halaman 1dari 52

DRAF

KSSR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA ARAB

TAHUN LIMA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KSSR)
MOD UL ELEKTI F

MODUL ELEKTIF

BAHASA ARAB
TAHUN 5

ii

iii

10

11

14

14

. .

25

30

36

38

39

iv

Rukun Negara

FalsafahPendidikanKebangsaan

vi) . /
.( /
j-QAF
.(/ ) j-QAF

.
. " "" " /

.

.
.

.
.
.
.
..

.


:
..
.
.

.
.
.
.
. .

,
.
,

.
,
.
,
.
.


.
:. (KBAT)
: .
,


.
,
.
.
.
,
.
( ) ,
.
.


: .
,,

,,

,,

,,
,,
( ) ,

.
: .
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

10

11

12

13


.

.

.

14

,,

,,

.

.

15


,,

.

.

.

.

.

.

16

,,

,,

,,

,,

. )(
)(
. )(
)(
. )(
)(
. )(

)(

,,

,,
,,

)(
.

)(

() )(

)(

,,

.

.

.
)(

17

,,

)(

,,

)(

,,

.
)( )(
.
)( )(
.
)( )(
.
)( )(
.
)( )(
.

18

( ) )(


,,


.

.

.

.
.

.

.
19

,,

,,
.

.
.

.
.
.

. ,,

.
.
.
.

20

,,
.


.

.

.

.
.
.

21

,,

.
.
.

.

.

.

22

,,

,,

,,

,,

.
.

,,

.
.

. " "

. " "

. " "
" "
.
" "
.

23

. " "

,,

. " "

. " "
. " "
. " "
. " "

24

. " "

,,

)( )(


,,

)( )(

,,


)( )(

)( )(

.

25

,,

)( )(

,,

,,

)( )(
.

,,

)( )(


)( )(
.

)( )(

)( )(
.

)( )(
.

)( )(
.
26


)( )(
.

.
.

,,

.
.
.

.

.

.
27

,,

,,

.

.

.

28

,,

. (" )-"

.
(" )-"
.

29

,,

,,

.

.

. (" )-"

(" )-"

,,

. (" )-"

. (" )-"

,,

.
.

,,

.
.

.
.
.
.

30

,,

.
.

,,

.
.

.
.
.
.

31

,,

.
.

,,

.
.

.
.
.
.

32

,,

.
.

,,

.
.
.


.

.

.

33

,,

,,

.
.
.

34

,,

.

.

,,

. ( " )-"

. ( " )-"

( " )-"
.
( " )-"
.
( " )-"
.

35

. ( " )-"

,,

,,

.

.

.

36

,,

,,

,,

.
.

,,

,,

.

.

,,

,,


,,

.
.
.

.

.

37

,,

,,

.

.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

38

39

...
/

... /

.. /

...

...

... /

...

... /

( /)

...

... ...

... /

// )/

... /

... /

... /

...

( /

!...

...

. ...

...

... /

...

... /

/ ...

...

...

...

/ ...

... /

...

/...

!...

...


... ...

/ ...

...

... /

/ ...

... /

/ ...

... /

...

... /

... ...

... /

...

... ...

...

... ...

40


( - )-

(-) :
- - - -

( )

( )

( )

(!)
( / / / / / ) / /

( / / / / / )
( / / / / / )
( )

( )
( )

- - /

41

42

43

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia

44