Anda di halaman 1dari 1

JURNAL MINGGU 4

Perkara Huraian
1. Pemilihan fokus Keselamatan murid-murid semasa di dalam ataupun di luar
bilik darjah.
2. Menganalisis/
masalah yang
dihadapi
Keselamatan merupakan perkara utama yang perlu
dititikberatkan oleh semua pihak tidak kira walau dimana
sekalipun kita berada. Guru memainkan peranan sebagai
orang dewasa untuk mengawasi pelajarnya seara langsung
ataupun tidak. !ikap sambil lewa guru atau pelajar itu sendiri
akan membawa kepada keelakaan. !emasa sesi P"P saya#
antara aspek utama yang saya titikberatkan adalah
keselamatan. $kti%iti dan tugas yang diberikan perlulah tidak
membahayakan dan perlu diawasi dari semasa ke semasa.
Kebanyakan murid disekolah ini suka berlari disekitar sekolah#
ini sangat membahayakan sekiranya terjatuh dan juga
sebaliknya. Guru perlu tegas dan memberi amaran serta
membuat tindakan sewajarnya agar tabiat seperti dapat
dihapuskan. Masalah keselamatan murid di luar kawasan
sekolah juga harus diperhatikan. !aya dapat lihat murid-murid
tidak berwaspada ketika berjalan atau menaiki basikal di bahu
jalan. &ni berkemungkinan besar akan mengundang bahaya
kepada mereka. 'leh itu# tindakan perlu di ambil segera oleh
warga sekolah.
(. Perasaan/
bisikan hati
$pa yang dapat diperhatikan# sudah berulang kali murid-murid
ini ditegur dan dinasihati. )amun# masih jua tidak didengari
dan sekadar amaran yang tidak menampakkan hasil. Kadang-
kala saya sangat risau murid-murid yang sering bermain dan
berlari kerana ia boleh mendatangkan bahaya kepada
mereka.
*. +adangan/
tindakan
,indakan daripada semua pihak amat diperlukan. Guru perlu
lebih tegas dan bekerjasama untuk mengurangkan kes yang
menyebabkan keelakaan. $ntara yang dapat dilakukan
adalah mengadakan ops lari. Kempen ini akan menyedarkan
murid bahaya sekiranya mereka bermain dan berlari di
kawasan sekolah. !elain itu juga# tindakan seperti memanggil
ibu bapa juga boleh dilaksanakan sekiranya murid masih
berdegil melakukan perbuatan yang sama itu. !elain itu juga#
pengawal keselamatan juga sentiasa peka dan menjaga
murid di persekitaran sekolah juga. -iharapkan bahawa
tindakan ini diambil dengan segera untuk kebahagiaan
bersama. !aya juga akan menasihati anak murid supaya lebih
berdisiplin dan menjaga diri mereka dengan baik