Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun 4

Mata pelajaran : Sejarah


Hari : Rabu
Tahun : 4 Zamrud
Tarikh : 13 Mac 2014
Masa : 8.15 pagi 9.15 pagi (60 minit)
Bil. Murid : 34 orang
Tema : Sejarah Awal Negara
Tajuk : Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Sub Tajuk : Tun Perak

Standard Kandungan:
5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

Standard Pembelajaran:
5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak

K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dijadikan contoh

Hasil Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat :
1- Murid dapat menceritakan tentang riwayat hidup Tun Perak
2- Murid dapat menceritakan tentang kebijaksaan Tun Perak ketika menangkis
serangan dari Siam di Melaka
3- Murid dapat bercerita mengenai peranan Tun Perak dalam membina empayar
kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Ringkasan Isi Kandungan :
Bendahara Seri Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpatih Sedang (mati 1498) ialah
Bendahara Melaka yang ke-5 adalah Bendahara yang termasyhur antara semua
bendahara Melaka.
Penerapan Nilai-nilai Murni :
1. Bekerjasama
2. Bersyukur
3. Berbangga
4. Bertanggungjawab

Unsur Patriotisme :
1. Cintakan tanah air
2. Bersemangat nasionalisme

Pengetahuan Sedia Ada :
Murid sudah mengenali sedikit sebanyak tentang Bendahara Tun Perak


Kemahiran Generik
KB : Kemahiran komunikasi, kemahiran memerhati, kemahiran mendengar,
kemahiran berfikir, kemahiran menulis
TPK : Visual ruang, verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal
KAEDAH : Pemerhatian, Bercerita, Koperatif

Bil Sumber Kuantiti
1 Video Asal Usul Melaka 1
2 Gambar Tun Perak 1
3 Persembahan slaid 1
4 Lembaran kerja 34
5 Video Warisan Kesultanan Melayu Melaka 1
Prosedur Perlaksanaan
Elemen Pengurusan
Pembelajaran Bestari,
Kemahiran Generik
Catatan

Set Induksi ( 5 minit )
1. Murid ditunjukkan
dengan sebuah video
Asal Usul Nama
Melaka.
2. Murid diminta untuk
meneka nama negeri
yang terdapat dalam
video tersebut.
Jawapan: Melaka
3. Guru mengaitkan
jawapan tersebut
dengan isi
pembelajaran.


KB :
Kemahiran menjana
idea
Kemahiran berfikir

TPK :
Interpersonal

KAEDAH:
Pemerhatian


Bahan Bantu Mengajar :
Video Asal Usul
Melaka

Nilai Murni :
Keberanian


Langkah 1 ( 15 minit )
1. Murid ditunjukkan
dengan sebuah
gambar tokoh
terbilang Kesultanan
Melayu Melaka.
2. Murid bersoal jawab
dengan guru
mengenai tokoh
berkenaan.


KB :
Kemahiran
mendengar
Kemahiran
berkomunikasi

TPK :
Verbal linguistik
Interpersonal

KAEDAH:

Bahan Bantu Mengajar :
Gambar Tun Perak
Persembahan
slaid riwayat hidup
Tun Perak

Nilai Murni :
Keyakinan

Siapakah nama tokoh
ini?
Jawapan: Tun Perak
Apakah jawapan
beliau?
Jawapan: Bendahara

3. Murid mendengar
guru bercerita
mengenai riwayat
hidup Tun Perak
menggunakan
persembahan slaid.

Bercerita


Langkah 2 ( 25 minit)
1. Murid ditayangkan
dengan video
Warisan Kesultaan
Melayu Melaka.
2. Murid diminta
mencatat isi-isi
penting mengenai
kebijaksaan Tun
Perak menangkis
serangan dari siam.
3. Kemudian beberapa
orang murid dipilih
untuk bercerita
mengenai hasil
dapatan tersebut.

KB :
Kemahiran berfikir
Kemahiran menjana
idea
Kemahiran
mengumpul maklumat
Kemahiran menulis

TPK :
Visual ruang
Intrapersonal
Verbal linguistik

KAEDAH:
Koperatif

Bahan Bantu Mengajar :
Persembahan
slaid
Video Warisan
Kesultanan Melayu
Melaka

Nilai Murni :
Kerjasama
Keyakinan


Langkah 3 ( 10 minit )

1. Murid dikehendaki
melengkapkan
tugasan lembaran
kerja sebagai aktiviti
pengukuhan
2. Murid yang dipilih
membentangkan
hasil tugasan di
hadapan kelas
3. Guru dan murid lain
menyemak jawapan
bersama-sama.

KB :
Kemahiran berfikir

TPK :
Interpersonal
Kinestatik


Bahan Bantu Mengajar:
Lembaran kerja

Nilai Murni :
Kerjasama
Keyakinan
Penutup (5 minit)
1. Dua orang murid
diminta membuat
rumusan tentang isi
pembelajaran pada
hari ini
2. Guru membuat
rumusan secara
keseluruhan.


KB :
Kemahiran
berkomunikasi

TPK
Verbal linguistik
InterpersonaL
Intrapersonal

Nilai Murni :
Kerjasama
Keyakinan