Anda di halaman 1dari 1

9/5/2014 Gmail - Borang Penilaian Bulanan Kebersihan Kantin (Kendiri 2)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=bc6da22df6&view=pt&search=inbox&th=145c9be5d2b424a6&siml=145c9be5d2b424a6 2/2
Daerah Tawau.
(U/P : PK HEM)
Tuan/Puan,
Mohon kerjasama kepada semua sekolah agar dapat menghantar borang penilaian bulanan kebersihan kantin
(kendiri 2)
bagi bulan April 2014 dalam minggu ini juga. Sila guna borang ASAL (pink dan kuning) borang potostat tidak
diterima
kerana buku kendiri 2 sudah dibekalkan kepada semua sekolah (kecuali ada beberapa sekolah masih belum
datang
mengambil di Unit HEM).
TAHNIAH kepada sekolah yang sudah menghantar.
Kerjasama tuan/puan sangat2 diharapkan dan diucapkan ribuan terima kasih.
Yang benar,
Puan Nurhayati
Unit HEM.
PPDT