Anda di halaman 1dari 30

Hari Jumaat

6 Julai 2012
16 Syaaban 1433
Interaksi dengan
Al-Quran
Muqaddimah
O Apa hubungan kitani dengan Al-Quran?
O Apa kitani anggap Al-Quran selama ani?

O Pernahkah kitani baca Al-Quran dalam
keadaan kering, nada feeling, nada
perasaan? Tidak merasakan ayat atu
ada effect kepada kitani? Inda mengubah
diri kitani? Pernah?
O Mengapa kah sebab-sebab nya?

Realiti sekarang
O Umat sangat jauh daripada Al-Q.
O Tidak melihat kepentingan
memahaminya cukup sekadar
mengaji sahaja
O Ambil sumber lain sebagai cara hidup
(barat)
O Ada yang baca tafsir tetapi tidak
terkesan, masih buat perkara
jahiliyyah. Kenapa?

O Para sahabat became from
ZERO to HERO setelah
memahami Al-Quran.
O Al-Quran mengubah mereka!
O Al-Quran memasuki hati
mereka!
Bengkel sekejap
Untuk berinteraksi dengan Al-Quran
O Kitani mesti
O (a) merasai Al-Quran diturunkan untuk diri
kitani
O (b) memahami Bahasa Arab
O (c) menggunakan hati yang berperasaan
O (d) memahami sebab dan latarbelakang
penurunan ayat.
O (e) menyedari siapa kitani.
(a) Untuk Kitani!
O Misalan tentang surat cinta...
O Surat cinta buat Ahmad tidak akan
bermakna bagi Abu.
O Hadith Surah Fatihah Allah berinteraksi
dengan hambanya.
O Bahkan bukan dengan Al-Fatihah sahajaHaditih Al-Fatihah
Dalam Surah Al-Fatihah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim. .. apabila hamba itu berkata ,

() Allah menjawab `hamba-Ku memuji akan daku;


apabila hamba itu berkata

() Allah menjawab
`hamba-Ku memberi sanjungan kepadaKu; apabila hamba itu
berkata

() , Allah menjawab hamba-Ku telah


mengagungkan aku dan firmanNya lagi, hambaKu telah
menyerahkan kepada-Ku, apabila hamba itu berkata

() , Allah menjawab Ini di antara hamba-Ku


dengan-Ku, untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkannya
kepada-Ku, apabila hamba itu berkata

()

() , Allah
menjawab ini untuk hamba-Ku, untuk hamba-Ku, apa sahaja
yang dipohonkannya kepada-Ku (Hadith Sahih Muslim)
Dhomir / ganti nama
Kita kena faham Dhamir(ganti nama). Dalam bahasa Arab ada
O katanama pertama (ana, nahnu);
O katanama ke-dua (Ka, kuma, kum atau Ki, kuma, kunna);
O Katanama ke-tiga (hua, huma, hum atau hia, huma dan
hunna)

Jadinya bila disebut `Ka atau kamu dalam Al-Quran sebenarnya
dituju untuk siapa sebenarnya? Jawapannya ada tiga;
O `Ka pertama ialah khusus untuk Allah seperti

) (
O `Ka yang ke-dua ialah khusus untuk nabi Muhammad saw, tak
banyak sangat dalam Al-Quran;
O Ka yang ke-3 ditujukan kepada kita semua. Majoriti dalam
Al-Quran adalah `ka untuk kita.
O Contoh:

Toha:2

) (
Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu
supaya engkau menanggung kesusahan

An-Nasr:3

) (
Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji
Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya,
sesungguhnya Dia amat menerima taubat

O Kitani mesti menyedari bahawa al-Quran
itu adalah untuk diri kitani.

O Kata-kata didalam al-Quran itu
dilontarkan kepada kita melalui
Rasulullah SAW.

O Rasulullah SAW menghadapi pelbagai
cabaran dan penghinaan, semata-mata
untuk kitani.
(b) Mesti faham B. Arab!
Kenapa Allah swt memilih B.Arab sebagai
bahasa al-Quran? Sebab B. Arab adalah
bahasa istimewa. Ia banyak kelebihannya
berbanding dengan bahasa-bahasa yang
lain. Terutama B. Melayu yang dipercayai
yang paling miskin.
Dalam ilmu B.Arab ada ilmu Nahu, Sorof, Balaghah,
Bayan, Maani, Badi dan lain-lain seperti syair Arab
dan perumpamaan Arab.

Ilmu Nahu mengkaji bentuk kata dan kata
terbitan.(Grammar)

Ilmu Sorof mengkaji perubahan perkataan dalam
B.Arab( penambahan huruf tertentu atau baris yang
memberi makna yang berbeza)

Ilmu Balaghah ilmu Retorik, iaitu kesenian gaya
bahasa yang boleh mempengaruhi pemikiran
pendengar. Ia berkesan untuk penuturan dan
penulisan.( Antonasi dalam perkataan; dalam keadaan
marah kah, sedih kah,gembira kah,sindiran kah.dll

Pendengar & Pembaca
Pendengar akan mengetahui keadaan
sesuatu perkataan itu melalui antonasi
suara pengucap kata-kata itu. B.Melayu
perlu ada antonasi ini untuk mengetahui
keadaan situasi ketika itu. TETAPI
B.Arab.dengan melihat kepada perkataan
itu sahaja telah dapat mengetahui keadaan
situasi ketika itu sama ada ia marah. atau
memerintah.atau menyindir.ataupun
memuji.
Contoh
makanlah
Jadi..Antonasi boleh mengubah
makna sesuatu perkataan itu.

Dalam B.Arab, pembaca (yang
mampu mengusai B.Arab) akan
mengetahui nada/ antonasi setiap
perkataan itu. Sama ada Allah swt
menyatakan dalam keadaan marah
kah, suruh kah atau membuat
penegasan


Apa kita perlu buat?
Kita kena bersungguh-sungguh belajar B.Arab.

Kita nak ambil jurusan physics atau Medic tapi tak tahu
English, then kita sanggup berkorban untuk belajar English
semata-mata untuk memahami buku Physics atau Medic.

Bila kita mengaku al-Quran itu adalah untuk kita, dan ada
maklumat penting di dalamnya tapi..Dalam B.Arab.
Sanggupkah kita mengorbankan apa yang ada untuk
mempelajari B.Arab kerana nak menjiwai al-Quran atau nak
mendapatkan aura/feel dari al-Quran itu dan nak tau isi
kandungannya secara mendalam.

Orang yang memahami B.Arab akan mengatakan; Membaca
terjemahan sahaja tidak memadai untuk menjiwai al-Quran.
Seperti ada sesuatu yang kurang/tak kena.
(c) Guna HATI
O Beza guna otak atau hati.
O Beza kesan hati dan otak / tahu dan faham.
O Hadith seketul darah.

O Diriwayatkan daripada Numan bin Basyir bahawa
Rasulullah bersabda yang bermaksud:

Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia
itu ada seketul darah, jika ia baik, maka baiklah
jasad. Jika ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad.
Itulah dia hati. (Riwayat Bukhari - 2/49)

(d) Tahu Latarbelakang
Kenapa al-Quran diturunkan secara
munajjaman? Apa maksud munajjaman?
Munajjaman bermaksud al-Quran itu diturunkan
secara beransur-ansur kepada Junjungan Besar
Rasulullah saw mengikut keadaan semasa.

Kenapa tidak diturunkan secara sekali gus?
Untuk memberi kesan yang mendalam kepada
penerimanya yang bersangkutan atau berkaitan dengan
keadaan ketika itu.
Peristiwa Fizikal & Emotional
Peristiwa yang berlaku sepanjang Al-Quran
diturunkan adalah secara fizikal dan emosional.

Peristiwa fizikal seperti peristiwa melibatkan
peperangan, perjanjian, pembukaan empayar Islam
dan lain-lain yang seumpama.

Peristiwa emosional ialah peristiwa yang melibatkan
perasaan.Contoh 1:


Sesungguhnya Akulah Allah; tiada Tuhan
melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan
Daku dan dirikanlah sembahyang untuk
mengingati Daku. (Thaahaa : 14)

Ayat di atas adalah wahyu pertama yang
diterima oleh Nabi Musa.(Tafsiran ayat ini
sangat mendalam berkait dengan aqidah,
boleh rujuk tafsiran) Di zaman Rasulullah
saw, ayat ini ada perkaitan dengan
pengIslaman Saidina Umar Ibni al-Khattab.
Contoh 2;
Penurunan ayat ad-Dhuha.


Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi
Maha Mengasihani

) ( Demi waktu Duha


) ( Dan malam apabila ia sunyi-sepi.


) ( Tuhanmu tidak
meninggalkanmu dan Dia tidak benci.

Apabila kita baca ayat ini, kitani inda tau &
may wonder kenapa Allah swt cakap macamani?

Apakah cerita disebalik penurunan ayat ini?
Beza seerah fakta / seerah
hati?
(e) Siapa kitani?
O Kitani harus mengenali siapa diri kitani
O Mengenali hakikat keberadaan kitani di
muka bumi ani

Apa yang perlu kita buat
sekarang?
Kita kena menyambung perjuangan
Rasulullah saw menyampaikan apa
yang ada di dalam al-Quran. Nanti
kita akan merasai apa yang dirasai
oleh Rasulullah saw dan para
sahabatnya. Kita juga akan dapat
merasai bagaimana berinteraksi
dengan al-Quran.
-finito-