Anda di halaman 1dari 2

Kompenan Sistem Bumi

Atmosfera
Lapisan udara disekeliling bumiKetebalannya: 1000km
Kandungan udara: nitrogen (78%), oksigen (21%), CO2(0.03%), argon (0.93%) , gasandir, wap
air, asap, partikelterampai ( debu, habuk, jelaga).
76% udara terletak di lapisan bawah atmosfera ( 16-20 km )dari permukaan bumi.
Lapisan atmosfera: troposfera,stratosfera, mesosfera,termosfera, ionosfera daneksosfera.
Atmosfera terdiri daripada gas, wap air + kumin2 habuk
Lapisan atmosfera kekal di bumi kerana ada daya tarikan graviti

Hidrosfera
Bahagian bumi yangmengandungi air ( laut, tasik,paya, kolam, sungai dan air bawah tanah )
70% muka bumi diliputi air Drpd itu, 97.2% ialah air masindan 2.8% ialah air tawar Lautan
kompenan pentinghidrosfera ( Lautan Pasifik, Atlantik, Hindi, Antartik dan Artik )
Fungsi lautan: sederhanasuhu, bekal air hujan,ekosistem maritim.Air tawar
penting untukpenerus kelangsungan hidup.
Sbhgn dlm bentuk ais beku(Kutub & pergunungan)
Litosfera
Kerak bumi ( lapisan luar bumiyang pejal.Terdedah sbg daratan 29%( benua & pulau), dasar
lautKetabalan: < 5km di bhgndasar laut & > 50km di bhgndaratan.
Konfigurasi muka bumi ( lurah,gunung, jurang, sungai, delta )
Komposisi litosfera: batuan (enapan, igneus, metemorfisis)Pentas / habitat semula jadisegala
hidupan.Tempat aktiviti manusia.
Biosfera
Kompenan yang dihuni olehhidupan ( manusia, haiwan,tumbuhan, mikroorganismaberfugsi dlm
bentuk ekosistemyang berunsur biotik & abiotik.
Fungsi lain: habitat hidupan,bekal sumber makanan,sumber kepelbagaian biologi(biodiversiti)
spesies fauna &flora.
Pengaruh sistem bumi :transpirasi, kelembapan udaraPenting bagi manusia:Oksigen, sumber
perubatan,tadahan air, ekopelancongan,sumber hutan.
Salingkaitan antara sistem sistem bumi
Atmosfera + hidrosfera = proses kitaran hidrologi
Air laut membekalkan wap air kepada atmosfera dan kembali ke permukaan bumi hujan atau
salji
Proses sejatan, sejat peluhan, pemeluwapan, kerpasan, aliran permukaan, penyusupan
Hidrosfera + litosfera = proses luluhawa
Litosfera +biosfera = aktiviti pertanian
Biosfera + Atmosfera = proses fotosintesis
Atmosfera + Litosfera = proses luluhawa
Biosfera + hidrosfera = sumber bekalan air untuk hidup