Anda di halaman 1dari 5

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran


murid dapat:
Membina ayat berpola FN+FK
berdasarkan gambar
Menyebut dalam intonasi yang betul
POLA AYAT (FN+FK)
Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa
kerja.

Apa itu Frasa Nama?
Apa itu Frasa Kerja?
Frasa Nama + Frasa Kerja

POLA AYAT
menyanyi
Menyapu sampah Siti
Nelayan