Anda di halaman 1dari 11

PERKEMBANGAN SAINS

DAN TEKNOLOGI DALAM


ISLAM
NURSAIDATUL AKMAL
NURITA
PUTERI NUR FARHANI BT MOHD YAZIK
SAINS DAN TEKNOLOGI ZAMAN ANBIYA
Setelah diciptakan, Nabi Adam as telah diamanahkan untuk menjadi
khalifah di muka bumi.
Allah swt telah mengajar kepadanya nama segala benda di muka bumi
ini untuk menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap
Nabi Adam.
Pengetahuan yang dimilikinya menunjukkan penguasaan terawal
manusia dalam sains dan teknologi.
Pembinaan Kaabah
Sejarah Qabil dan Habil menunjukkan bidang pertanian dan
penternakan telah wujud pada masa itu.
Historiografi Islam menerima kewujudan Haramisah ( Hermes atau
guru Falsafah dan Sains ) yang dikenal dalam sejarah sains Barat
sebagai Corpus Hermeticum.
Nabi Idris (Hermes Trismesgistus) : dilahirkan di Babilon. Kemudian
berhijrah ke Mesir. Beliau berguru dengan Nabi Adam selama 308
tahun. PENEMUANNYA : orang pertama menulis menggunakan qalam,
menguasai 72 bahasa, memulakan ilmu geometri, astronomi,
matematik, perubatan.
Nabi Daniel (Hermes kedua) : mengembangkan ilmu sains dan
matematik sehingga menjadi pilihan utama masyarakat pada waktu
tersebut.
Nabi Nuh : membina kapal pertama secara individu dalam sejarah
kehidupan manusia. Menggunakan tenaga wap.
Nabi Ibrahim : Ilmu astronomi
Nabi Daud : Teknologi pembuatan baju besi sebagai kegunaan semasa peperangan.
Nabi Sulaiman : Angin sebagai pengangkutan, telekomunikasi, ilmu logam, ilmu
kejuruteraan (bidang binaan)

KEHEBATAN KAUM-KAUM TERDAHULU
KAUM AAD : membina gedung-gedung di atas dataran tinggi, bidang
pertanian.
KAUM THAMUD : memahat batu besar menjadi kediaman mereka.
FIRAUN : kehebatan piramid yang mengkagumkan.

DITIMPAKAN MALAPETAKA OLEH ALLAH SWT KERANA
KEANGKUHAN MEREKA TERHADAP NABI-NABI ALLAH
DAN MENOLAK KEIMANAN TERHADAP ALLAH SWT
PENGAJARAN
Kemajuan sains dan teknologi hendaklah berlandaskan keimanan
kedapa Allah swt.
Balasan Allah swt ke atas hamba Nya yang mengingkari ayat-ayat Allah
swt.
Kemewahan dunia yang gagal dikawal boleh menyesatkan manusia.
Islam tidak menolak sains dan teknologi.
SAINS DAN TEKNOLOGI ZAMAN
RASULULLAH SAW
Bermula dengan wujudnya beberapa bentuk pemikiran saintifik.
Pemikiran saintifik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
oleh ummah.
Berlaku secara spontan, tanpa melalui proses penyelidikan di makmal
sains. Dilihat melalui sunah.
Contoh :
1) PENGGUNAAN ILMU QIFAYAH (ilmu satu kaedah menentukan nasab
oleh individu yang mahir dengan berpandukan kepada bentuk fizikal
seperti jari, kulit, tumit dan lain lain.)
Ia mengesahkan keabsahan keturunan daripada zuriat ibu bapa. Ia
sama seperti kaedah DNA menentukan nasab.
2) ILMU QARINAH (forensik) iaitu dengan melihat kesan darah pada pedang dua orang
sahabat yang mendakwa telah membunuh Abu Jahal dalam perang Badar.
Sains forensik merupakan satu bidang sains yang menjalankan kajian ke atas
penyiasatan jenayah dengan menggunakan ilmu sains seperti kimia, biologi, fizik,
teknologi maklumat dan sebagainya.
3) TIBB NABAWI (perubatan nabi). Kitab yang membincangkan tib nabawi ialah
Muhtassar al-Tibb karya Ibn Qayyim al-Jauziah.
Klasifikasi Tibb Nabawi menurut Ibn Qayyim dan Jaluluddin as-Sayuti adalah :
i) pencegahan
ii) kuratif(rawatan) dan
iii) rohani(spiritual)

SAINS DAN TEKNOLOGI ZAMAN
KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM
Zaman Khulafa al-Rasyidin 632-661 M :
Pertama, perluasan wilayah Islam yang meliputi sebahagian wilayah Romawi seperti
Iskandariah dan Parsi yang memiliki pusat-pusat sains.
Kedua, penyerapan tradisi Parsi dan Yunani dalam bidang pentadbiran dan peperangan
terutama pada zaman khalifah Umar al-Khattab.
Zaman Bani Umayyah 661-750 M :
90 tahun bermulanya tahap penterjemahan karya-karya sains asing terutama dalam
bidang sains amali terutama pada zaman al-walid bin Abdul Malik.
Perluasan wilayah Islam juga turut mensintesiskan sains Islam dengan Yunani, Parsi, India,
Cina, Babylon dan Mesir.
Zaman Abbasiyah 750-1258 M:
Zaman Abbasiyah - Zaman Keemasan Intelektual Islam
1. Keunggulan polisi sains atau naungan politik para khalifahnya terutama al- Mamun
terhadap para cendekiawan dan kegiatan intelektual mereka.
2. Kemunculan failasuf saintisnya yang dijuarai oleh Jabir bin Hayyan, Muhammad bin
Musa al-Khawarazmi, al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Haytam, al-Biruni dan al-
Ghazzali yang mewakili kaum intelektual masyarakat Neo-Muslim Abbasiyah yang
terbilang.
3. Telah memperkukuhkan penginstitusian ilmu-ilmu tradisi Islam yang bersumberkan al-
quran dan al-sunah.
4. Gerakan penginstitusian ilmu yang meliputi ilmu-ilmu wahyu dan rasional telah
berjalan dengan lebih bersemarak lagi dengan kemunculan Bayt al-Hikmah yang
ditubuhkan oleh Khalifah al-Maamun sebagai pusat penterjemahan karya-karya ilmu
asing ke dalam bahasa Arab.


Andalus /Sepanyol 711-1492 M :
(Andalus sebagai anugerah tamadun islam kepada kebangkitan Eropah)
- Sejarawan : Abdul Malik ibnu Habib hasilkan 1000 buah karya sejarah.
- Ahli geografi tersohor : al-Idrisi