Anda di halaman 1dari 2

PCK 1

Nama Ahli Kumpulan: Karen Lim, Loh Yi Qi, Vivien Ting, Yip Sung Yu
Opsyen: 2 PISMP SN/PJ/BC

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolaj di atas.


BAHAN ASLI BAHAN BUATAN MANUSIA
Kertas warna Span
Kacang hijiau Beg plastik
Kapas Kotak biskut
Pencungkil gigi polistirena
Biji saga Serbuk bergemerlapan
Kacang pea berbelah
Benang
Soalan
1. Apakah yang telah anda pelajari melalui aktiviti di atas?
Kami telah belajar menggunakan pelbagai jenis bahan sama ada bahan
asli ataupun bahan buatan manusia untuk menghasilkan satu kolaj.
Kami sedar bahawa seorang guru haruslah kreatif untuk membuat ABM
yang menarik supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan.
Kerjasama antara ahli kumpulan adalah amat penting supaya tugasan
membuat kolaj ini dapat disiapkan dengan lancar dalam masa yang
ditetapkan.
2. Mana satukah bahagian yang terdapat topik ini dalam kurikulum Sains sekolah
rendah?
Tahun 5. Bidang 4: Menyiasat Bumi dan Alam Semesta, Topik: Bumi.
3. Bincangkan cara untuk menggunakan aktiviti ini dalam proses P&P anda.
Menggunakan ABM sebegini untuk mengajar pelajar agar pembelajaran
lebih berkesan dan seronok.
Dapat menerangkan topik bumi lebih lanjut dengan adanya ABM.
Meminta pelajar membuat kolaj sendiri yang mudah supaya melibatkan
diri dalam aktiviti P&P pelajar akan lebih ingat apa yang telah dipelajari.
4. Apakah peranan guru dalam aktiviti ini?
Guru perlu memupuk sikap cinta alam sekitar dalam diri pelajar seperti
menggunakan semula bahan buangan untuk menjadi satu kolaj.
Kreatif membuat ABM yang menarik agar menarik perhatian pelajar
semasa proses P&P dijalankan.