Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.

SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014NORIDAH ABD HAMID Page 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN DUA
TAHUN 2014


DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH
NORIDAH ABD HAMID
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 2

SMK ST PAUL BEAUFORT, SABAH .
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
TAHUN 2014

MINGGU TEMA UNIT /TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI EVIDENS
TEMA 1 :

PENCAPAIAN
KENDIRI
Kecemerlangan Diri

A. Pendidikan
i. Menghuraikan ciri-ciri Ke cemerlangan diri.
ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan
diri.

iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan
akauntabiliti.

i. Menghasilkan peta minda tentang langkah-
langkah mencapai kecemerlangan diri.

ii. Menghasilkan akijanji tentang
kecemerlangan diri.
B1D1E1
Menyatakan empat
aspek
kecemerlangan diri.
-Pendidikan
-Perwatakan
-kemahiran
berkomunikasi
-kemahiran
membuat refleksi

1-2

2-10 Jan

B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan diri berilmu
pengetahuan.

ii. Mengamalkan budaya hidup yang positif.

iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan yang terpuji

i. Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri
perwatakan diri berilmu pengetahuan.

ii. Lakonan pelbagai perwatakan mengikut
situasi berbeza.

iii. Berkongsi dengan rakan-rakan tentang ciri-
ciri perwatakan yang terpuji.
B2D1E1
Menyenaraikan ciri-
ciri perwatakan
yang terpuji.
- rajin
- baik hati
-hormat
menghormat

B3D1E1
Berkomunikasi
secara berhemah
dalam kalangan
warga sekolah.
- sopan santun
- lemah lembut
- beradab

B4D1E1
Mengenal pasti
kekuatan dan
kelemahan diri.
- soal selidik
- SWOT


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 3


B5D1E1
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab
untuk
mencapai
kecemerlangan diri
dalam aspek
disiplin,
akademik dan
sahsiah.

B6D1E1
Menyertai aktiviti
ko-akademik dalam
pelbagai
peringkat .
- Choral Speaking
(Bicara Berirama)
-
Syarahan/Bahas/Pid
ato
- Kuiz / Nasyid /
MTQ
-Anugerah Nilam3-5

13-31 Jan

*CUTI
MAULIDUR
RASUL
(14/1/14 )

*CUTI TAHUN
BARU CINA
( 31/1/14 )

TEMA 2 :

HUBUNGAN
KEKELUARGAAN


Perpaduan Dalam
Keluarga

a. Sambutan Hari
Khas
Keluarga

i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai
perpaduan dalam keluarga.

ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam
keluarga

iii. Menunjukkan sikap
bertanggungjawab sebagai
anggota keluarga.

i. Menceritakan cara membantu keluarga
dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara
:
perayaan
hari lahir

ii. Main peranan membantu ahli keluarga
membuat persiapan sesuatu majlis dan
upacara.

iii. Simulasi sesebuah keluarga menyambut
sesuatu majlis dan upacara.

B1D2E1
Menyatakan cara-
cara untuk
mencapai perpaduan
dalam keluarga.
-berkongsi suka
duka
-sambutan hari khas
keluarga
-saling
menghormati
-aktiviti keluarga


b. Berkongsi
Suka Duka
i. Menghormati dan menghargai
sesebuah keluarga.

ii. Menjelaskan cara-cara untuk
i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara
mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi
atau meraikan sesuatu kejayaan.

B2D2E1
Menyenaraikan
aktiviti yang
mengeratkan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 4

mencapai perpaduan dalam
keluarga.

iii. Menunjukkan rasa simpati
sebagai anggota keluarga.

ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang
berlaku dalam keluarga.

iii. Melukis poster Suka Duka Kita Kecapi
Bersama

hubungan
antara anggota
keluarga.
- gotong-royong
- sambutan hari
khas (hari bapa,hari
ibu,
hari jadi, ulang
tahun perkahwinan)
-sambutan perayaan
kaum dan
keagamaan
-majlis perkahwinan
-aktiviti
kekeluargaan (
berkelah,
-melancong,
membeli-belah)

B3D2E1
Menghuraikan
kepentingan
perpaduan dalam
keluarga.
- mengelakkan
konflik
- memupuk budaya
penyayang
- bekerjasama

B4D2E1
Berupaya
menyelesaikan
konflik berdasarkan
situasi yang diberi.

B5D2E1
Merancang satu
aktiviti bersama
keluarga.
- berkelah
- melancong
-membeli-belah
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 5


B6D2E1
Menunjukkan cara
sambutan hari khas
bersama
keluarga.
- sketsa
- lakonan
- simulasi
- bercerita

c. Perpaduan
Dalam
Keluarga

- Berkongsi Suka
Duka
i. Menghormati dan menghargai sesebuah
keluarga.

ii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai
perpaduan dalam keluarga.

iii. Menunjukkan rasa simpati
sebagai anggota keluarga.

i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara
mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi
atau meraikan sesuatu kejayaan.

ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang
berlaku dalam keluarga.

iii. Melukis poster Suka Duka Kita Kecapi
Bersama


6-9

3-28 Feb

*CUTI
PERISTIWA
1
( 3/2/14)

*CUTI
BERGANTI 1
( 4/2/14 )

*CUTI
BERGANTI 2
( 5/2/14 )TEMA 3 :

HIDUP
BERMASYARAKAT
Hormati Hak Orang
Lain

a. Latar
Belakang

b. Kebolehan
Dan Bakat

c. Pendapat
i. Menjelaskan kepentingan menghormati hak
orang lain

ii. Menghormati hak orang lain

iii. Mengamalkan sikap menghormati
iv. orang lain

v. Belajar menerima pendapat orang lain

i. Menulis esei/rencana tentang kepentingan
dan cara menghormati hak orang lain

ii. Mengadakan simulasi mesyuarat/
percambahan fikiran dengan ahli berbincang
secara sopan dan menghormati hak orang
lain

iii. Permainan kad situasi dimainkan dalam
kumpulan empat orang ahli

B1D3E1
Menyatakan hak
orang lain yang
perlu dihormati.
-latar belakang
- kebolehan dan
bakat
- pendapat

B2D3E1
Menyenaraikan
kepentingan
menghormati latar
belakang, kebolehan
dan bakat serta
pendapat
orang lain.

B3D3E1
Mengenal pasti
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 6
perbezaan latar
belakang antara
rakan sebaya.
- keturunan
- bahasa pertuturan
- tempat tinggal
-orientasi makananPemupukan
Semangat Kekitaan

i. Perpaduan

i. Menjelaskan kepentingan pemupukan
semangat kekitaan

ii. Mengamalkan unsur-unsur perpaduan

iii. Menjalin hubungan yang baik antara kaum

i. Membincangkan isu perpaduan dalam
kumpulan

ii. Mengadakan kuiz tentang perpaduan kaum

iii. Melakonkan situasi sambutan sesuatu
perayaan di Malaysia.


B4D3E1
Mendapat dan
mempamerkan
maklumat mengenai
agensi yang
membantu menjaga
kesejahteraan
masyarakat.

B5D3E1
Memberi komitmen
dalam aktiviti
kemasyarakatan
di peringkat
sekolah.
- khidmat
masyarakat PSK
- kitar semula
- gotong royong

B6D3E1
Melibatkan diri
dalam kegiatan
sukarelawan di
peringkat luar
sekolah.
10
UJIAN 1
( 4 7 MAC 2014 )11-12

10 21


ii. Permuafak
atan


i. Menjelaskan kepentingan hidup bermasyarakat

ii. Mengamalkan semangat permuafakatan dalam
masyarakat

i. Perbincangan kumpulan tentang
kepentingan hidup bermasyarakat.

ii. Mengadakan aktiviti gotong royong

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 7

Mac-


iii. Menghargai semangat permuafakatan dalam masyarakat.

menceriakan kelas.

iii. Mencari peribahasa yang berkaitan dengan
unsur permuafakatan.

iii. Kebajikan

i. Menyatakan cara menjaga kebajikan penduduk setempat

ii. Melakonkan situasi yang berkaitan dengan kebajikan

iii. Mempamerkan sikap saling membantu.

i. Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan
gambar aktiviti kebajikan.

ii. Mengumpulkan gambar-gambar berkaitan
aktiviti kebajikan.

iii. Main peranan pertolongan cemas.


iv. Keselamat
an
i. Mencadangkan cara-cara menjaga keselamatan kawasan
setempat

ii. Bekerjasama untuk menjaga keselamatan kawasan
setempat

iii. Menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatn kawasan
setempat.

iv.

i. Perbincangan kumpulan tentang peranan
Rukun Tetanga

ii. Membuat jadual bertugas rondaan di
kawasan tempat tinggal .

iii. Menghasilkan poster bertemakan
Keselamatan Setempat Tanggung jawab
Bersama.


12 13
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
( 22 30 MAC 2014 )14- 18

31 Mac -
30 April


*CUTI GOOD
FRIDAY
( 18/4/14 )

TEMA 4 :

WARISAN
KEPELBAGAIA
N BUDAYA
MALAYSIA
Warisan Kesenian
Kepelbagaian
Kaum.

i. Alat Muzik
ii. Tarian.
iii. Seni Bina.
iv. Lukisan.
v. Permainan
vi. Kraftangan.

i. Menerangkan jenis-jenis warisan kesenian pelbagai
kaum

ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekallkan warisan
kesenian pelbagai kaum

iii. Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam
pembentkan budaya Malaysia

i. Mendengar muzik pelbagai jenis kaum di
Malaysia
ii. Mereka cipta alat muzik dan menghasilkan
gubahan muzik sendiri.
iii. Mereka cipta tarian berdasarkan gubahan
muzik yang dihasilkan

B1D4E1
Menyatakan jenis
warisan kesenian
pelbagai kaum
di Malaysia.

permainan
tradisional
- kraftangan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 8

B2D4E1
Menyenaraikan
contoh muzik,
tarian, dan
kraftangan
mengikut kaum di
Malaysia.

B3D4E1
Mengumpul dan
mempamerkan
maklumat tentang
jenis warisan
kesenian pelbagai
kaum di Malaysia.

B4D4E1
Melibatkan diri
dalam aktiviti
warisan kesenian
pelbagai kaum di
peringkat sekolah.
- pertandingan /
permainan /
pameran/pertunjuka
n / kraftangan

B5D4E1
Mewakili sekolah
dan melibatkan diri
secara aktif
dalam aktiviti
kesenian di pelbagai
peringkat.

B6D4E1
Melibatkan diri
dalam aktiviti
warisan kesenian
pelbagai kaum
anjuran agensi
kerajaan atau bukan
kerajaan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 9


19
5 9 Mei


TEMA 5 :

MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT

Sistem Dempokrasi Berparlimen Di Malaysia

i. Pilihanraya
ii. Parlimen
iii. DUN

i. Menjelaskan proses demokrasi berparlimen di Malaysia.

ii. Mengamalkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej Negara.

iii. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara.

iv. Memberi sumbangan kepada rakyat dan negara


i. Membuat simulasi proses pilihanraya :
ii. penamaan calon
iii. kempen
iv. mengundi
v. mengira undi
vi. pengumuman pemenang
vii. ucapan calon yang menang
viii. Mencari maklumat manifesto parti-parti yang bertanding.
ix. Membuat buku skrap mengenai lambang parti-parti yang bertanding
di Malaysia
x. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen
xi. Membuat carta aliran proses penggubalan usul di Parlimen.
xii. Kenali YB Anda
xiii. Membuat carta organisasi Dewan Undangan Negeri
xiv. Menghasilkan sajak yang bertemakan Demokrasi


B1D5E1
Menyatakan sistem demokrasi berparlimen di
Malaysia.
- Pilihanraya
- Parlimen
- DUN

B2D5E1
Menyenaraikan proses pilihanraya di Malaysia.

B3D5E1
Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab
sebagai warganegara.

B4D5E1
Menghasilkan karya yang menunjukkan sikap
berterima kasih kepada negara.

B5D5E1
Melibatkan diri dalam sambutan hari kebesaran
negara di peringkat sekolah.
- Hari Pembentukan Malaysia
- Hari Kebangsaan
- Bulan Patriotisme

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 10

B6D5E1
Melibatkan diri dalam sambutan hari kebesaran
negara peringkat daerah, negeri. dan kebangsaan
- Hari keputeraan
- Hari pertabalan
- Hari kebangsaan
20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 1 , 2 DAN 3
( 13 16 MEI 2014 )21 23
19 30
Mei

PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN PPT
( 19 23 MEI 2014 )

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
( 24 MEI HINGGA 8 JUN 2014 )


24-27

9 Jun - 4 Julai

Raja Berpelembagaan
- Majlis Raja-
Raja
i. Menghuraikan system Raja Berpelembagaan
di Malaysia.

ii. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja

iii. Taat setia kepada raja dan Negara

i. Berbincang tentang Majlis Raja-Raja.

ii. Menjalankan simulasi Majlis
Raja-Raja.

iii. Mengumpulkan gambar raja-raja
setiap negeri.

Peranan Dan
Tanggungjawab
Warganegara Dalam
Kerajaan Demokrasi.

ii. Mengundi
i. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab
negara

ii. Mempraktikkan cara memberi pendapat
melalui saluran yang betul

iii. Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab
untuk menjaga imej negara

Menjalankan simulasi hari mengundi
- mengundi
- mengira undi
- pengumuman pemenang

ucapan calon yang menang

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 11iii. Melibatkan Diri
Dalam Rancangan
Kerajaan

iv. Memberi
Pendapat Melalui
Saluran Yang
Betul

i. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab
Negara

ii. Mempraktikkan cara memberi pendapat
melalui saluran yang betul

iii. Menunjukkan tingkahlaku sopan dan
beradab untuk menjaga imej negara

i. Membuat simulasi proses perbahasan
di Parlimen


28-31

7 Julai -
1 Ogos


*CUTI HARI
RAYA
PUASA
( 28/7/14 )
*CUTI
PERISTIWA
2
( 29/7/14 )
*CUTI
BERGANTI 3
( 30/7/14 )
*CUTI
BERGANTI 4
( 31/7/14 )
*CUTI
BERGANTI 5
( 1/8/14 )
v. Menjaga
Keamanan

i. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab
negara

ii. Memberi sumbangan kepada negara

iii. Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab
untuk menjaga imej negara


i. Gerak kerja kumpulan -Potong dan
tampal artikel dari suratkhabar
tentang ancaman terhadap keamanan
Negara.

vi. Menjaga Nama
Baik Negara

vii. Amalan Berterima
Kasih
i. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab
Negara

ii. Memberi sumbangan kepada negara

iii. Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab
untuk menjaga imej negara

i. Sumbangsaran tentang langkah-
langkah menjaga keamanan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 12

32-35

4 - 31 Ogos

*CUTI
PERTENGA
HAN
PENGGAL 2
( 16 24/8/14 )TEMA 6 :

Cabaran Masa
Depan

Kestabilan Dan
Keberkesanan Jentera
Pentadbiran Negara.

i. Kepimpinan
Berwawasan.
ii. Kerajaan Telus
Dan Amanah

i. Menjelaskan peranan jentera pentadbiran
kerajaan dalam mencapai wawasan negara.

ii. Berinteraksi dan bekerjasama dalam
menyelesaikan sesuatu tugasan.

iii. Menghargai sumbangan tokoh dalam
membentuk masyarakat yang mapan.i. Mengumpul maklumat mengenai
sumbangan pemimpin negara.

ii. Mencipta dan mendeklamasikan
sajak.

iii. Lakonan yang memaparkan ciri-ciri
kepimpinan wawasan
B2D6E1
Menyatakan prinsip kerajaan
yang telus dan
amanah.
- bebas rasuah
- berintegriti
- sistem perundangan yang
mantap
- berjaya mengekang segala
bentuk jenayah
- pendapatan negara
diagihkan dengan betul
-mengurangkan birokrasi

B3D6E1
Menyenaraikan usaha
kerajaan untuk mewujudkan
pentadbiran yang berkesan.
- SPRM
- Akujanji
- Piagam Pelanggan
- NKRA
- Program Transformasi
Kerajaan
- Gagasan 1Malaysia

B4D6E1
Menjelaskan tujuan
penubuhan ASEAN.

B5D6E1
Mencari maklumat mengenai
penglibatan Malaysia
dalam pertubuhan dunia.


B6D6E1
Menghuraikan penglibatan
Malaysia dalam
pertubuhan dunia.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2014

NORIDAH ABD HAMID Page 13


Bekerjasama Dan Bersatu
Padu Dalam Menghadapi
Pelbagai Cabaran
i. Serantau
ii. Dunia
i. Menjelaskan kepentingan mengekalkan
keamanan negara dan dunia
ii. Bekerjasama dan bersatu padu dalam
menangani sesuatu masalah
iii. Menghargai keamanan negara dan dunia

i. Mencipta sajak bertemakan
keamanan sejagat
ii. Menyediakan buku skrap berkaitan
dengan kejadian dan bantuan
iii. peperangan
iv. bencana alam
v. kemiskinan
vi. Mengemukakan pandangan tentang
senario dunia pada masa akan datang
dalam bentuk penulisan/peta minda/
carta/lukisan
36 40
1 Sept 3 OktULANGKAJI & KEMAS KINI PENCAPAIAN PBS

41 42
6 17 Okt.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
( 8 17 OKTOBER 2014 )
*CUTI HARI RAYA HAJI
( 6 OKTOBER 2014 )
*CUTI PERISTIWA 3
( 7 OKTOBER 2014 )

43-46
20 Okt
14 Nov

KEMAS KINI PENCAPAIAN PBS & KHIDMAT MASYARAKAT

CUTI AKHIR TAHUN
( 15 NOVEMBER 2014 HINGGA 1 JANUARI 2015 )