Anda di halaman 1dari 25

1

1.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG)


1.1 Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi kompleks
untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir
secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan
1.2 Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza
dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.
1.3 Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.
1.4 Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara
aktif dalam kumpulan.
1.5 Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial
1.1 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PROGRAM PERKHEMAHAN BINA INSAN GURU (BIG)
Adalah untuk memberi peluang kepada guru pelatih :
1. Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran
yang berbeza.
2. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau aktiviti
3. Menghayati ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan.
4. Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan kerjaya keguruan serta membina pemikiran positif
terhadap kerjaya keguruan.
5. Berupaya mengurus diri dengan mempamerkan disiplin kendiri yang tinggi, kebolehan berdikari dan
penampilan diri yang sesuai.
6. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
7. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan jasmani, emosi, rohani (spritual) dan sosial.
8. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara
berkumpulan.
9. Berupaya berfikir secara refleksif dan kritikal ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta
mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan

2

2. CARTA ALIR
WAJ 3114
(PELAKSANAAN BINA INSAN GURU IPGKSAH)Surat pelantikan untuk Penyelaras dikeluarkan sebagai punca kuasa bagi
menjalankan tugas secara resmi 1

Penyelaras menyediakan draf perancangan selepas menerima arahan daripada
Pengarah/Timbalan Pengarah/KUK 2

Penyelaras membentang draf perancangan dalam Mesyuarat Unit Kokurikulum
3

KUK membentang draf perancangan dalam Mesyuarat Perancangan ABM/M3P
4


Surat pelantikan untuk AJK Kerja/Pelaksanaan dikeluarkan setelah mendapat
kelulusan dari pihak Pengurusan Tertinggi sebagai punca kuasa bagi
menjalankan tugas secara resmi 5


Penyelaras menerima dan menyemak Cadangan Kertas Kerja Program Bina
Insan Guru dari Tutor/Mentor/Guru Pelatih mengikut siri-siri dan semester 6


Penyelaras menghantar Cadangan Kertas Kerja Program Bina Insan Guru
kepada KUK untuk dipanjangkan kepada Tuan Pengarah bagi mendapat
kelulusan 7

KUK menyerahkan Cadangan Kertas Kerja Program Bina Insan Guru yang telah
diluuskan kepada Penyelaras untuk di serahkan kembali kepada Tutor/Guru
Pelatih 8
Guru Pelatih mengadakan mesyuarat AJKnya bagi tindakan lujnah-lujnah
contohnya menempah bas 2minggu awal dari tarikh program 9
Mula
3Surat panggilan mesyuarat untuk AJK Kerja/Pelaksanaan dikeluarkan bagi
menjalankan tugas mengikut siri-siri program Bina Insan Guru sepanjang
semester 10

Surat pelantikan Ketua Jurulatih/Jurulatih /QM Alatan/QM Makanan/QM
Keselamatan&Kebajikan/Fasilitator/Tutor/Urusetia/AJK lain yang dikeluarkan
mengikut program yang dirancang sepanjang semester 11


Penyelaras/Tutor memberi taklimat awal &akhir kepada Guru Pelatih mengenai
program Bina Insan Guru yang akan diikuti mereka 12
Perjumpaan diantara Guru Pelatih dengan AJK Kerja/Tutor 1hari sebelum untuk
semak alatan dan bekalan yang akan dibawa untuk program BIG 13

Bas akan bertolak pada jam 0800hrs dan Tutor hendaklah bersama-sama
menaikki bas dengan guru pelatih sehingga ke lokasi program 14
Kem Kom/Ketua Jurulatih/Jurulatih/QM/Fasilitator /Tutor dan guru pelatih
hendaklah sentiasa berada di lokasi program kecuali dengan kebenaran 15
Kem Kom pastikan semua yang terlibat mengambil bahagian dalam semua
aktiviti yang dirancang dan dijalankan mengikut jadual /tentatif program 16
Ketua Jurulatih pastikan semua jurulatih /fasilitator /tutor berada di lokasi
aktiviti mengikut masa yang ditetapkan supaya mudah pengagihan tugas dibuat
17
Mesyuarat SWOT perlulah dilakukan oleh Kem Kom /Ketua jurulatih apabila
selesai melakukan aktiviti-aktiviti di hari pertama,kedua dan seterusnya 18
Tutor hendaklah sentiasa bersama guru pelatih semasa aktiviti supaya penilaian
dan pemberian markah adalah lebih sinonim dan realistik 19
4Guru pelatih yang sakit dan cedera hendaklah diambil tindakan segera oleh
sesiapa yang berdekatan dan laporkan pada Kem Kom segera untuk tindakan
lanjut 20
QM Kebajikan &Keselamatan bawa guru pelatih pesakit ke klinik@hospital
dengan segera dan hubungi keluarga (jika perlu) 21
Jika ada kematian semasa program Kem Kom hubungi pihak Pengurusan
Tertingi IPGKSAH yang akan menghubungi keluarga si mati 22
Tutor hendaklah menyerah markah penilaian guru pelatih dengan segera
setelah selesai program dan laporan program seminggu dari tarikh
programkepada Penyelaras BIG 23

Penyelaras /Penolong Penyelaras mengisi markah yang diterima dari Tutor
dalam BKKP dan seterusnya menyerahkannya kepada KUK untuk di bawa ke
mesyuarat peperiksaan 24
KUK / Penyelaras / Ketua Pensyarah Penasihat memantau pelaksanaan
Kokurikulum dari semasa ke semasa 25
Penyelaras membuat laporan tentang keberkesanan pelaksanaan programBina
Insan Guru dan membentangkannya dalam mesyuarat AJK Pelaksanaan / Unit
KoKurikulum IPGKSAH 26


KUK membuat laporan tentang keberkesanan pelaksanaan programBina Insan
Guru dan membentangkannya dalam mesyuarat MPPP/ JK Kurikulum /
PraMKSP 27


TAMAT
5

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN BINA INSAN GURU (BIG) 2014
Penasihat : Pengarah
Pengerusi : Timbalan Pengarah
Setiausaha : KU Kokurikulum
Bendahari : Pegawai Eksekutif Kanan
Aktiviti : Ketua Jurulatih
Kerohanian : KJ Pendidikan Islam dan Moral
Peralatan : KU Kokurikulum
Penilaian : KU Peperiksaan dan Penilaian
LDK : KU Kaunseling
Makanan : KU Kokurikulum
Senarai Tugas :
1. Pengerusi : Mempengerusikan mesyuarat perancangan
: Mengawal selia perancangan program dan pemantauan
2. Setiausaha : Menyediakan laporan, surat menyurat , minit mesyuarat dan pemantauan keseluruhan
program.
3. Bendahari : Menyediakan belanjawan dan laporan kewangan
4. Kerohanian : Mengendalikan aktiviti kerohanian/ moral dan mengenalpasti fasilitator
5. Peralatan : Menyediakan peralatan perkhemahan, peralatan masak, siaraya, dan bahan alat tulis
6. Makanan : Mengurus bekalan makanan, mengawal kuantitit bekalan makanan,
kebersihan makanan.
7.Aktiviti : Merancang , mengendali dan memantau aktiviti, memilih dan menentukan
jurulatih/fasilitator
8. Kebajikan dan Keselamatan : Menyediakan peralatan kecemasan, ubat-ubatan,
menguruskan pengangkutan dan insuran peserta
9. Penilaian : Menyediakan borang penilaian dan fail, memantau penilaian.


6

4. JAWATANKUASA PELAKSANAAN BINA INSAN GURU 2014
Pengerusi : Ketua Unit Kokurikulum
Timb.Pengerusi : Penolong Ketua Unit Kokurikulum
Setiausaha/Penyelaras : En.Shuid bin Abdul Kadir
Penolong Penyelaras 1 : En.Azhar bin Mansor
Penolong Penyelaras 2 : En.Mohd Zainuri bin Embi
Ahli Jawatankuasa:
1. Kem Komandan : Ketua Unit Kokurikulum
2. Ketua Jurulatih : En. Nazri bin Bedin
3. Jurulatih Air : En.Nurizan bin Abdul Rashid
4. Jurulatih Darat : En. Sajahan bin Abdul Majid
5. QM Makanan : Pn.Salmiah binti Said
6. QM Alatan : En.Mohd Zainuri bin Embi
7. QM Logistik/Bekalan : Tn. Hj. Hassan bin Jaafar
8. Kebajikan : Cik Noor Hayati bin Ariffin
9. Malaysia Cergas/Kawad : En.Ruslan bin Hussein
10. Kerohanian dan Moral : KJ Pendidikan Islam dan Moral
11. Latihan Dalam Kumpulan : KU Kaunseling
12. Keselamatan dan Kecemasan : En. Ng Kheng Loon
13. Pengangkutan dan Penginapan : En. Khairul Azli bin Mat Zen
14. Penilaian dan Pentaksiran : KU Peperiksaan dan Penilaian
15. Seranta : Tn. Hj. Ruslan bin Saad
7

5. SPESIFIKASI DAN DISKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
5.1. TUTOR
i Setiap pelajar mengisi borang BOR-PPK-PT-07-03
ii Setiap pelajar mengambil insurance
iii Merancang dan mengurus fasa-fasa BIG
iv Mengiringi pelajar ke tapak perkhemahan
v Menyertai setiap aktiviti bersama pelajar
vi Membantu jurulatih dan fasilitator
vii Mengisi markah bagi semua fasa BIG dan serah pada Penyelaras BIG

5.2. PENYELARAS
i Taklimat pelaksanaan BIG Jurulatih,tutor dan semua AJK
ii Taklimat perlaksanaan BIG peserta/pelajar
iii Memilih&memastikan tapak perkhemahan
iv Memastikan peralatan dalam keadaan baik&selamat digunakan
v Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti
polis,bomba&hospital terdekat
vi Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas
vii Memastikan peserta memulakan perjalanan di institute dan tamat di
institut
viii Memastikan ubat-ubatan dan peralatan di bawa bersama
ix Memastikan semua peserta /pelajar dalam keadaan sihat
sebelum,semasa dan selepas aktiviti BIG
x Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik
xi Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk
digunakan


8

SPESIFIKASI DAN DISKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
5.3. KEM KOMANDAN
i Tiba lebih awal di tapak perkhemahan
ii Memastikan tapak perkhemahan selamat dan ada kemudahan air dan
eletrik
iii Memastikan semua jurulatih ,fasilitator dan tutor /mentor yang dillantik
sampai di tapak perkhemahan sebelum memulakan aktiviti
iv Taklimat kepada jurulatih ,fasilitator dan tutor /mentor tentang
spesifikasi tugas dan keselamatam pelajar
v Taklimat kepada peserta/pelajar tentang spesifikasi tapak perkhemahan
vi Memastikan semua peserta/pelajar menduduki kawasan yang telah
disediakan
vii Menentukan kawasan /tempat yang selamat untuk berkumpul
sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini/waktu kecemasan
viii Menerima laporan ketua jurulatih
ix Menerima laporan QM Kebajikan &Keselamatan
x Menerima laporan QM Peralatan
xi Menerima laporan QM Makanan
xii Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewat-lewatnya
1 hari selepas perkhemahan
xiii Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik serta
buat laporan pada yang hilang /rosak
xiv Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu
program BIG contohnya polis,polis marin,jabatan hutan dll
xv Memastikan laporan penilaian dihantar kepada KetuaUnit
Penilaian&Pentaksiran IPGKampus
(selewat-lewatnya satu minggu selepas perkhemahan)


9

SPESIFIKASI DAN DISKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
5.4. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN
i Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti
ii Head count untuk memastikan semuanya selamat
iii Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat
digunakan
iv Membuat laporan sekiranya kehilangan/kerosakan
peralatankepada QM Peralatan
v Melapor keadaan /perubahan struktur mukabumi di lokasi
aktiviti kepada Kem Komandan
vi Menunjukkan cara menggunakan peralatan dengan betul dan
selamat
vii Memberi penerangan tentang keselamatan diri
viii Mengenalpasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan
pelajar sebelum melaksanakan aktiviti
ix Menyediakan satu plan tindakan sekiranya berlaku kemalangan
semasa aktiviti

10

6. SENARAI SEMAK : STRUKTUR PERLAKSANAAN BINA INSAN
GURU(BIG)PISMP

BIL

PROGRAM/AKTIVITI

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

JUMLAH
JAM
S1

S2

S3

S4

S5

S6
1 Perkhemahan 1 (4H+3M)
(Untuk Pengisian : Rujuk Proforma
Semester Berkenaan)


X
(45j)
45

2

Aktiviti Kemasyarakatan
(Untuk Pengisian : Rujuk Proforma
Semester Berkenaan)


X
(7j)

X
(7j)

X
(5j)

19

3

Lawatanbench- marking
(Untuk Pengisian : Rujuk Proforma
Semester Berkenaan)


X
(7j)

X
(7j)

14

4

Kursus/Bengkel/Seminar
(Untuk Pengisian : Rujuk Proforma
Semester Berkenaan)


X
(3j)

X
(3j)

X
(3j)

X
(3j)

12

5

Perkhemahan ll (3H+2M)
(Untuk Pengisian : Rujuk Proforma
Semester Berkenaan)


X
(30j)


30

JUMLAH JAM


120
11

7.SENARAI SEMAK : PERINCIAN STRUKTUR PERLAKSANAAN BINA INSAN GURU
(BIG)PISMP
SEMESTER

PROGRAM/AKTIVITI
TAJUK KANDUNGAN JAM
1
(45Jam)
1.perkhemahan 1
Aktiviti :
1.mendirikan dan menguruskan
perkhemahan:
-perancangan,pemilihan
tapak,pembahagian tugas
-pembinaan khemah,penyediaan dan
penyajian makanan
-pembubaran khemah
2.malaysia cergas dan patriotrtik;
-Nyanyian patriotic
-menaikkan bendera
Kawad kaki
-senamrobik/aktiviti kalistenik
3.latihan dalam kumpulan (LDK):
-icebreaking
-personaliti guru dan konflik pesonalti
-realiti persekitaran
-realiti diri dan motivasi guru
-perubahansikap
-pembinaan self-esteem
4.kembara dan orienteering:
-berjalan merntas rimba
-berjalan lasak
-aktiviti penghayatan alam
-penggunaan kompas dan lakaran
-penyelesaian masalah
5.aktiviti di air :
-keselamatan di air
-apungan
-kemahiran asa renang
-kemahiran asa menyelamat
-kemahiran berkayak
6.tazkirah/aktiviti moral
7.persembahan kumpulan
8.refleksi:
-refleksi aktiviti
-refleksi umum
-penulisan refleksi
Perlu mengambil kira domain
kandungan kurikulum kursus di bawah
sepanjang perlaksanaan

Berjiwa merdeka dan perkasa:
+membina kemahiran pengurusan diri
dan kumpulan
+membina kemahiran membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah
+membina kemahiran mengurus
perubahan

Kerohanian dan akhlak keguruan:
+mengenali dan menilai potensi diri
insane guru
-potensi kendiri
-personaliti kerjaya
-citra diri insan guru
+membina pemikiran positif dan
motivasi kendiri terhadap kerjaya
keguruan
+menghayati nilai,etika dan akhlak
keguruan

Berilmu ,beramal dan berbakti:
+mengamalkan semangat
berpasukan,kerjasama dan
tanggungjawab
+menghayati konsep kerja sebagai
ibadah

Berakauntabiliti dan amanah:
+berakauntabiliti kepada profession
keguruan
+memahami realiti persekitaran dan
responsive secara positif kepada
keadaan dan keperluan persekitaran
berkenaan

Berdaya tahan yang tinggi:
+meningkatkan daya ketahanan dan
kekuatan jasmani,emosi rohani dan
social

Kreatif dan inovatif:
+membina kemahiran berfikir aras
tinggidan berupaya menjana pemikiran
baru
+membuat refleksi secara kritikal ke
atas pengalaman . kekuatan dan
kelemahan diri serta mengambil
tindakan penambahbaikan

Perkhemahan 4hari 3malam
(45jam)


12

7.1.SENARAI SEMAK : PERINCIAN STRUKTUR PERLAKSANAAN BINA INSAN GURU
(BIG)PISMP
SEMESTER PROGRAM/AKTIVITI
AKTIVITI
KEMASYARAKATAN=7jam
LAWATAN BENCH
MARKING
KURSUS/BENGKEL/SEMINAR=3jam
2
(10j)
1.jenis khidmat kemasyarakatan:
-khidmat sosial &kebajikan(rumah
kebajikan,anak yatim,hospital dll)
-bantuan bencana(banjir,kebakaran ,dll)
-gotong royong(bersih tanah kubur,rumah
ibadat,dll)

2.khidmat pendidikan kepada
komuniti:
-kelas tambahan
-klinik subjek/bimbingan pembelajaran
-kem motivasi/kerjaya
-kempen kesedaran pendidikan

1.Ceramah/ Bengkel
Tema ceramah/bengkel/seminar:
1.Pembinaan Insan Guru Yang
Seimbang:
-guru sbg insan mulia
-kualiti peribadi&profesinalisma seorang guru
-pembelajaran berterusan&seluas hayat

2.Guru Dan Hubungan Komuniti:
-cabaran guru merealisasikan pendemokrasian
pendidikan
-guru sbg ejen perubahan masyarakat
-hubungan sekolah dan komuniti kea rah
pembangunan pendidikan

3.Guru Dan Akauntabiliti
Profesionalisma:
-pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan
pendidikan bertaraf dunia
-etika &moral professional
-dasar &wawasan pendidikan dan implikasinya
kepada peranan dan t/jawab guru
3
(10j)
1.Jenis Khidmat
Kemasyarakatan:7j
-khidmat sosial &kebajikan(rumah
kebajikan,anak yatim,hospital dll)
-bantuan bencana(banjir,kebakaran ,dll)
-gotong royong(bersih tanah kubur,rumah
ibadat,dll)

2.Khidmat Pendidikan Kepada
Komuniti:
-kelas tambahan

-klinik subjek/bimbingan pembelajaran

-kem motivasi/kerjaya

-kempen kesedaran pendidikan

1.Bengkel:3j
-Merancang ,Mengendali dan Menghadiri
Bengkel

2.Tajuk Bengkel:

+Etiket Sosial Dan Protokol:

-Pengucapan Awam

-Kesantunan Berbahasa

-Kemahiran Mendengar Secara Efektif

-Tertib Di Meja Makan

-Pengendalian Majlis Resmi(Susunataur Tempat
Kedudukan,Pengacara,Sambutan Tetamu

-Etika Berpakaian

13

7.2.SENARAI SEMAK : PERINCIAN STRUKTUR PERLAKSANAAN BINA INSAN GURU
(BIG)PISMP
SEMESTER PROGRAM/AKTIVITI
AKTIVITI
KEMASYARAKAT
AN
LAWATAN BENCH
MARKING
KURSUS/BENGKEL/SEMIN
AR
PERKHEMAHAN II
4
(35j)
1.jenis khidmat
kemasyarakatan:(5
j)
-khidmat sosial
&kebajikan(rumah
kebajikan,anak
yatim,hospital dll)
-bantuan
bencana(banjir,kebakara
n ,dll)
-gotong royong(bersih
tanah kubur,rumah
ibadat,dll)
2.khidmat
pendidikan kepada
komuniti:
-kelas tambahan
-klinik subjek/bimbingan
pembelajaran
-kem motivasi/kerjaya
-kempen kesedaran
pendidikan

-


-


(Perkhemahan 3hari
2malam=30j)
1.penyedlaan tapak dan
mendirikan khemah
2.interaksi dengan
komuniti setempat
3.aktiviti
kerohanian/moral
4.malaysia cergas dan
menaikan bendera
5.latihan dalam
kumpulan(LDK)
6.kembara social
7.refleksi

5
(10j)

-

Lawatan Bench Marking:7j
(merancang dan mengadakan
lawatan benchmarking dan
sediakan satu lapotran
reflektif mengenainya)
Lawatan Ke Sekolah
Cemerlang/Sekolah Harapan
Negara/Sekolah Inovasi:
+ciri-ciri kepimpinan
-jenis kepimpinan
+Pengurusan
-sistematik
-misi sekolah
-visi sekolah
+iklim sekolah/budaya
sekolah
+infrustruktur/infostruktur
-
makmal:bahasa,sains,biologi,fi
zik
-pusat sumber
-pembelajaran kendiri
-bilik-bilik khas m/pelajaran
-kios pembelajaran

1.Bengkel :3j
Tema bengkel;
Pengurusan Pendidikan
-guru dan perundangan
-mandat
-akta 550(1996)
-pekeliling perkhidmatan
-fungsi JPN dan Sektor-sektor
-fungsi dan peranan
PPD/zon/Bahagian dan PKG-


14

7.3.SENARAI SEMAK : PERINCIAN STRUKTUR PERLAKSANAAN BINA INSAN GURU
(BIG)PISMP
SEMESTER

PROGRAM/AKTIVITI
AKTIVITI
KEMASYARAKATAN
LAWATAN
BENCH
MARKING
KURSUS/BENGKEL/SEMINAR PERKHEMAHAN
II
6
(10j)


-

2.Lawatan
Benchmarking=7j
Interaksi
Professional
Dengan Guru
Cemerlang

+Innovasi Pedagogi
Dengan Guru
Cemerlang

+Amalan P&P Guru
Cemerlang

+Ciri-Ciri
Profesionalisme
Dan Komitmen
Guru Cemerlang

+Laporan Dan
Penilaian Reflektif


1.Bengkel=3j

Menghadiri bengkel

Tema bengkel

+Guru Inovatif
-ciri-ciri guru yang inovatif

+Bengkel-Refleksi BIG(Wajib)Dari Sem.1
hingga 6

+Mentadbir Ujian Postinventori Self
Direct Search(SDS) Dan Inventori Konflik

+Interpritasi Dapatan Ujian

+Refleksi BIG
-
NOTA : Dalam setiap aktiviti/program yang dijalankan dalam semua semester mestilah dimasukan elemen-elemen enam
domain penting iaitu berjiwa merdeka dan perkasa: kerohanian dan akhlak keguruan: berilmu ,beramal dan berbakti:
berakauntabiliti dan amanah: berdaya tahan yang tinggi:kreatif dan inovatif:

Disediakan oleh: Disemak oleh :

_______________________________ ________________________________
(Nama: ) (Nama: )


15

Nama : .. Tarikh : .
Kump: Siri : .
Nama Tutor : Tempat :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM,

PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM PERKHEMAHAN BIG
Peraturan dan arahan tetap perkhemahan program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan
supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar, berdisiplin, selamat dan mencapai
objektif. Peraturan dan arahan tetap adalah seperti berikut:

1. Peserta mesti mematuhi semua arahan, jadual aktiviti dan melibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap
aktiviti BIG.
2. Peserta hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim, kenal mengenal dan hormat menghormati antara
satu sama lain.
3. Peserta hendaklah mengawal diri sendiri, berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang
perkhemahan .
4. Peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak perkhemahan apabila
masuk waktu solat.
5. Peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan.
6. Peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan.
(Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran)
7. Peserta dilarang merokok sepanjang masa perkhemahan.
8. Peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan
kawasan.
9. Peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam
sekitar.
10. Peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran.
11. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang
perkhemahan adalah ditegah.
12. Peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang
memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi perkhemahan.
13. Peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti perkhemahan.
14. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali.
15. Peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 12.00 tengah malam.
16. Peserta dilarang memancing, berburu, menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya.
17. Peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti perkhemahan.
16

18. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran.
19. Peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri, peralatan dan harta persendirian.
20. Peserta dilarang membakar dalam kawasan perkhemahan tanpa kebenaran.
21. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih /
fasilitator.
22. Komunikasi dengan pihak luar adalah DILARANG kecuali dengan pihak pengurusan tapak perkhemahan.
23. Peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran.
24. Peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang
dilaksanakan.
25. Peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa
Keselamatan / Urusetia. Selepas diadili dan peserta di dapati bersalah maka peserta boleh dipertimbangkan
samada LULUS atau GAGAL.
26. Sekiranya berlaku keadaan kecemasan, pengawal/Jurulatih yang bertugas sila ambil tindakan dengan serta
merta dan dimaklumkan kepada Ketua Jurulatih / Penolong Ketua Jurulatih/Jurulatih
27. Jika ada sebarang masalah sila hubungi Ketua Jurulatih/Penolong Ketua Jurulatih/Jurulatih yang bertugas.
PERINGATAN
Semua petugas yang dilantik / tutor diminta berada di tapak perkhemahan dari mula sehingga
tamat aktiviti perkhemahan.
Mentor / tutur diminta bersama pelajar pada setiap aktiviti yang dijalankan.
Kem Komandan perlu memastikan kenderaan kecemasan disediakan dan berada 24 jam di kawasan
perkhemahan.17


INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN
BINA INSAN GURU

SIRI :..

TARIKH :
INVENTORI PERSONALITI SIDEK
Nama : Tarikh Ujian :
Jantina : No.KP. :
Etnik : Agama :
Umur : Jab./Unit :
Kaunselor :

IPS

Arahan:

A Inventori Personaliti Sidek ini mengandungi 160 pernyataan. Bermula dengan nombor satu, rekodkan
jawapan anda pada borang jawapan yang disediakan.

B. Jika pernyataan itu menerangkan diri anda, hitamkan (Y) dan jika tidak menerangkan diri anda, hitamkan (T)
pada borang jawapan yang disediakan.

C. Jika anda menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu menerangkan diri anda
ataupun tidak, pilih jawapan yang anda rasa paling selesa.JAWAB SEMUA SOALAN.

1
18


Bil.

Item

Ya

Tidak

1.

Selesa memberitahu kawan-kawan mengenai apa-apa sahaja
yang ada dalam fikiran saya

2. Lebih suka bekerja dengan idea-idea dari bekerja dengan data
dan benda

3. Suka melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri dari
mengikut struktur yang telah ditetapkan

4. Merasa selamat bila saya tahu orang yang saya percayai berada
di samping saya

5. Suka menghadiri majlis-majlis kenduri dan perkahwinan


6. Suka membuat kritikan yang membina mengenai apa-apa sahaja
bahan yang saya baca

7. Lebih selesa tinggal di kawasan yang tidak mempunyai ramai
jiran tetangga

8. Sukakan suasana kehidupan yang berubah-ubah.


9. Tidak mudah kecewa apabila berhadapan dengan masalah-
masalah yang rumit

10. Selalu mengelak dari bertanya kerana takut akan salah


11. Mempunyai keinginan supaya orang lain menganggap diri saya
sebagai pemimpin

12. Menolong sedaya upaya kawan-kawan yang menghadapi
masalah

13. Mengharapkan sanjungan dari kawan-kawan untuk mengelakkan
diri dari rasa tertekan

14. Suka kepada kerja-kerja yang mempunyai struktur yang jelas


15. Mengharapkan supaya orang lain menganggap saya sebagai
seorang yang amat berjaya

16. Setakat ingatan saya, saya tidak pernah meradang dengan
sesiapa

17.

Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli
profesional bila menghadapi masalah

18. Memikirkan secara kritikal setiap perkara yang saya buat
dan lihat

19. Memikirkan sendiri cara-cara untuk menyelesaikan masalah
yang saya hadapi

20. Mengelak dari memperkatakan perkara-perkara yang boleh
menyebabkan orang lain marah

21. Suka berucap semasa berada di dalam kumpulan besar


22. Suka memikirkan masalah-masalah yang rumit dan mencabar
Page 2

19

23. Seringkali memendamkan perasaan saya agar tidak diketahui
oleh orang lain

24. Tidak suka terikat dengan jadual yang ketat untuk aktiviti-aktiviti
masa lapang

25. Selalu tidur lewat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah
dimulakan

26. Merasa keciwa bila memikirkan diri saya tidak berupaya mengawal
keadaan

27. Selalu membuat keputusan-keputusan penting bersendirian
tanpa mengharapkan bantuan orang lain

28. Tidak sampai hati melihat orang lain dihukum walaupun ianya
telah diadili

29. Ingin supaya orang lain bersimpati dengan masalah hidup yang
saya alami

30. Suka melakukan sesuatu kerja dengan kemas dan teratur


31. Beranggapan adalah penting mempunyai pekerjaan di mana
orang lain tidak berupaya melakukannya

32. Saya tidak pernah mengumpat tentang diri seseorang


33. Selesa meminta kembali barang-barang yang telah dipinjam oleh
kawan34. Berminat membaca buku-buku bercorak akademik, falsafah dan
psikologi35. Akan menghadiri sesuatu majlis jika saya rasa ingin berbuat
demikian

36. Selalu memihak kepada kumpulan yang mendapat suara
majority

37. Percaya bahawa diri saya adalah seorang yang peramah dan
mudah mesra

38. Lebih selesa berdampingan dengan orang yang intelek
berbanding orang yang praktikal

39. Jarang bercakap di dalam sesuatu sesi perbualan atau
perbincangan

40. Merasa seakan-akan berminat kepada semua perkara


41. Akan menyelesaikan sesuatu kerja sebelum memulakan kerja-
kerja yang lain

42. Percaya bahawa orang lain membuat sesuatu kerja lebih baik
daripada saya

43. Lebih suka menjadi ketua dari menjadi pengikut


44. Sedia memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengira
pertolongan itu dihargai atau tidak

45. Selalu menceritakan masalah-masalah peribadi saya kepada
orang lain
Page 3

20

46. Suka kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan perhatian dan
tumpuan yang terperinci

47. Mencuba bersungguh-sungguh dalam melakukan apa sahaja
kerja

48. Saya tidak pernah memecahkan rahsia kawan-kawan saya

49. Mudah berang apabila kerja yang saya lakukan tidak menjadi


50. Berminat untuk mencipta idea-idea dan teori-teori baru yang
berhubung dengan manusia

51. Tidak mengharapkan orang lain membantu menyelesaikan kerja-
kerja saya

52. Suka menerima pimpinan orang lain


53. Mudah memulakan perbualan dengan orang-orang yang belum
saya kenali

54. Suka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi melalui
kajian dan penyelidikan

55. Mengelak daripada bercakap dengan orang lain melainkan jika
ditegur terlebih dahulu

56. Merasa bosan bila tiada kerja-kerja baru yang boleh dibuat


57. Akan meneruskan kerja-kerja yang susah walaupun peluang
untuk berjaya adalah tipis

58. Rasa tidak puas hati dengan apa yang telah saya capai dan
perolehi sehingga ini

59. Suka membuat keputusan untuk kumpulan


60. Selalu meminjamkan barang-barang yang saya sayangi kepada
kawan-kawan yang memerlukan

61. Selalu mengharapkan belaian kasih sayang dan perhatian dari
orang lain

62. Ada jadual makan dan tidur yang tetap untuk setiap hari


63. Suka menerima hadiah-hadiah dan anugerah-anugerah bagi
setiap pencapaian cemerlang yang saya perolehi


64. Saya sentiasa bersetuju dengan pendapat ibu bapa saya


65.

Akan berterus terang menyatakan bahawa tingkahlakunya telah
menyakitkan hati saya

66. Suka menganalisis personaliti individu yang saya temui


67. Tidak suka dikawal oleh individu yang mempunyai autoriti


68. Tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan
walaupun saya tidak bersetuju dengan peraturan itu
Page 4

21

69. Cenderung bercakap lebih banyak dari orang lain apabila berada di
dalam sesuatu kumpulan

70. Suka melibatkan diri dalam perbincangan mengenai idea-idea
yang abstraks

71. Suka menghabiskan waktu petang seorang diri dari berbual dan
bermain dengan kawan-kawan

72. Selalu mengubah program dan aktiviti yang telah saya
rancangkan

73. Boleh bekerja dalam satu jangkamasa yang panjang tanpa
mudah merasa letih dan jemu

74. Rasa bersalah terhadap beberapa perkara buruk yang telah
saya lakukan pada masa lalu.

75. Akan mengambilalih tugas kepimpinan apabila suasana berada
dalam keadaan tertekan

76. Gembira menghabiskan sebahagian dari masa saya membantu
menyelesaikan masalah-masalah sosial

77. Merasa perlu mencurahkan perasaan yang terkandung di dalam hati saya
kepada kawan-kawan

78. Menyusun idea dan pemikiran saya dengan cermat sebelum
memulakan perbualan

79. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan
dalam apa-apa sahaja aktiviti yang bercorak pertandingan

80. Saya tidak pernah tersinggung apabila ditegur oleh
kawan-kawan

81.

Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh ketua
kurang jelas

82. Suka melibatkan diri dalam perbincangan yang berkaitan dengan
falsafah hidup masyarakat yang ideal

83. Suka melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan arahan,
persetujuan dan pendapat orang lain


84. Meminta pendapat dan persetujuan orang lain sebelum
memulakan sesuatu pekerjaan

85. Suka kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai


86. Selalu menghabiskan masa dalam perpustakaan membaca
buku-buku yang bercorak akademik

87. Suka menyendiri melayan fikiran


88. Selesa dalam menghadapi situasi-situasi baru


89. Jarang menangguhkan kerja yang telah diberikan kepada saya
walau pun saya tidak suka

90. Merasa diri saya gagal bila orang lain membuat kerja lebih baik
daripada saya

91. Bercita-cita menjadi pemimpin sesebuah kelab atau organisasi
Page 522

92. Ingin bergiat cergas dalam persatuan yang bertanggungjawab
membantu individu yang kurang bernasib baik

93. Selalu meminta kepastian dari orang lain bahawa apa yang saya
buat dan katakan adalah betul

94. Sentiasa menjaga ruang tempat kerja saya supaya kelihatan
bersih dan kemas

95. Melihat diri saya sebagai seorang yang bercita-cita tinggi


96. Saya tidak pernah berselisih faham dengan sesiapa


97.

Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan
yang diberi

98. Selalu memikirkan jalan-jalan penyelesaian kepada bermacam-
macam masalah sosial, politik dan ekonomi

99. Melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri tanpa memikirkan
apa orang lain akan kata

100. Lebih banyak bertolakansur mengenai sesuatu perkara
berbanding dengan orang lain

101. Selesa bercakap dengan sesaorang walaupun bertemu buat kali
pertama

102. Suka menulis ulasan kritikal mengenai buku-buku dan
artikel-artikel bercorak akademik yang saya baca

103. Merasa gugup bercakap di hadapan khayalak ramai


104. Tidak suka tinggal di sesuatu tempat dalam satu jangkamasa
yang lama

105. Akan meneruskan kerja-kerja yang menghadapi kebuntuan,
walaupun orang lain telah menarik diri

106. Merasakan bahawa kehidupan saya adalah tidak
Mengembirakan

107. Selalu mempengaruhi orang lain supaya menerima
pendapat saya

108. Percaya bahawa menolong orang lain adalah sama penting
dengan menolong diri saya sendiri

109. Rasa sedih menghadapi masalah-masalah peribadi bersendirian
tanpa sokongan dari kawan-kawan

110. Merancang dengan teliti matlamat yang ingin saya capai di masa
akan datang

111. Merasakan bahawa kejayaan orang lain selalu mendorong saya
untuk mencuba dengan lebih bersungguh-sungguh

112. Sejarah kehidupan saya sentiasa menyeronokkan dan
mengembirakan

113.

Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancang dari
membuat kerja yang disuruh oleh orang lain

114. Berminat mencari sebab musabab mengenai tingkahlaku dan
permasalahan manusia
Page 6

23

115. Selalu bertindak mengikut keyakinan diri


116. Merasa perlu bergantung kepada individu yang saya percayai
bagi membentuk nilai-nilai hidup saya

117. Lebih selesa berinteraksi dengan individu yang tidak saya kenali
dari duduk seorang diri

118. Sering memikirkan sebab-sebab berlakunya masalah di dunia ini
serta cara penyelesaiannya

119. Selalu merasa bimbang bila bertemu dengan orang yang belum
saya kenali

120. Suka membuat sesuatu kerja hanya disebabkan ianya berbeza
dari yang lain

121. Akan menyelesaikan segala tugas yang diamanahkan kepada
saya walaupun saya terpaksa bekerja lebih masa

122. Merasakan yang diri saya patut dihukum kerana telah melakukan
sesuatu yang salah

123. Suka kepada aktiviti-aktiviti kumpulan di mana saya bertindak
sebagai ketua

124. Mudah mesra dan mudah membina persahabatan dengan
orang lain

125. Merasa kecewa bila orang lain tidak menghargai diri saya


126. Merancang semua aktiviti-aktiviti supaya ia dapat dijalankan
dengan lancar

127. Mempunyai keinginan yang tinggi untuk lebih berjaya daripada
orang lain

128. Walaupun rakan-rakan selalu membuatkan saya ternanti-nanti,
saya tidak pernah marah

129.

Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan
saya yang lain

130. Memperuntukkan masa yang agak banyak bagi memikirkan
masalah-masalah rumit yang perlu diselesaikan

131. Percaya yang saya mempunyai hak untuk menentukan sendiri
apa yang ingin saya lakukan

132. Lebih suka meminta nasihat dari orang lain daripada cuba
menyelesaikan masalah saya sendiri

133. Menganggap diri saya sebagai orang yang mudah untuk
didampingi

134. Merasakan yang diri saya lebih berkebolehan membuat sesuatu
kerja berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain

135. Merasa amat sukar memberitahu orang lain mengenai diri saya


136. Ingin mencuba sesuatu sekurang-kurangnya sekali


137. Bila saya membuat sesuatu keputusan, jarang sekali saya akan
mengubahnya
Page 7

24

138. Percaya bahawa diri saya mempunyai lebih banyak masalah
peribadi dari orang lain

139. Gembira jika saya terpilih untuk memegang jawatan yang
mempunyai autoriti

140. Percaya bahawa kebanyakan orang yang saya temui boleh
menjadi kawan kepada saya

141. Ingin supaya diri saya difahami dan diterima oleh orang lain

142. Bekerja lebih efektif mengikut jadual yang telah dirancang
terlebih dahulu

143. Suka mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti dan
kerja-kerja yang mencabar

144. Saya tidak pernah bosan melakukan kerja yang
berulang-ulang

145.

Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira sama ada
saya menang atau kalah

146. Suka membaca buku-buku yang boleh membantu saya
mengenali diri dengan lebih baik

147. Berpendapat bahawa apa yang betul dan apa yang salah
adalah ditentukan oleh diri saya sendiri

148. Tidak akan memulakan sesuatu kerja bila saya dapati orang lain
tidak berminat untuk melakukannya

149. Mempunyai ramai sahabat dan kenalan

150. Suka berbincang mengenai konsep-konsep dan idea-idea


151. Akan mengelak situasi-situasi yang memaksa saya berhubung
dan berinteraksi dengan orang ramai

152. Merasa bosan hidup dalam keadaan yang stabil di sepanjang
masa tanpa perubahan

153. Tidak suka membiarkan sesuatu kerja terbengkalai tanpa
mencari jalan penyelesaiannya segera

154. Takut akan kecewa dalam mengharungi hidup


155. Akan memilih pekerjaan di mana saya mempunyai
tanggungjawab penuh untuk menyelia

156. Suka melawat kawan-kawan dan jiran-jiran saya yang sakit


157. Akan meminta pertolongan kawan-kawan yang lain apabila
menghadapi kebuntuan

158. Rasa kecewa bila ada sesuatu yang menganggu perjalanan
rangangan saya

159. Ingin diiktiraf sebagai seorang yang berpengaruh


160. Saya tidak pernah cemburu walaupun kekasih atau orang yang
saya sayangi bermesra dengan orang lain
Page 8

25

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

PERSEDIAAN GURU PELATIH (PERALATAN PERIBADI) PROGRAM BIG.

1. Fizikal, mental, dan emosi yang sihat

2. Pakaian untuk perkhemahan 4 hari 3 malam;
- Aktiviti lasak di darat
- Aktiviti lasak di air (termasuk kasut untuk turun ke air)
- Tidur malam (selimut / track top/wind breaker)
- Aktiviti rasmi (pakaian GERKO dan topi IPG KSAH)
- Kasut dan stoking (selipar hanya untuk ke tandas)
- Sarung tangan (jika perlu)
-
3. Keperluan beribadat mengikut agama masing-masing. Bacaan bercorak keagamaan
dibenarkan.

4. Makanan dan minuman tambahan khas untuk peserta yang sakit gastric sahaja
dibenarkan.

5. Ubat-ubatan peribadi untuk penyakit peribadi adalah PENTING.

6. Perkara 4 dan 5 di atas , sila maklum kepada Ketua Jurulatih dengan mengemukakan
surat akuan doktor atau surat sokongan.

7. Ubat nyamuk dibenarkan hanya jenis insect repellent berbentuk cecair sahaja.

8. Botol kosong untuk bekalan air semasa aktiviti kembara atau ekspidisi.

9. Peserta yang vegeterian sila maklumkan kepada QM makanan , Fasilitator dan Ketua
Kumpulan masing-masing.

10. Alat dan keperluan untuk bersuci seperti ubat gigi, berus gigi, sabun mandi, sabun basuh
dan berus membasuh sila bawa sendiri.

11. Lampu picit mentol dan bateri tambahan dibenarkan, tetapi digalakkan berkongsi.

12. Alat muzik ringan dibenarkan (boleh digunakan semasa persembahan)

13. Alat tulis (buku kecil, pensil atau pen bawa sendiri)

14. Makanan, minuman, hisapan dan hiduan yang diharamkan oleh Agama dan Negara
adalah DILARANG SAMA SEKALI.

Anda mungkin juga menyukai