Anda di halaman 1dari 6

Hikmah Puasa di bulan Ramadhan

1. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 1


Keutamaan atau hikmah pada hari petama bulan Ramadhan Allah SWT
mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan,
meninggikan beribu-ribu derajat, membangun lima puluh ribu kota di surga untuk
orang yang berpuasa.
2. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 2
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puasa Ramadhan adalah Allah SWT
mencatat setiap ibadah orang yang berpuasa seperti ibadah satu tahun dan
pahalanya seperti pahala seorang Nabi, mencatat puasa kita seperti puasa satu
tahun.
3. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 3
Keutamaan atau hikmah pada hari ketiga puasa Ramadhan adalah Allah SWT
memberi kepada orang yang berpuasa taman permata yang indah di surga Firdaus,
di atasnya dua belas ribu rumah dari cahaya, di bawahnya dua belas ribu tempat
tidur dan di setiap tempat tidur ada bidadari, setiap hari seribu malaikat berkunjung
dan setiap malaikat membawa hadiah untuk orang yang berpuasa.
4. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 4
Keutamaan atau hikmah pada hari keempat puasa Ramadhan adalah Allah
memberi kepada orang yang berpuasa surga Khuld, tujuh puluh ribu istana dan di
setiap istana terdapat tujuh puluh ribu rumah, di setiap rumah terdapat lima puluh
ribu tempat tidur dan di setiap tempat tidur terdapat bidadari dan setiap bidadari
memiliki seribu perhiasan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya.
5. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 5
Keutamaan atau hikmah pada hari kelima puasa ramadhan, Allah SWT memberi
kalian di surga Al-Mawa beribu-ribu kota, setiap kota terdapat seribu rumah, di
setiap rumah terdapat seribu meja makan, di atas setiap meja makan tujuh puluh
ribu tempat makanan, di setiap tempat makanan tujuh puluh macam makanan yang
tidak sama satu dengan yang lain.6. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 6
Keutamaan atau hikmah pada hari keenam puasa ramadhan, Allah SWT memberi
kalian di surga Darus Salam seratus ribu kota, di setiap kota seratus
perkampungan, di setiap perkampungan seratus ribu rumah, di setiap rumah seratus
ribu tempat tidur dari emas yang panjang, setiap tempat tidur panjangnya seribu
hasta, di atas tempat tidur terdapat bidadari sebagai pasangan yang berhias dengan
tiga puluh ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan setiap
bidadari membawa seratus pelayan.
7. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 7
Keutamaan atau hikmah pada hari ketujuh puasa ramadhan, Allah SWT memberi
kalian di surga Naim pahala seperti pahala seribu Syuhada dan empat puluh ribu
orang yang benar. Sumber dari Kitab Fadhail Al-Asyhur Ats-Tsalatsah, tentang
keutamaan bulan Ramadhan secara detail dari hari ke hari
8. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 8
Keutamaan atau hikmah pada hari kedelapan puasa Ramadhan, Allah SWT
memberi kalian pahala seperti pahala amal enam puluh ribu ahli ibadah dan orang
enam puluh ribu orang yang zuhud.
9. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 9
Keutamaan atau hikmah pada hari kesembilan puasa Ramadhan, Allah SWT
memberi kalian apa yang diberikan kepada seribu ulama, seribu orang yang itikaf,
dan seribu orang yang menyambung tali persaudaraan.
10. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 10
Keutamaan atau hikmah pada hari kesepuluh puasa Ramadhan, Allah SWT
memenuhi tujuh puluh ribu hajat, dan memohonkan ampunan untuk kalian
matahari, bulan, bintang-bintang, binatang yang melata, burung, binatang buas,
setiap bebatuan dan bongkahan tanah liat, setiap yang kering dan yang basah,
setiap binatang di laut dan dedaunan di pepohonan.
11. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 11
Keutamaan atau hikmah pada hari kesebelas puasa Ramadhan, Allah SWT
mencatat untuk kalian pahala seperti pahala empat kali orang yang haji dan umrah,
setiap yang haji bersama seorang Nabi, dan setiap yang umrah bersama orang yang
benar dan yang syahid.

12. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 12
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua belas puasa Ramadhan, Allah SWT
menjadikan bagi kalian keimanan yang dapat merubah keburukan-keburukan
menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat-ganda, dan mencatat bagi kalian setiap
kebaikan seribu kebaikan.
13. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 13
Keutamaan atau hikmah pada hari ketiga belas puasa Ramadhan, Allah mencatat
bagi kalian pahala seperti pahala ibadah penduduk Mekkah dan Madinah, dan
Allah memberi kalian syafaat sejumlah bebatuan dan bongkahan tanah liat yang
ada di antara Mekkah dan Madinah.
14. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 14
Keutamaan atau hikmah pada hari keempat belas puasa Ramadhan, Kalian seperti
berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Sulaiman, dan
seperti beribadah kepada Allah bersama setiap Nabi selama dua ratus tahun.
15. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 15
Keutamaan atau hikmah pada hari kelima belas puasa Ramadhan, Allah SWT
menunaikan untuk kalian hajat-hajat dunia dan akhirat, memberi kalian apa yang
diberikan kepada Nabi Ayyub; para malaikat pemikul Arasy memohonkan
ampunan untuk kalian, dan pada hari kiamat Allah akan memberi kalian empat
puluh cahaya, sepuluh cahaya dari sebelah kanan kalian, sepuluh dari sebelah kiri
kalian, sepuluh dari depan kalian, dan sepuluh cahaya dari belakang kalian.
16. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 16
Keutamaan atau hikmah pada hari keenam belas puasa Ramadhan, Allah SWT
akan memberi kalian pada hari kalian dibangkitkan dari kubur enam puluh pakaian
untuk kalian pakai, enam puluh onta untuk kalian kendarai, dan Allah swt
mengirimkan awan untuk menaungi kalian dari sengatan panas hari itu.
17. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 17
Keutamaan atau hikmah pada hari ketujuh belas puasa Ramadhan, Allah SWT
menyatakan: sungguh Aku telah mengampuni mereka dan bapak-bapak mereka,
Aku akan lindungi mereka dari azab hari kiamat.
18. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 18
Keutamaan atau hikmah pada hari kedelapan belas puasa Ramadhan, Allah SWT
memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul Arasy dan Al-
Karubin agar memohonkan ampunan untuk ummat Muhammad saw sampai tahun
berikutnya, dan Allah SWT memberikan pada kalian pahala para Syuhada Badar.
19. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 19
Keutamaan atau hikmah pada hari kesembilan belas puasa Ramadhan, Semua
malaikat langit dan bumi minta izin kepada Tuhannya untuk berziarah ke kuburan
kalian setiap hari, dan setiap malaikat membawa hadiah dan minuman untuk
kalian.
20. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 20
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh puasa Ramadhan, pada suatu hari
Allah SWT mengutus kepada kalian tujuh puluh Malaikat untuk menjaga kalian
dari setiap setan yang terkutuk, Allah mencatat untuk kalian setiap hari kalian
puasa seperti berpuasa seratus tahun, menjadikan parit antara kalian dan neraka,
memberi kalian pahala orang yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-
Quan, Allah mencatat untuk kalian setiap pena Jibril (as) sebagai ibadah satu
tahun, memberikan pada kalian pahala tasbih Arasy dan Kursi; dan memberi
pasangan untuk kalian setiap ayat Al-Quran seribu bidadari.
21. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 21
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh satu puasa Ramadhan, Allah SWT
meluaskan kuburan kalian seribu farsakh, menghilangkan dari kalian kegelapan
dan kesepian, menjadikan kuburan kalian seperti kuburan para Syuhada, dan
menjadikan wajah kalian seperti wajah Yusuf Bin Yaqub, AS.
22. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 22
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh dua puasa Ramadhan, Allah SWT
akan mengutus kepada kalian malaikat maut seperti pada para Nabi SAW,
menyelamatkan kalian dari keganasan malaikat Munkar dan Nakir, dan
menghilangkan dari kalian penderitaan dunia dan akhirat.
23. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 23
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh tiga puasa Ramadhan, kalian akan
melintasi Shirathal Mustaqim bersama para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada, dan
pahala kalian seperti memberi makanan kepada setiap anak yatim dari ummatku
dan seperti memberi pakaian kepada setiap yang telanjang dari ummatku.
24. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 24
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh empat puasa Ramadhan, kalian
tidak akan keluar dari dunia kecuali kalian melihat kedudukannya di surga, setiap
kalian diberi pahala seribu orang yang sakit, seribu pahala orang yang merantau
untuk mentaati Allah, kalian diberi pahala seribu pembebasan dari keturunan Nabi
Ismail, As.
25. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 25
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh lima puasa Ramadhan, Allah SWT
membangunkan untuk kalian di bawah Arasy seribu menara hijau, di atas setiap
menara terdapat kemah dari cahaya, dan Allah Subhanahu Wa taala berfirman:
Wahai ummat Muhammad, Aku adalah Tuhan dan kalian adalah hamba-Ku,
bernaunglah kalian di bawah Arasy-Ku di menara-menara ini, makan dan
minumlah sepuas kalian, jangan takut dan jangan sedih. Wahai ummat
Muhammad, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan mengirim kalian ke
surga, kalian akan dibanggakan oleh orang-orang yang terdahulu dan yang
terakhir, Aku akan memberikan pada setiap kalian seribu mahkota dari cahaya,
kendaraan onta yang Kuciptakan dari cahaya, tali kendalinya dari cahaya dan pada
tali kendali itu terdapat seribu lingkaran yang terbuat dari emas, dan pada setiap
lingkaran berdiri malaikat, dan setiap malaikat memegang tongkat dari cahaya
sehingga kalian memasuki surga tanpa dihisab.
26. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 26
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh enam puasa Ramadhan, Allah SWT
memandang kalian dengan kasih sayang-Nya, kemudian mengampuni semua dosa
kalian kecuali sogokan dan hartanya, Allah SWT mensucikan rumah kalian setiap
hari tujuh puluh ribu kali dari ghibah dan dusta.
27. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 27
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh tujuh puasa Ramadhan, kalian
seperti menolong setiap mukmin dan mukminah, memberi pakaian pada tujuh
puluh ribu orang yang telanjang, membantu seribu orang yang menjalin tali
persaudaraan, kalian seperti membaca semua kitab yang diturunkan oleh Allah
kepada para Nabi-Nya.
28. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 28
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh delapan puasa Ramadhan, Allah
SWT menjadikan bagi kalian di surga Al-Khuld seratus ribu kota dari cahaya,
memberi kalian di surga Al-Mawa seratus ribu istana dari perak, memberi kalian
di surga Al-Jalal tiga ratus ribu mimbar (tempat yang tinggi) yang terbuat dari
misik, di setiap mimbar seribu rumah dari zafaran29. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 29
Keutamaan atau hikmah pada hari kedua puluh sembilan puasa Ramadhan, Allah
SWT memberi kalian beribu-ribu kediaman dan di setiap kediaman terdapat
menara putih, di setiap menara terdapat tempat tidur dari kafur putih dilengkapi
dengan seribu permadani dari sutera hijau, di setiap permadani disiapkan bidadari
yang dihiasi dengan tujuh puluh ribu hiasan, di kepalanya seribu hiasan dari
permata
30. keutamaan, manfaat dan fadhilah orang berpuasa pada hari ke 30
Keutamaan atau hikmah pada hari ketiga puluh puasa Ramadhan, Allah SWT
mencatat bagi kalian setiap hari sebelumnya pahala seribu Suhada dan seribu
orang yang benar, Allah mencatat bagi kalian seperti beribadah lima puluh tahun,
Allah mencatat bagi kalian untuk setiap hari seperti puasa dua ribu hari, dan
mengangkat derajat kalian.
Itulah hikmah dan keutamaan puasa Ramadhan. dan masih banyak lagi keutamaan-
keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan
puasa Ramadhan, bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan
kita sebagai makhluk yang dicintai Allah dan penuh dengan masa depan yang
cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang taat dan ridho dengan
semua keputusan-Nya.
Sumber : Buku Khotbah Jum'at ed 05 Ustazd Zulpiadi, MA Solo
(http://www.cakrawawasan.com/)