Anda di halaman 1dari 5

3.

2 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS ( SLOT PENGAJARAN )


KELAS : PRASEKOLAH
TARIKH : 6.9.2012
HARI : KHAMIS
MASA : 30 MINIT
BILANGAN MURID : 15 ORANG
MODUL : TEMA
TEMA :AIR
SUB TEMA :LARUT DAN TIDAK LARUT
TUNJANG : SAINS DAN TEKNOLOGI
FOKUS : ST 4.0 MENYIASAT ALAM BAHAN
STANDARD KANDUNGAN : S.T 4.1 MENEROKA SIFAT UMUM BAHAN
STANDARD PEMBELAJARAN : S.T 4.1.3 mengasingkan bahan kepada yang larut dan tidak larut ke
dalam air.
STANDARD PEMBELAJARAN YANG DISEPADUKAN: B.M 3.6.2 membaca farsa dengan sebutan yang
betul.
OBJEKTIF : selepas proses pengajaran murid dapat:
1. Dapat membezakan rasa dengan menggunakan lidah.
2. Mengetahui bahan yang larut dan tidak larut dalam air.
3. Dapat menjalankan kajian sendiri berkaitan bahan larut dan tidak larut.
4. Mengasingkan perkataan berdasarkan pengetahuan murid.
KONSEP UTAMA : larut dan tidak larut
KOSA KATA : Gula, garam, batu, pasir, susu, beras, milo
PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : Murid mengenal bahan yang disediakan oleh
guru.
PENERAPAN NILAI : sabar, kerjasama, berani
KEMAHIRAN BERFIKIR : membuat ramalan
ALAT DAN BAHAN : Gula, garam, batu, pasir, susu, beras, milo,bekas
lutsinar, kad perkataan, lembaran kerja.


LANGKAH PENGAJARAN:
LANGKAH
PENGAJARAN
ISI
KANDUNGAN
BUTIRAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN

Set Induksi
5 Minit

Set induksi
1. Guru mempamerkan bahan-
bahan seperti milo, susu, batu, garam,
pasir, gula dan beras. Murid akan
cubaa meneka apa yang di bawa oleh
guru.
2. Guru memanggil murid
untuk merasa dan menceritakan apa
yang dirasa. Setiap bahan yang boleh
dimakan sahaja. Bahan yang tidak
boleh di makan hanya di pegang oleh
murid.
3. Guru mempamerkan bahan yang
di bawa kepada murid dan murid
bersama guru menyebut bahan
tersebut.
Bahan-bahan seperti
milo, garam gula
pasir, batu, beras,
milo, susu bekas air,
sudu

Langkah 1
10 Minit

eksperimen
1. Guru membawa masuk balang
yang berisi air dan murid meneka apa
yang akan dilakukan oleh guru.
2. Guru membahagikan murid
kepada tiga kumpulan kecil dan
memberikan mereka satu balang air
dan bahan bahan tersebut.
Balang air, sudu
Bahan-bahan seperti
milo, garam gula
pasir, batu, beras,
milo, susu.
3. Guru akan meminta murid berfikir
apa yang patut dibuat setelah bahan
tersebut diedarkan. (guru melihat
tahap kognitif murid).
4. Setelah itu, guru akan
menerangkan apa yang patut
dilakukan oleh murid dan murid
menceritakan hasil uji kaji kepada
guru.

Langkah 2
10 Minit
Bersoal jawab
dan
mengkategori
1. Guru dan murid bersoal jawab
apa yang berlaku terhadap
eksperimen sebantar tadi.
2. Guru akan meminta setiap wakil
kumpulan menceritakan apa yang
berlaku.
3. Guru akan memberi murid
memegang kad perkataan bahan larut
dan tidak larut. Setelah itu kad
perkataan akan diberikan kepada
murid yang lain. Murid akan membaca
kad perkataan dan murid akan pergi
kepada kumpulan perkataan yang
sepatutnya. Contoh perkataan susu
akan pergi pada rakan yang
memegang kad bahan larut dan
seterusnya.
Kad perkataan
Bahan larut dan tidak
larut seperti:
milo, garam gula
pasir, batu, beras,
milo, susu bekas air.

Penutup
5 Minit

Latihan
pengukuhan
1. Guru memberi penerangan
berkaitan dengan latihan.
2. Murid akan menulis perkataan
yang larut dan tidak larut ke dalam
lembaran kerja (latihan penulisan).
3. Guru akan menbantu dalam
aktiviti ini.

Lembaran kerja

Anda mungkin juga menyukai