Anda di halaman 1dari 12

3472/1

Sulit
MATHS Catch


Examiners Code
Question

Question Marks
Acquired
1 26
2 27
3 28
4 29
5 30
6 31
7 32
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total 40
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan angka giliran dan nombor kad
pengenalan anda pada ruang yang disediakan.

Write your index number and I.C. number in the
space provided.

2. Calon dikehendaki membaca arahan di halaman 2
dan halaman 3

Candidates are required to read the intructions on
page 2 and 3

MATHEMATICS
Paper 1
1 hours

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
UPSR 2002
3472/1
UPSR
Mathematics
Paper 1
2002
1 hours
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA
SULIT
Page | 1

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA

SULIT
Page | 2

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA

SULIT
Page | 3

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA

SULIT
Page | 4

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA

SULIT
Page | 5

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA

SULIT
Page | 6

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA

Paper 2
SULIT
Page | 7

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA

SULIT
Page | 8

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA

SULIT
Page | 9

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMAJawapan


SULIT
Page | 10

UPSR 2002
M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com
Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com
EDISI PERCUMA"Ketahui Bagaimana Anak Anda Boleh Meningkat dari
Gred D ke A+ dan Mengekalkan Kecemerlanganya
Ebook KERTAS SOALAN RAMALAN
MATEMATIK PMR 2011
DAPATKAN SEKARANG DI
www.maths-catch.com
Anak Anda Akan Menduduki Peperiksaan PMR 2011?
MATHS
UPSR PMR SPM