Anda di halaman 1dari 2

Petua Memberikan Tumpuan Dalam Kelas

Oleh: Dr. Tengku Asmadi bin Tengku Mohamad, Ph.D - Laman MAP
Kegagalan memberikan tumpuan dalam kelas
menyebabkan ramai pelajar gagal meraih keputusan
yang baik dalam peperiksaan. Berikut adalah petua
yang boleh digunakan untuk meningkatkan tumpuan
anda:
emak seimbas nota yang telah diberikan oleh
guru terdahulu sebelum memulakan kelas.
ekiranya ada bahagian yang anda tidak
!aham atau keliru maka tanyakan pada guru
sebelum bermulanya kelas tersebut. "angan biarkan ketidak!ahaman
atau kekeliruan itu mengganggu anda. #uru mungkin akan mengajar lebih
mendalam hari ini dan sekiranya anda tidak merungkai kekeliruan itu anda
akan terus ketinggalan dalam mengikuti apa yang diajar.
Ba$a juga bahan yang bakal diajarkan oleh guru nanti. %alau pun anda
tidak memahami keseluruhan apa yang diba$a sekurang-kurangnya anda
tahu apa yang akan diajar oleh guru kelak. e$ara tidak langsung
tumpuan dan minat anda meningkat.
&uba duduk di barisan depan dalam kelas. ekiranya anda duduk di tepi
tingkap, tutup tingkap ketika guru mengajar.
"angan alih mata anda dari melihat guru dan lihat apa yang ditulis di
papan hitam'putih.
Tunjukkan minat yang mendalam. Perbetulkan kedudukan anda dan
$eriakan (ajah anda. )ngat apa yang diajar itu jauh lebih penting daripada
siapa yang mengajar. *akinkan diri anda betapa pentingnya tumpuan
dalam kelas. )ngat++ )a menyumbang ,-. dari keseluruhan markah
peperiksaan kelak.
Pasang telinga. Dengar dan !ahami setiap patah perkataan yang
disampaikan. Terjemahkan apa yang disampaikan oleh guru ke dalam
bentuk gambaran minda.
&atat setiap !akta penting atau !akta yang anda sangka penting, sama ada
!akta-!akta yang ditulis atau yang diu$apkan oleh guru.
&atat setiap perkara yang anda tidak !aham. &atatkan juga setiap soalan
yang terbit dalam !ikiran anda. #unakan tujuh perkataan berikut untuk
membina soalan Apa/ iapa/ Bila/ Berapa/ Dimana/ 0enapa/
Bagaimana/
#unakan buku khas untuk tujuan $atatan ini, atau gunakan kaedah
mengambil nota berkesan. ekiranya berpeluang segera angkat tangan
dan tanya guru. Tanya untuk dapatkan lebih huraian1 tanya untuk
memastikan ke!ahaman anda betul1 atau tanya kerana ada soalan-soalan
yang lebih spesi!ik. Antara tanda-tanda yang anda telah memberikan
tumpuan ialah anda TA23 apa yang anda T)DA0 TA23.
"angan hiraukan sebarang gangguan dari rakan-rakan. "angan bertindak
balas terhadap usikan dan gurauan mereka ketika kelas berjalan.
0ajian menunjukkan baha(a anda lupa 4-. dari apa yang telah dipelajari
dalam masa 56 jam. Oleh itu segera menyemak apa yang telah diajar
serta merta apabila guru keluar dari kelas