Anda di halaman 1dari 3

Menurut Dr.

Ragbir Kaur (2008), faktor utama yang mempengaruhi


perkembangan seorang individu
iaitu
Baka
Persekitaran


Faktor keluarga terdiri daripada
faktor suasana rumah pemakanan
taraf status sosio ekonomi
kebudayaan

Faktor Domian yang mempengaruhi perkembangan kanak- kanak
Faktor baka
dalam diri
manusia
pengaruh
genetik
perbezaan
fizikal
perbezaan
kognitif
perbezaan
emosi
Faktor
persekitaran
keluarga
rakan
sebaya
budaya
teknologi
guru dan
sekolah
media
massa
masyarakat
Kedua-dua faktor baka dan persekitaran adalah penting dalam membentuk
pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu.

Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yangdibawa oleh ibu
bapa kepada anak-anak.
Ciri-ciri seperti
warna kulit
saiz fizikal
warna mata

diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak
menguasai penyuburan fizikal dan mental
Baka juga menetapkan
Hadkeupayaan
kemampuan mental

Persekitaran
Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979, 1989), perkembangan kanak-
kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak
tersebut.Mikrosistem
Persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi
secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa
Contoh: ibu bapa, adik-beradik, rakan, jiran dan guru.

sistem
Mesosistem
Makrosistem
Eksosistem

Mikrosistem
Kronosistem
Mesosistem
Perhubungan antara mikrosistem
Apa ynag berlaku daam satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi
dengan mikrosistem yang lain.
Contoh:
Rumah-sekolah
Rumah-jiran
Sekolah-jiran

Eksosistem
Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara
langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut
memberi kesan kepada kanak-kanak atau dewasa yang terlibat dengan
kanak-kanak tersebut.
Contoh:
Sekolah-pasar raya
Kaedah pengurusan, kemudahan dan peraturan-peraturan
yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli beah secara
tidak langsung mempengaruhi sosial kanak-kanak tersebut.

Makrosistem
Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan
masyarakat.
Misalnya:
Dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina
dititikberatkan (Santrock, 2008).
Di sesetengah negara, kaum lelaki diberi peranan yang lebih
dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan
pekerjaan-pekerjaan yang penting.


Kronosistem
Perubahan keadaan dalam suatu masa.
Misalnya
kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan-permainan
computer jika berbanding dengan kanak-kanak dua atau tiga puluh
tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah.